WikiWoordenboek:Woordenlijst

De spelling van de Nederlandse taal wordt bij de wet vastgesteld. Daartoe is door de Taalunie een "Woordenlijst van de Nederlandse Taal" opgesteld die ook elektronisch te raadplegen is. De lijst legt de huidig geldende officiële spelling vast en geeft ook uitsluitsel over de afbreking in lettergrepen en - in het geval van een zelfstandig naamwoord - het geslacht van een woord.

De woordenlijst bevat overigens zeker niet alle woorden die de taal rijk is. Vooral vaktermen uit specialistische gebieden ontbreken, omdat het voor de Taalunie een onmogelijke taak is op alle vakgebieden expertise in huis te halen.

WikiWoordenboek streeft ernaar dit soort woorden juist wel op te nemen om daarmee de Taalunie in haar taak te ondersteunen. Voor dit soort woorden is een sjabloon {{niet-GB}} (niet in het Groene Boekje) dat toegevoegd wordt.