• te·gen
 • In de betekenis van ‘in de andere richting, ten aanzien van’ voor het eerst aangetroffen in het jaar 1284.[1]
 • Middelnederlands tēghen, naast ouder tjēghen, samengetrokken uit te + jēghen, waarvoor zie jegens. Te diende daarin om aan te duiden in welke richting een handeling plaatsvond; vgl. Oudnederlands angegin, ingegen ‘tegemoet, in strijd met’.[2] Evenzo gevormd zijn Nederduits tegen ‘tegen’ en Duits zugegen ‘aanwezig’; met genitiefuitgang Oudfries tōjēnis(t) en Oudengels tōgēanes.

tegen

 1. zijdelings aanleunend
  • De fiets staat tegen de deur. 
 2. oneens met, ter bestrijding van
  • Er is geen middel tegen deze ziekte. 
  • Het raadslid stemde tegen het voorstel. 
 3. voor of omstreeks een bepaalde tijd
  • We gingen tegen de ochtend naar huis. 
  • Het liep tegen zevenen toen hij binnenkwam. 
  • Tegen de tijd dat hij het doorkreeg, was alles al verloren. 
 4. de ontvangende persoon van een boodschap: aan
  • Ik heb het tegen je gezegd. 
 5. voor de prijs van
  • Ik ruilde met de buurjongen tien knikkers tegen een bal. 
  vnw. bijw.
  voorzetselbijwoord     tegen  
 persoonlijk     ertegen  
aanwijz.   nabij     hiertegen  
  veraf     daartegen  
  vragend/betrekk.     waartegen  


tegen

 1. (predicatief) oneens, negatief
  • Bent u voor of tegen? 
 2. bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord
  tegenspreken: Hij sprak deze bewering tegen.
 3. prepositioneel deel van een voornaamwoordelijk bijwoord
  daartegen:Daar is een goed middel tegen.
 • Daar is geen kruid tegen gewassen.
  Dat is hopeloos; daar bestaat geen middel tegen.
100 % van de Nederlanders;
99 % van de Vlamingen.[3]