WikiWoordenboek:Etymologie

Woordopbouw

bewerken

Woorden zijn vaak uit een aantal delen opgebouwd. Ze zijn vaak afgeleid van een stam of een wortel met één of meer voor- of achtervoegsels:

beschrijven
be - schrijv- en
voorvoegsel - stam - achtervoegsel (of uitgang)

Bovendien zijn woorden vaak samengesteld, dat wil zeggen dat er sprake is van twee of meer wortels al of niet met voor- of achtervoegsels die aan elkaar gegroeid zijn.

levensbeschrijving
[lev- en] -s- [be-schrijv-ing]
[stam1-uitgang]-tussenklank-[voorvoegsel-stam2-achtervoegsel]

WikiWoordenboek tracht van alle uit delen opgebouwde woorden aan te geven hoe zij afgeleid of samengesteld zijn.

Etymologie

bewerken

Dit is het onderdeel van de taalkunde dat zich bezig houdt met de historische ontwikkeling en afstamming van woorden.

WikiWoordenboek tracht op lemma's die enkelvoudige stammen beschrijven aan te geven wat hun afstammingsgeschiedenis is.


Zie ook het artikel over etymologie op Wikipedia.