WikiWoordenboek:Woordenlijst

De spelling van de Nederlandse taal wordt wettelijk vastgesteld, sinds 1954 in dezelfde vorm voor België en Nederland.

Daartoe is door de Taalunie een "Woordenlijst van de Nederlandse Taal" opgesteld die ook elektronisch te raadplegen is. De lijst legt de huidig geldende officiële spelling vast en geeft ook uitsluitsel over de afbreking in lettergrepen en - in het geval van een zelfstandig naamwoord - het geslacht van een woord.

De woordenlijst bevat overigens zeker niet alle woorden die de taal rijk is. Vooral vaktermen uit specialistische gebieden ontbreken, omdat het voor de Taalunie een onmogelijke taak is op alle vakgebieden expertise in huis te halen.

WikiWoordenboek streeft ernaar dit soort woorden juist wel op te nemen om daarmee de Taalunie in haar taak te ondersteunen. Voor dit soort woorden is een sjabloon {{niet-GB}} (niet in het Groene Boekje) dat kan worden toegevoegd aan complete lemma's of een specifieke woordsoort. Er is ook een sjabloon {{wel-GB}}, dat de lezer een aanwijzing geeft dat het om een woord gaat dat vaak genoeg wordt gebruikt om in de Woordenlijst op te nemen.

Meer informatie

bewerken