Archief eerder overleg: 2011-20152016201720182019202020212022Huidig overleg

grayline.PNG


imagoBewerken

Ik snap er op deze manier eigenlijk niets van; op de pagina die je in de samenvatting linkt, staat bij "Etymologie" nergens iets expliciets over het gebruik van sjablonen, laat staan dat ik eruit kan opmaken waarom sjabloon:insecten hier niet gepast zou zijn. Dus sorry, alleen hiervan word ik even niets wijzer. De Wikischim (overleg) 1 jul 2022 17:16 (CEST)

P.S. Ik had hier eigenlijk ook nog iets willen neerzetten over wat ik vond van de terugdraaiing zelf, maar zie daar maar vanaf. Zullen we iig ervoor zorgen dat het hier qua cultuur niet al te veel op WP gaat lijken? De Wikischim (overleg) 1 jul 2022 17:19 (CEST)

Mijn verontschuldigingen, het automatisch invullen leverde een fout op die ik over het hoofd zag. De bedoelde uitleg staat op Taxonomie. --MarcoSwart (overleg) 1 jul 2022 20:57 (CEST)
OK, maar dan zou ik in dit geval Sjabloon:entomologie (bestaat nu niet) gebruiken. "Dierkunde" is immers heel erg algemeen. Het wekt zo een beetje de verkeerde indruk dat "imago" ook zou kunnen worden gebruikt voor de jonge exemplaren van andere diersoorten. Dat was dus eigenlijk mijn belangrijkste bezwaar tegen het gebruik van Sjabloon:dierkunde bij imago. De Wikischim (overleg) 2 jul 2022 10:13 (CEST)
Er staat bij de betekenisomschrijving toch uitdrukkelijk dat het om insecten gaat? Een contextsjabloon voor een vakgebied wil alleen zeggen dat die betekenis binnen dat vakgebied gebruikt wordt, hoe breed of hoe smal moet uit de verdere beschrijving blijken.
Voor heel wat lezers zal "dierkunde" verhelderend zijn, maar "entomologie" niet. Op Wikipedia gebruiken ze vermoedelijk om die reden ook niet de titel "Imago (entomologie)", maar het nog algemenere "Imago (biologie)".
Te gedetailleerde contextlabels zijn ook lastig voor bewerkers: ze raken het overzicht kwijt en gebruiken dan toch het meer algemene label dat ze (her-)kennen. Daardoor heeft de lezer weer niet zoveel aan de bijbehorende categorieën: voor veel van de gezochte termen moet je dan in de praktijk toch in een bovenliggende categorie zijn. Om het indelingssjabloon {{nld-rashonden}} te maken heb ik de categorieën Dierkunde, Zoogdieren, Roofdieren en Hondachtigen moeten uitpluizen.
De realiteit is dat zeer verfijnde onderverdelingen vaak alleen voor het Nederlands en een handvol moderne talen zinvol zijn. Onze contextsjablonen zijn echter automatisch voor alle bijna 700 talen van toepassing. Voordelen van een indelingssjabloon zijn dat je ze kunt maken voor de talen waar ze zinvol zijn, dat de doorsnee bewerker zich alleen hoeft te bekommeren om de meer globale indeling met contextsjablonen en dat een bewerker met iets meer kennis van het onderwerp zo'n indelingssjabloon vrij eenvoudig kan bijwerken als die ziet dat een term daar ook in thuishoort. Zo'n bewerker kan er ook nog ontbrekende termen (rode links) aan toevoegen. Als het aantal termen niet te groot is, biedt een indelingssjabloon de meeste lezers meer bruikbare informatie dan via een link in de categorieënbalk mogelijk is. Wordt het aantal termen echt groot (zeg: meer dan honderd) kunnen we alsnog de overstap naar een meer specifiek contextlabel maken, door botmatig op de lemma's met het indelingssjabloon het meer algemene label door het meer specifieke te vervangen.
Ik zie voor dit moment twee pragmatische alternatieven voor een contextlabel "entomologie":
  1. Voeg de link naar entomologie toe onder {{-rel-}}.
  2. Als je een lijstje van minder dan 100 entomologische termen hebt, kunnen we daar ook een indelingssjabloon voor maken om onder dat kopje te zetten. MarcoSwart (overleg) 2 jul 2022 11:18 (CEST)
Hmmm sorry, maar dit wordt me allemaal net iets te wikitechnisch en gedetailleerd geloof ik. Kort samengevat: als ik het goed begrijp is een eigen Sjabloon:entomologie wat jou betreft op dit moment niet wenselijk omdat er (nog) te weinig pagina's zijn waar het past en omdat de term "entomologie" van zichzelf voor sommige lezers lastig/onbekend is (dat laatste vind ik zelf ook al geen goed argument, temeer daar je binnen het sjabloon desgewenst gewoon naar entomologie kunt klikken). Of bedoel je toch iets anders?
Verder begrijp ik eigenlijk nog steeds je probleem met Sjabloon:insecten gewoon niet goed, dat is toch overduidelijk van toepassing bij deze betekenis van "imago"? Is het anders geen idee om Sjabloon:dierkunde en Sjabloon:insecten hier simpelweg tegelijkertijd (dus direct naast elkaar in de definitie) te gebruiken? Dat wordt hier ook wel vaker zo gedaan. De Wikischim (overleg) 2 jul 2022 13:28 (CEST)
Het bezwaar is dat "imago" geen benaming voor een soort of groep van soorten insecten is. Voor dit type taxonomische categorieën is dat een belangrijke beperking om ervoor te zorgen dat de resulterende categorie praktisch nut heeft. MarcoSwart (overleg) 2 jul 2022 13:37 (CEST)
Ja, en precies dat is dus ook de reden dat ik hier zelf voorstander ben van een Sjabloon:entomologie. Waarom ik moeite heb met het alleen gebruiken van Sjabloon:dierkunde heb ik hiervoor al uitgelegd. Ik blijf het jammer vinden dat een belangrijk aspect van "imago" – het feit dat het specifiek om insecten gaat – nu niet tot uiting komt in het contextlabel.
Anderzijds hebben we bijv. al langer Sjabloon:bedrijfskunde, Sjabloon:klimatologie, enz. Deze lijken me van dezelfde orde als entomologie (nl. dat ze betrekking hebben op een specifieke wetenschappelijke discipline). Wil je die sjablonen dan ook eigenlijk liever kwijt? De Wikischim (overleg) 2 jul 2022 15:54 (CEST)
In de sjablonen die je noemt, heb ik me niet echt verdiept, ik ga daar nu niets over zeggen. We zijn nu volop bezig met de biologische taxonomie.
Er is wat mij betreft geen principieel bezwaar tegen een contextlabel entomologie, maar praktisch zijn dit soort "categorieën" niet erg zinvol als ze jaar in jaar uit voor hooguit een handvol talen bestaan en slechts een paar woorden bevatten, terwijl woorden die erin zouden passen vaak toch in de meer algemene categorie belanden. Voor een project van vrijwilligers is het verstandig de complexiteit van de categorisering af te stemmen op de beschikbare menskracht.
Dus wie er echt werk van wil maken, zodat de categorie Entomologie in meerdere talen tientallen woorden omvat, heeft mijn volle steun. Wanneer de ambities wat bescheidener zijn en zich beperken tot lijstjes van tientallen termen in hooguit een handvol talen, lijken indelingssjablonen mij een betere oplossing. En als het er slechts om gaat de lezer erop te wijzen dat een betekenis alleen op insecten betrekking heeft, kan dat uitstekend zonder contextlabel. Zie de omschrijving die we al jarenlang geven en de mogelijkheid om onder Verwante begrippen naar het lemma entomologie te verwijzen. MarcoSwart (overleg) 2 jul 2022 17:27 (CEST)

Voorstel...Bewerken

Ik zie zo de volgende paar pagina's die volgens mij probleemloos het nieuwe contextlabel "entomologie" zouden kunnen krijgen: angel, larve, legboor, legbuis. Al deze begrippen zijn geen taxonomische benamingen, maar hebben wel anderszins betrekking op insecten. imago past naadloos in dit rijtje (qua betekenis ligt dit immers heel dicht bij "larve"). Is dit een idee?

Als alternatief zou anders het sjabloon:insecten ook van deze vier andere pagina's af moeten en vervangen door sjabloon:dierkunde, zodat dit consistent is met hoe het door jou is gedaan op imago. Ik stel dus voor om voor één van deze opties te gaan. De Wikischim (overleg) 3 jul 2022 15:19 (CEST)

Dank voor het aandragen van een lijstje. De grote uitzoekklus op insecten moet nog plaatsvinden, want als we alle benamingen voor kevers en vlinders gaan toevoegen, wordt ze onpraktisch groot. Maar het is prettig als de niet-soortnamen er alvast zijn uitgehaald. Het eindresultaat moet zoiets worden als nu met de categorie zoogdieren is bereikt: je voegt het woord 1 keer toe aan de meest specifieke categorie (bijvoorbeeld met {{knaagdieren}}) en dan verschijnt het vanzelf ook bij de zoogdieren.
Ik heb dankbaar gebruik makend van jouw lijstje een tussenvariant van je voorstellen uitgevoerd: het label insecten is overal vervangen (door dierkunde of zoötomie) maar de lemma's zijn aangevuld met {{nld-entomologie}}, waarvoor ik dankbaar gebruik heb gemaakt van het lijstje. Is dit een nette oplossing? MarcoSwart (overleg) 3 jul 2022 18:52 (CEST)
Tja. Het kan natuurlijk op zich, maar je breidt het gebruik van sjabloon:dierkunde zo wel aanzienlijk uit. Aangezien we het vanaf nu dus zo doen bij insecten, zal immers hetzelfde moeten gebeuren bij zoogdieren, reptielen, vogels etc., als we hierin consequent willen blijven tenminste. Ik heb heel eerlijk gezegd nog steeds een (lichte) voorkeur voor het hierboven voorgestelde nieuwe sjabloon. Ook al is dat misschien niet meteen op heel veel pagina's toepasbaar, het geeft m.i. een prima omschrijving waarin de betekenisaspecten "insecten" en "dierkunde/wetenschap" zijn gecombineerd. Dat zou naar mijn idee eigenlijk het belangrijkste criterium moeten zijn.
Meer in het algemeen: is er volgens jou een specifieke ondergrens voor wat betreft het aantal individuele pagina's waarop een contextlabel past, voordat het kan worden gebruikt? De Wikischim (overleg) 4 jul 2022 00:28 (CEST)
Bij zoogdieren is deze operatie al uitgevoerd. In mijn ervaring leverde dat geen uitbreiding van het gebruik van "dierkunde" op: tegenover een aantal termen dat van "zoogdieren" naar "dierkunde" ging, stond een groter aantal taxonomische namen waar de labels in omgekeerde richting veranderden.
Een contextlabel gebruiken we niet louter als deel van de betekenisomschrijving, maar ook voor categorisering. Wanneer dat laatste niet van belang is, kan het woord immers hoe dan ook in de omschrijving worden gebruikt? In veel van de omschrijvingen komt het woord "insect(en) nu gewoon terug, wat voor de meeste lezers begrijpelijker is dan "entomologie".
Wat me opviel bij het maken van het indelingssjabloon "entomologie" was de overlap met vakgebieden die andere soorten dieren bestuderen en met de labels "zoötomie" en "imkerij". Nu heb ik een redelijke belangstelling voor biologie en ben al jaren bezig op WikiWoordenboek, dus ik heb me daar wel uit gered (denk ik). Maar met de groei van het aantal labels neemt de kans op het verkeerd labelen meer dan evenredig toe.
Je vraag naar een getalsmatige ondergrens kan ik daarom niet goed beantwoorden. Het probleem zit ook in meer kwalitatieve punten als
  • risico op pagina's waarop het label ten onrechte ontbreekt
  • omschrijvingen die met een overmaat aan labels beginnen
  • aanwezigheid van bewerkers die het extra onderhoudswerk willen en kunnen doen.
Het probleem is dat wanneer ik een nieuw label toevoeg, ik uiteraard heel goed snap wat het betekent en me daardoor minder goed kan indenken dat dat voor anderen lastiger is. En het maken van een contextlabel is op zichzelf weinig werk. Het vervelende is dat onze lezers weinig hebben aan categorieën die niet goed worden bijgehouden. Hoe uitgebreider het systeem van categorieën wordt, hoe kleiner de kans dat dat gaandeweg "vanzelf" door andere bewerkers wordt opgelost. MarcoSwart (overleg) 4 jul 2022 10:44 (CEST)

Off the record :-)Bewerken

MarcoSwart zou je zeggen "Engels zakenman" of "Engelse zakenman". 't is maar dat ze beide door elkaar worden gebruikt. Thanks. Lotje (overleg) 2 jul 2022 15:57 (CEST)

Ze komen allebei voor omdat het een kwestie van stilistische voorkeur is, zie de uitleg van de Taalunie, onder 3.3 b. Voor mijn gevoel ligt er bij de eerste vorm iets meer nadruk op de nationaliteit en bij de tweede op het beroep. MarcoSwart (overleg) 2 jul 2022 17:35 (CEST)

eendBewerken

Only me again :-) Ik vroeg me af of dit een geschikt voorbeeld is met een beschrijving in de aard van: Wie is hier nu de vreemde eend in de bijt Lotje (overleg) 2 jul 2022 16:24 (CEST)

Voor een uitdrukking met een figuurlijke strekking moet het plaatje overduidelijk zijn, anders wordt het voor de lezer alleen maar ingewikkelder gemaakt om het woord te begrijpen. Misschien eerder iets voor travestieten? MarcoSwart (overleg) 2 jul 2022 17:42 (CEST)
Goed idee, zou een beschrijving als Een bejaarde man op het bankje tussen twee travestieten goed zijn, af had je iets anders voor ogen? Lotje (overleg) 2 jul 2022 18:02 (CEST)
Met wellicht het iets neutralere "oudere man" in plaats van "bejaarde man" lijkt dat me prima. MarcoSwart (overleg) 2 jul 2022 18:09 (CEST)
Bedankt MarcoSwart, hartverwarmend, hoe je er steeds weer in slaagt de correcte puntjes op de i te plaatsen. :-) Lotje (overleg) 2 jul 2022 18:28 (CEST)

dichtknijpenBewerken

MarcoSwart wat denk je van deze Een jongetje moet zijn neus dichtknijpen ( Lotje (overleg) 3 jul 2022 16:24 (CEST)

Het zou kunnen, maar het dichtknijpen is niet zo duidelijk in beeld gebracht, omdat je de duim niet kunt zien. MarcoSwart (overleg) 3 jul 2022 18:59 (CEST)

larvenBewerken

Hallo MarcoSwart, wat dacht je van Larven van een meikever? Lotje (overleg) 3 jul 2022 17:47 (CEST)

En voor de meikever dacht ik on der meer aan deze Volwassen meikever Lotje (overleg) 3 jul 2022 17:51 (CEST)
Om voor te borduren op de bijdragen van De Wikischim, kan deze Legboor van een Gasteruption assectator   ter illustratie? Lotje (overleg) 3 jul 2022 17:57 (CEST)
De foto's zijn prima. Larven van een meikever hebben een eigen benaming: engerling, waar we dit plaatje ook gebruiken. MarcoSwart (overleg) 3 jul 2022 19:17 (CEST)

bijenzwermBewerken

MarcoSwart, Niet bepaald iets om onmiddellijk vrolijk van te worden wanneer je fiets vertrekkensklaar staat. Een detail zoals Een Bijenzwerm in Zwitserland of een Bijenzwerm in een boomgaard lijken geschikter dacht ik. Thanks. Lotje (overleg) 4 jul 2022 11:35 (CEST)

De laatste vind ik de meest geschikte, omdat die een goed overzicht geeft met wat relevante context. --MarcoSwart (overleg) 4 jul 2022 12:10 (CEST)

meikeversBewerken

Wat dacht je van deze, imo zeldzame Meikevers in een eikenboom Lotje (overleg) 4 jul 2022 12:01 (CEST)

Prima illustratie! MarcoSwart (overleg) 4 jul 2022 12:17 (CEST)

kachelhoutBewerken

Hallo MarcoSwart, met de tekorten in het vooruitzicht :-) zal menig stoofje weer gezellig branden denk ik, vind je Het kachelhout ligt klaar bij de kachel geschikt? Weet je wat ik ook zonet ontdekte? Geen vlonderpad hier, noch op ginds? Zou daar een reden voor bestaan? Bang dat de burger stiekem de talrijke vlonderpaden gaat onthouten? Lotje (overleg) 9 jul 2022 18:45 (CEST)

Gelet op de focus van de afbeelding zou ik kiezen voor houtkachel (Het hout ligt klaar bij de houtkachel.).
En haal het zilverpapier maar vast te voorschijn: ook het Groene Boekje, Van Dale en het WNT houden het vlonderpad uit het zicht. Maar wij weten er wel weg mee. MarcoSwart (overleg) 9 jul 2022 22:11 (CEST)
Met dank aan MarcoSwart en Marcel coenders. Wat dacht je van Een drukbewandeld vlonderpad in de Galderse Heide   Lotje (overleg) 10 jul 2022 06:50 (CEST)

zilverpapierBewerken

Only me again... daar had ik Oorspronkelijk rolde Thomas Edison tinfolie rond een cilinder om geluidsopnames te maken, later werd dit vervangen door]] aluminiumfolie (nogal houterige omschrijving van mezelf  . Lotje (overleg) 10 jul 2022 07:30 (CEST)

Wat denk je van bladtin en "T.A. Edison   gebruikte bladtin om geluid vast te leggen." MarcoSwart (overleg) 10 jul 2022 10:07 (CEST)
Schitttterend idee.   Uitgevoerd Lotje (overleg) 10 jul 2022 12:35 (CEST)

flitamugBewerken

Hallo MarcoSwart, de Category:Vleermuizen in het Volapük lijkt imo overbodig, aangezien Categorie:Zoogdieren in het Volapük. Of heb ik het volledig fout? Thanks. Lotje (overleg) 10 jul 2022 13:46 (CEST)

Op dit moment heb je gelijk. Voor gewone contextlabels maak ik daarom geen categorie aan zolang die niet minstens 2 pagina's omvat. De lezers die de categoriebalk raadplegen kunnen uit het blauw bij de Zoogdieren en het rood bij de Vleermuizen dus afleiden dat we wel meer namen van zoogdieren in het Volapük beschrijven, maar dat flitamug vooralsnog de enige benaming is als het om vleermuizen gaat. Maar als we ooit een Volapükminnende chiropterologisch onderlegde wikiwoordenaar mogen verwelkomen, kan daar verandering in komen. Een gedachte achter het huidige project Taxonomie is om binnen de eenvormigheid van de contextlabels rekening te houden met de verschillen in aantallen lemma's per onderwerp die er nu eenmaal mogelijk zijn: we vragen van degeen die de naam toevoegt om een vrij specifiek label te gebruiken, maar daaraan gekoppelde categorieën bevinden zich op meerdere niveaus in de taxonomische stamboom. --MarcoSwart (overleg) 10 jul 2022 16:03 (CEST)

schoorsteenmantelBewerken

Hallo MarcoSwart, wat dank je van deze Schoorsteenmantel in Schloss Hollwinkel (Preußisch Oldendorf  ) ? thanks. Lotje (overleg) 10 jul 2022 16:51 (CEST)

Ik zou hem niet als enige illustratie bij het lemma gebruiken, want het is een wat ongewoon model voor een schoorsteenmantel en er is nog meer in beeld, wat de aandacht van de eigenlijke mantel afleidt. Misschien een gallery maken, met daarin ook een "kale" doorsnee schoorsteenmantel? --MarcoSwart (overleg) 10 jul 2022 17:08 (CEST)
Bedoel je in combinatie met bv. deze Schoorsteenmantel in het pand aan de Lange Voorhout   waar Pulchri Studio   gevestigd is? Het woord schoorsteenmantel vindt ik altijd zoiets statigs hebben, vandaar deze keuze(s)   Lotje (overleg) 10 jul 2022 18:02 (CEST)
Dit is inderdaad een hele mooie, waar ik als geboortig Haginees natuurlijk niets tegenin ga brengen! MarcoSwart (overleg) 10 jul 2022 23:40 (CEST)
  Uitgevoerd (done and dusted) Lotje (overleg) 11 jul 2022 14:09 (CEST)

taxonomie IIBewerken

hallo Marco,

Nu ik weer terug ben op het eiland en wat huishoudelijke zaken heb gedaan had ik even tijd om te kijken wat er veranderd is aan de zoogdieren die ik indertijd heb ingevoerd.
Mijn idee was oorspronkelijk om een aantal groepen en subgroepen te hebben die een minimaal en maximaal aantal zouden bevatten.
Ik had de roofdieren zodoende ingedeeld in een aantal subgroepen katachtigen etc. waardoor e.e.a. overzichtelijk bleef.
Ik zie nu dat je die onderverdeling ongedaan hebt gemaakt waardoor er één grote groep van 431 roofdieren ontstond.
Het is wel zo dat bij elk item van die groep nu de een overzicht van de complete subgroep wordt vermeld.
Ik neem aan dat je dit hebt gedaan om het aantal contextlabels te beperken.
Aan de andere kant zijn er een flink aantal van die labels van de zoogdieren bijgekomen die eigenlijk maar een zeer beperkt aantal items bevatten.
Ik had hier nooit voor gekozen omdat ik weet dat er veel bezwaren zijn tegen het aanbrengen van zoveel categorieën. (Hieronder een overzicht):
Buistandigen in het Nederlands‎ (3)
Cloacadieren in het Nederlands‎ (10)
Goudmollen in het Nederlands‎ (13)
Huidvliegers in het Nederlands‎ (5)
Luiaards in het Nederlands‎ (12)
Miereneters in het Nederlands‎ (9)
Schubdierachtigen in het Nederlands‎ (11)
Toepaja's in het Nederlands‎ (19)
Zeekoeien in het Nederlands‎ (11)

Verder zie ik dat het contextlabel zoogdieren niet meer bestaat en dat verbaast me!
Dit betekent dat buideldieren nu onder 'dierkunde' staan terwijl het zoogdieren zijn!
Deze opvatting is wel een heel andere dan in de Wikipedia gebruikelijk is.

In mijn opvatting die ik oorspronkelijk had waren bovenstaande kleine groepen niet aanwezig geweest en hadden die gewoon als contextlabel zoogdieren gehad zonder verdere onderverdeling.
De manier die nu bestaat veronderstelt dat er altijd een onderverdeling van zoogdieren is waar een zoogdier in past.
Dit is op dit moment trouwens (toevallig?) ook het geval.

Stel echter dat dezelfde aanpak wordt gevolgd bij andere grote taxonomische brokken zoals insecten of vogels.
In dat geval zouden de contextlabels insecten en vogels gaan vervallen en worden vervangen door een onderverdeling die compleet is voor insecten resp. vogels.
Zodra er een vogel bijkomt die niet in die onderverdeling past moet er weer zo'n een contextlabel voor die subgroep worden gedefinieerd want 'vogels' bestaat dan niet meer!


Klipdassen in het Nederlands‎ is nog even een apart geval, volgens mij heette dit eerst klipdasachtigen.
Klipdasachtigen zijn volgens de Wikipedia dieren horend tot de orde Hyracoidea.
Klipdassen daarentegen zijn dieren horend tot de familie Procaviidae.
Toevallig is het aantal met Nederlandse naam in beide gevallen hetzelfde (8) maar de orde omvat meer items die echter alleen een wetenschappelijke naam hebben.

Hoe dan ook de komende weken heb ik even geen tijd hiermee verder te gaan: de (klein)kinderen komen op bezoek.
Na die tijd wou ik wel de insecten aanpakken volgens de structuur die jij hebt aangegeven.

met vriendelijk groet, Kvdrgeus (overleg) 17 jul 2022 13:33 (CEST)

Heel even hierop inhakend: ik begrijp eigenlijk ook niet helemaal goed waarom Sjabloon:zoogdieren vorige maand is verwijderd. @MarcoSwart: zou je dit voor zowel Kvdrgeus als ondergetekende iets nader kunnen toelichten?
@Kvdrgeus: het bovenstaande is voor mij inhoudelijk wat lastig te volgen, maar kort gezegd komt het erop neer dat Sjabloon:dierkunde op veel pagina's over dieren als alternatief moet gaan dienen voor meer specifieke contextlabels (al is dit niet de oplossing van mijn voorkeur). Zie verder ook #imago elders op deze OP. Groet, De Wikischim (overleg) 17 jul 2022 15:22 (CEST)
@De Wikischim De taxonomische categorieën hebben praktisch nut als ze ook inderdaad taxonomische categorieën zijn. Wanneer we er ook allerlei gerelateerde termen in opnemen, zie ik niet in waarom we ons tegelijk zouden inspannen om de indeling te verfijnen. MarcoSwart (overleg) 17 jul 2022 17:16 (CEST)
Kvdrgeus: Als we de mogelijkheid bieden dat soorten gelijktijdig onder twee of meer taxonomische labels annex categorieën kunnen vallen, is het voorspelbaar dat bewerkers op dit punt verschillende keuzes gaan maken (het ene label, het andere label, beide labels of uit onzekerheid dan maar geen label). Het resultaat wordt daardoor weinig bruikbaar. Een van de uitgangspunten bij de taxonomische structuur is dat er voor elke soort maar 1 label van toepassing is, dat automatisch ook voor indeling in eventuele bovenliggende categorieën zorgt. Dit kan soms relatief kleine categorieën opleveren.
Mijn persoonlijke voorkeur was om ons tot een wat grofmaziger indeling te beperken, maar als we er echt aan werken om alle Nederlandse soortnamen op te nemen, worden sommige categorieën dan wel erg groot. Om die reden heb ik het voorstel gedaan enkele groepen met erg veel soorten uit te splitsen als er een onderverdeling met redelijk gangbare Nederlandse benamingen mogelijk is. De omvang is dus vooral een reden om een label/categorie te splitsen. De feitelijke grootte van een categorie wordt ook bepaald door de mate waarin de taal in kwestie ook namen voor deze soorten kent. Omdat onze structuur van labels en categorieën automatisch voor alle talen geldt, zou het niet juist zijn alleen naar het Nederlands te kijken: de taxonomie levert net als de aardrijkskunde bij heel wat talen nogal kleine categorieën op.
Door deze indeling via Wikispecies ook te enten op een internationaal gangbare systematiek is zij ook bruikbaar voor soortnamen in andere talen. Ook een bewerker met een beperkte kennis van het Nederlands en biologie moet zo kunnen nagaan welk label van toepassing is.
De sluitende indeling is dus niet "toevallig": ik heb hier langdurig op zitten puzzelen. Ook voor de andere groepen is een sluitende aanpak uitgangspunt geweest. Af en toe is er nog wat bij elkaar geveegd ("wormen"), soms lijkt een apart label nog niet zinvol omdat er alleen wetenschappelijke benamingen zijn en natuurlijk is er in de wetenschap altijd voortschrijdend inzicht: toekomstige veranderingen blijven mogelijk, maar in principe zou de opsomming zoals hij nu is moeten werken.
Uiteraard kunnen voor sommige talen nog fijnmaziger indelingen zinvol zijn. Het voorstel is inderdaad om daarvoor dan indelingssjablonen te gebruiken. Dat kan het voordeel hebben dat je de lezer ook nog via "rode links" wat informatie kan bieden.
Bij de namen van taxonomische groepen gaat het (ook) om termen uit de dierkunde. Daarom leek dat een geschikt label. Daarnaast zorgt het sjabloon {{-hypo-cat}} ervoor dat het lemma ook de categorie Buideldieren wordt opgenomen en wel helemaal aan het begin daarvan. Die categorie valt weer onder de categorie Zoogdieren. In de betekenisomschrijving zelf staat ook dat het om zoogdieren gaat.
Voor zover ik heb kunnen nagaan wordt "klipdassen" ook in standaardwerken als De Nederlandse biodiversiteit wel gebruikt als benaming voor Hyracoidea  . Dat komt vermoedelijk doordat de overige soorten zijn uitgestorven; op onze lemma's wordt dit volgens mij voldoende aangegeven.
Op dit moment ben ik zelf nog even bezig de weekdieren op orde te brengen, maar daarna zal ik voorrang geven aan de insecten, zodat de beoogde labels ook inderdaad beschikbaar zijn. MarcoSwart (overleg) 17 jul 2022 16:59 (CEST)

solidariteitBewerken

Hallo MarcoSwart, zonet stootte ik op deze Tankwagen in de kleuren van Oekraïne, een blijk van solidariteit met Oekraïne in de Dominicaanse Republiek. Wat denk je, of is het "te" politiek getint? Lotje (overleg) 17 jul 2022 16:14 (CEST)

"Te politiek" zou wat mij betreft het probleem niet zijn. Het lastige is meer dat "solidariteit" een specifieke betekenis heeft die zich niet eenvoudig in een plaatje laat vangen. Als supporters zich in oranje hullen tijdens een toernooi is dat wel een blijk van steun, maar een steunbetuiging is niet per se hetzelfde als solidariteit. Uit de informatie bij de foto wordt overigens niet eens duidelijk of die inderdaad overgeschilderd is als steunbetuiging met de Oekraïne of dat het meer om een associatie van de fotograaf gaat. MarcoSwart (overleg) 17 jul 2022 23:25 (CEST)

nierBewerken

Hallo MarcoSwart, wat dacht je van een Schematische voorstelling van de menselijke nier en Gebraden lamsnier? Lotje (overleg) 18 jul 2022 14:28 (CEST)

De tweede lijkt me prima, bij de eerste is het jammer dat de verklarende teksten geen Nederlands zijn. Kunnen we daarvoor niet beter het diagram op Wikipedia gebruiken? MarcoSwart (overleg) 18 jul 2022 18:58 (CEST)

borstplaatBewerken

Hallo MarcoSwart, wat denk je van deze Borstplaat met versieringen in compbinatie met deze De borstplaat in het harnas van Mikalai Krystap Radzivil? Waarschijnlijk ongelukkige omschrijving. :-) Lotje (overleg) 20 jul 2022 09:40 (CEST)

De eerste is een schitterende illustratie. Bij de tweede zou ik iets zeggen als: De borstplaat is het centrale onderdeel van dit harnas. Maarreh, mijn favoriete borstplaat ontbreekt nog... MarcoSwart (overleg) 20 jul 2022 09:47 (CEST)
Bedoel je deze Hartvormige chocoladeborstplaten? in combinatie met deze heerlijk uitziende Stukjes borstplaat? Lotje (overleg) 20 jul 2022 11:13 (CEST)
Helemaal naar mijn smaak! MarcoSwart (overleg) 20 jul 2022 14:24 (CEST)
  Uitgevoerd. Zou de beschrijving op de nl:w:Borstplaat dienen aangepast te worden? Of ongewijzigd laten? thanks. Lotje (overleg) 20 jul 2022 16:37 (CEST)
De derde betekenis is een naam en zou om die reden met een hoofdletter gespeld moeten worden. Als ik naar de wat degelijker bronnen op Google kijk, is dat ook de gangbare schrijfwijze. --MarcoSwart (overleg) 20 jul 2022 16:58 (CEST)
Hallo MarcoSwart, glad vergeten hierop terug te komen, ik bedoelde eigenlijk de beschrijving bij de afbeelding van Borstplaat (snoepgoed). Lotje (overleg) 21 jul 2022 11:28 (CEST)
Omdat chocolade niet alleen wordt beschouwd als een zelfstandig, maar ook als een bijvoeglijk naamwoord is die beschrijving correct. --MarcoSwart (overleg) 21 jul 2022 11:45 (CEST)
Aha, weer iets bijgelerd vandaag. Thanks. Lotje (overleg) 21 jul 2022 12:54 (CEST)

wasdagBewerken

Hallo MarcoSwart, de zin Het is vandaag maandag, en voor veel mensen betekent dat nog steeds 'maandag wasdag'. Maar daar zou een eind aan moeten komen. Consumenten moeten vaker wassen op het moment dat de elektriciteitsprijzen het laagst zijn. En energieleveranciers en app-makers moeten hen hierbij helpen, spoort de ACM de bedrijven aan doet me denken aan : wie de maandag wast heeft de ganse week om te drogen. Maar daar hebben de elektriciteitsleveranciers momenteel waarschijnlijk geen boodschap aan. :-) Nostalgisch plaatje met het bevroren wasgoed aan de lijn op deze maandag 23 december 1963. Ik moét er iets mee doen, het kietelt weer. Lotje (overleg) 21 jul 2022 15:57 (CEST)

Wat dacht je van Volendammer? --MarcoSwart (overleg) 21 jul 2022 16:48 (CEST)
Zoals steeds, een schittttterend idee: deze Vollendammer visser kan niet uitvaren en slentert wat rond op deze ijskoude 23 december 1963 Lotje (overleg) 22 jul 2022 09:50 (CEST)
We weten niet zeker of het echt een visser was, daarom zou ik het houden op iets als "Deze Volendammer slentert wat rond op 23 december 1963, een heel koude winterdag." MarcoSwart (overleg) 22 jul 2022 11:17 (CEST)
En Deze Volendammers halen hun kerstboom in huis?   Lotje (overleg) 22 jul 2022 15:16 (CEST)
Uitstekend; kan ook worden gebruikt op Volendamse (Volendamse haalt samen met haar man een kerstboom op.) MarcoSwart (overleg) 22 jul 2022 16:08 (CEST)
  Uitgevoerd Lotje (overleg) 23 jul 2022 06:16 (CEST)

roergangerBewerken

Hallo MarcoSwart, De roerganger van de Baloeran (1935) of deze Roerganger begin de jaren '80, of zou je voor iets helemaal anders kiezen? Thanks. Lotje (overleg) 23 jul 2022 17:22 (CEST)

De tweede lijkt me geschikter dan de eerste, als ik tenminste de foto heb gevonden die je op het oog had. Een plaatje van een simpele boot, waar de roerganger geen stuurwiel maar een helmstok gebruikt lijkt me een waardevolle toevoeging. --MarcoSwart (overleg) 23 jul 2022 17:31 (CEST)
Bedoel je Illustratie van een roerganger (in Voyage en Italie, en Sicile et à Malte)?
Ja, dat is een echte. --MarcoSwart (overleg) 23 jul 2022 18:21 (CEST)

merelBewerken

de roerganger doe ik straks, maar eerst een heerlijk geluid: Een merel zingt zijn lied in de binnentuin, en dan nog een geschikt plaatje en de zaak is rond :-) Lotje (overleg) 23 jul 2022 18:29 (CEST)

Voilà: Een veel voorkomende tuingast, de merel Lotje (overleg) 23 jul 2022 18:33 (CEST)
Zeker stemmige toevoegingen aan de pagina. MarcoSwart (overleg) 23 jul 2022 19:33 (CEST)

drughondBewerken

Hallo MarcoSwart, vind je deze Een drughond met zijn begeleider bij een hoeveelheid inbeslaggenomen cocaïne Lotje (overleg) 25 jul 2022 17:05 (CEST)

(...geschikt als illustratie.): Ja! MarcoSwart (overleg) 25 jul 2022 17:56 (CEST)

Even aankloppen... urenlangBewerken

Hallo MarcoSwart, ik zou dit graag rechtzetten uren lang hier en uren lang daar. Het is vast niet makkelijk om correcte zinsneden op te sporen :-) Thanks Lotje (overleg) 26 jul 2022 16:30 (CEST)

Gelet op dit advies wordt het (bijwoordelijk gebruikt) bijvoeglijk naamwoord aaneengeschreven als "urenlang". Als er een telwoord voor uren staat gaat het echter niet om één woord, maar om een woordgroep: drie uren lang, vele uren lang. De tekst op voorpand schrijft "uren" en "lang" dus correct niet aan elkaar. Maar op haarkloven kan urenlang beter aaneen worden geschreven. MarcoSwart (overleg) 26 jul 2022 20:25 (CEST)
Thanks and   Uitgevoerd :-) Lotje (overleg) 27 jul 2022 05:19 (CEST)

startseinBewerken

Vin je de De organisator van de eerste Europese nachtcross in het Amsterdamse Bos   geeft het startsein geschikt? Thanks. Lotje (overleg) 26 jul 2022 18:08 (CEST)

Het plaatje is in mijn ogen niet erg duidelijk. De paraplu heeft vermoedelijk niets met de start zelf te maken, maar leidt wel af. Aan de andere kant zie je niet duidelijk atleten die klaar staan om te beginnen. Het lijkt me mogelijk een duidelijker plaatje te vinden. MarcoSwart (overleg) 26 jul 2022 20:32 (CEST)
Eentje uit de oude doos dan maar? De voorzitter van het IOC   1904 geeft het startsein aan Archie Hahn  of denk je dat het beter geschikt is voor startschot? Thanks.
Ah, you know How to sprint! Perfect plaatje. Elk startschot is per definitie ook een startsein, dus je zou het op beide lemma's kunnen gebruiken. Op "startsein" zou dat het begin kunnen zijn van een gallery, want er bestaan meer manieren om het begin aan te geven, maar het schot is wel een klassieker. --MarcoSwart (overleg) 27 jul 2022 09:14 (CEST)
  Uitgevoerd
Nog op zoek naar afbeeldingen om in een gallery onder te brengen,... is Doorknippen van het lint als startsein van een motorfietsrace in Brisbane, Australië (1930) iets wat tot de verbeelding spreekt denk je? Thanks. Lotje (overleg) 27 jul 2022 10:03 (CEST)
Het spreekt zeker tot mijn verbeelding. Zo op het oog werden de motoren pas gestart na het knippen, wat me wel zo prettig lijkt voor degeen die de schaar hanteert. Misschien is dit een aardig voorbeeld van een startsein buiten de sportwereld. MarcoSwart (overleg) 27 jul 2022 11:11 (CEST)
MarcoSwart, bedankt voor hint :-). Inderdaad: Boris Johnson   drukt op de "digitale bel" van de NASDAQ   en geeft meteen het startsein voor de beurs op 14 september 2014]]. Wat denk je? Lotje (overleg) 28 jul 2022 06:57 (CEST)
Wordt Treinbestuurder geeft het startsein voor het vertrek van de trein ook aanzien als een startsein? Lotje (overleg) 28 jul 2022 07:29 (CEST)
Dat is toch eerder het vertreksein. Maar het plaatje zou mooi passen op vertreksignaal MarcoSwart (overleg) 29 jul 2022 08:29 (CEST)
Het lastige van het plaatje van de NASDAQ is dat het zoveel uitleg vereist. Ik zou zelf niet weten wat er precies begint na dit sein: het voorstellen van mogelijke transacties of het vastleggen van uitgevoerde transacties. Om "digitale bel" als startsein te begrijpen moet je eigenlijk weten dat NASDAQ een digitale vorm van een klassieke Amerikaanse beursvloer is, die met het luiden van een echte bel begint. Misschien is de "digitale bel" zelf het startsein. MarcoSwart (overleg) 29 jul 2022 07:10 (CEST)

nachtegaalBewerken

Hallo MarcoSwart, wat dacht je van deze combinatie Een zingende nachtegaal in Berlijn en Een nachtegaal zingt dag en nacht Lotje (overleg) 26 jul 2022 18:19 (CEST)

Een fraai paar! MarcoSwart (overleg) 26 jul 2022 20:33 (CEST)

beulingBewerken

Verschillende soorten beuling om mee aan de slag te gaan   Lotje (overleg) 26 jul 2022 18:47 (CEST)

Mijn kookkunde is vrij bescheiden: wat er precies onder beuling valt als we naar de Hongaarse cuisine kijken: ik zou het echt niet weten. MarcoSwart (overleg) 26 jul 2022 22:27 (CEST)
Een échte beuling, die ziet er zo uit. :-) Lotje (overleg) 27 jul 2022 06:34 (CEST)
Kijk, dat is een leerzame illustratie; misschien beide gebruiken voor een gallery (die ook zou passen op worst). MarcoSwart (overleg) 27 jul 2022 09:17 (CEST)
Aan worst voegde ik enkele afbeeldingen toe. Had je het liever anders gezien, dan hoor ik het graag.

meelBewerken

Hallo MarcoSwart, het woord meelbloem ingesproken door Marcel coenders werd niet opgenomen in deze lijst. Kan dit alsnog? Daarnet had ik de vertaling hier toegevoegd, maar de mogelijkheid mannelijk+vrouwelijk kan niet samen worden ingevuld. Hopelijk deed ik het correct, anders krijg ik vast op mijn donder.  Thanks. Lotje (overleg) 28 jul 2022 06:40 (CEST)

Uiteraard kun je meelbloem gewoon invoegen. Aan de vertaling bij de Franse collega's heb ik gewoon 'vrouwelijk' toegevoegd. De combinatie mv in de woordenlijst wil zoveel zeggen als: oorspronkelijk een vrouwelijk woord, maar behoort tot de woorden waar het onderscheid met mannelijke woorden in Nederland gewoonlijk niet meer gemaakt wordt. Op de vraag: "Waar is de meelbloem?" zal een taalgevoelige Vlaming zeggen "Ik heb haar op tafel gezet.", terwijl voor een Nederlander "Ik heb hem op tafel gezet." gangbaar is. MarcoSwart (overleg) 29 jul 2022 08:56 (CEST)
Dankjewel MarcoSwart voor de verduidelijking. Eigenlijk hoort het volgens mij eerder thuis bij bloem. Lotje (overleg) 29 jul 2022 09:53 (CEST)
Het hoort bij beide. Dat is bij samenstellingen eigenlijk altijd zo. MarcoSwart (overleg) 30 jul 2022 23:39 (CEST)

Noordse dierenBewerken

Hoi, waarom heb je de lemma's] niet gewoon hernoemd? Nu schend je eigenlijk het auteursrecht van Kvdrgeus. bdijkstra (overleg) 29 jul 2022 18:47 (CEST)

@Bdijkstra Deze vraag is voor mij om twee redenen lastig te begrijpen. Het verzoek om verwijdering is afkomstig van Kvdrgeus zelf. De overeenkomstige lemma's waren door mij al eerder (2020) ingevoegd en waar ik later informatie overhevelde, heb ik dat in de bewerkingssamenvatting aangegeven. MarcoSwart (overleg) 30 jul 2022 23:32 (CEST)
Oh sorry, dan heb ik niet goed opgelet. bdijkstra (overleg) 31 jul 2022 00:04 (CEST)

Dichterlijke vrijheidBewerken

Beste MarcoSwart
Tijdens je afwezigheid
Heb ik niet echt een bezigheid...
Vandaar mijn kort gedicht
Heel speciaal aan jou gericht.

Een woord, een zin, de Nederlandse taal,
Het begin van een verhaal.

Een reis die ooit begon met Indonesisch
Met hier een daar een woordje Nederlands

Net voor je départ, nog vlug het woord vertreksignaal

Behouden reis,
Kom veilig thuis,
Lotje (overleg) 30 jul 2022 08:45 (CEST)

Ik heb de komende dagen inderdaad soms wat minder tijd beschikbaar, maar echt afwezig ben ik niet. Hoe dan ook, dank voor de mooie en warme woorden. MarcoSwart (overleg) 30 jul 2022 23:35 (CEST)

corpsBewerken

MarcoSwart mocht je een minuutje hebben, corps (maat)   zou hier misschien ook een plaatsje verdienen. Lotje (overleg) 31 jul 2022 06:21 (CEST)

Dat heeft al een plaatsje op korps, wat sinds 1996 de officiële schrijfwijze is). Ik heb als "oude schrijfwijze" een link vanaf corps toegevoegd. MarcoSwart (overleg) 31 jul 2022 14:25 (CEST)

Noordse vinvissen versus noordse vinvissenBewerken

Zonet zag ik dit en ik vroeg me af of het de bedoeling is het hoofdlettergebruik bij nl.wiktionary te weren. Thanks. Lotje (overleg) 31 jul 2022 07:30 (CEST)

Nee, we houden gewoon de officiële spellingregel 16.A aan. Benamingen voor planten en dieren worden opgevat als soortnamen, niet als eigennamen. Om die reden worden ze met een kleine letter geschreven. In gespecialiseerde biologische publicaties kan het praktisch zijn om soortnamen als eigennamen te behandelen; die mogelijkheid laten de spellingregels ook open, maar omdat we een algemeen woordenboek zijn, gebruiken we voor onze lemma's namen met kleine letters. Een complicatie zijn dierennamen die uit meer woorden bestaan, waarbij een (of meer) van die woorden wel met een hoofdletter worden geschreven; in de praktijk gaat het dan vooral om bijvoeglijke naamwoorden die naar een aardrijkskundige naam verwijzen of de genitief van een familienaam. Een voorbeeld daarvan is Noors, dat niet moet worden verward met noords. MarcoSwart (overleg) 31 jul 2022 08:36 (CEST)
Sjonge sjonge Marco, bedoel je dat dit hier   dient aangepast. Oei, oei. Lotje (overleg) 31 jul 2022 11:58 (CEST)
Ik weet niet helemaal zeker welke afspraak Wikipedia hier aanhoudt, maar aangezien het artikel ook spreekt over "blauwe vinvis" en "gewone vinvis" lijkt het me gelet op de woordenlijst van de Taalunie consequent om ook gewoon "noordse vinvis" te schrijven. MarcoSwart (overleg) 31 jul 2022 14:03 (CEST)

duivelenBewerken

Hallo MarcoSwart, op deze machine wordt geduiveld en gekaard Ik dacht, misschien heb je er iets aan. :-) Lotje (overleg) 31 jul 2022 17:33 (CEST)

Zo ruim ben ik niet behuisd, maar hij past nu wel op het lemma. MarcoSwart (overleg) 31 jul 2022 21:45 (CEST)
Wanneer ik (ooit) tegen en video aanloop waarop het "duivelen" effectief wordt getoond, kan ik dit toevoegen. Aan een foto van een duivelaar hebben we, vrees ik, niet echt veel. Of toch? Thanks Lotje (overleg) 2 aug 2022 06:56 (CEST)
Ook wat hter kaarden betreft, daar stootte ik op Moedeloos uitziende vrouw houdt in haar handen twee kaarden waarmee zij wol zuivert (prent van Jean-François Millet  ), maar ook op deze of gene Lotje (overleg) 2 aug 2022 07:04 (CEST)
Een video is bij een werkwoord vaak de beste oplossing, maar bij zeer specifieke omschrijvingen kan een plaatje soms toch helpen. Bij het kaarden vind ik de handeling bij je tweede suggestie (de vikingdame) het best zichtbaar worden. --MarcoSwart (overleg) 2 aug 2022 21:57 (CEST)
De vraag is maar: hoe de vertaal handleiding vertalen? :-) Lotje (overleg) 3 aug 2022 07:10 (CEST)
Lijkt Re-enactment van het kaarden tijdens het ijzertijdperk geschikt? Die (ahum) verkleedde vrouw etc... kan Peter van der Sluijs misschien aanpassen, of speelt dat geen rol denk je? Thanks. Lotje (overleg) 3 aug 2022 07:35 (CEST)

kanarievogelBewerken

Hallo MarcoSwart, wat denk je van deze Kanarievogel in Gran Canaria, Spanje? Thanks Lotje (overleg) 2 aug 2022 06:53 (CEST)

Een zingende 'kanarievogel' mag natuurlijk niet ontbreken. :-) Lotje (overleg) 2 aug 2022 07:23 (CEST)
De Canarische eilanden zijn eigenlijk het domein van Kvdrgeus, maar je beide voorstellen lijken me oogluisterend en welluidend. Ze zouden op kanarie en kanariepiet ook op hun plaats zijn. MarcoSwart (overleg) 2 aug 2022 22:02 (CEST)

penBewerken

Ach, dat waren nog eens gouden tijden voor een Een pen waarvan de punt is afgebroken in combinatie met Deze teskt werd geschreven met een pen :-) Lotje (overleg) 3 aug 2022 07:19 (CEST)

Mooi begin voor wat gelet op de betekenissen tot een flinke gallery kan uitgroeien. MarcoSwart (overleg) 3 aug 2022 15:22 (CEST)

kaardeBewerken

Hallo MarcoSwart, kan deze ook aan kaarde worden toegevoegd? Of geef je de voorkeur aan Vrouw achter het spinnewiel met wol en het kaarde planken? Thanks. Lotje (overleg) 3 aug 2022 18:08 (CEST)

Klopt mijn indruk dat op de eerste foto eigenlijk twee kaarden te zien zijn? Dat lijkt me wel verhelderend om te vermelden. Op de foto met het spinnewiel zijn de kaarden niet zo simpel terug te vinden als je nog niet weet wat een kaarde is. MarcoSwart (overleg) 3 aug 2022 22:24 (CEST)
Er zijn inderdaad 2 kaarden te zien, waarschijnlijk fotoshopping om aan te tonen hoe een "lege" kaarde eruitziet. Mocht dit plaatje nog tegen het lijf lopen, voeg ik het zeker toe. :-) Lotje (overleg) 4 aug 2022 08:10 (CEST)
Ik denk dat ze een tweede kaarde met het handvat tegen zich aanklemt. MarcoSwart (overleg) 4 aug 2022 17:53 (CEST)
Volgens mij ligt het gewoon op haar hand. We kunnen het natuurlijk aan de uploader vragen die foto's nam, maar hoe Toilet te vragen? Lotje (overleg) 5 aug 2022 07:32 (CEST)

wolkamBewerken

Wat denk je van een Tekening van een wolkam met en zonder kaarde? Lotje (overleg) 3 aug 2022 18:38 (CEST)

Ik vond het een heel verhelderend plaatje. MarcoSwart (overleg) 3 aug 2022 22:28 (CEST)

pannekoekBewerken

Hallo MarcoSwart, vind je Het pand van hoedenwinkel J. Heniger jr. aan de Kipstraat (Rotterdam)  , hoek Pannekoekstraat (1928-1932 geschikt als voorbeeld? Thanks Lotje (overleg) 5 aug 2022 14:43 (CEST)

Noordse versus noordse op WikipediaBewerken

Hallo Marco,

Als je nog eens wilt lachen, volg dan de discussie op de Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Kvdrgeus#Noordse_vinvis
(Ik ben aldaar al heel wat keren uitgefoeterd)

Groet, Kvdrgeus (overleg) 5 aug 2022 16:52 (CEST)

Humor ist wenn mann trotzdem lacht. Het heeft iets van een absurde sketch waarbij de acteurs zich inspannen om elkaar niet te begrijpen. Overigens denk ik dat je in de kop van de infobox beter wel de schrijfwijze met een hoofdletter kunt aanhouden, omdat het daar (net als bij de paginatitel) om een betiteling gaat. MarcoSwart (overleg) 5 aug 2022 21:00 (CEST)

uienBewerken

Hallo MarcoSwart, wat denk je van deze afbeelding? thanks. Lotje (overleg) 6 aug 2022 08:08 (CEST)

De tranen springen me in de ogen! In dit geval natuurlijk vreugdetranen! MarcoSwart (overleg) 6 aug 2022 08:24 (CEST)

appelsBewerken

Hallo MarcoSwart, ik vroeg me af of een deze Plukrijpe Appels (McIntosh  ) zinvol is. Persoonlijk zou ik er Plukrijpe McIntoshappels in Oekraïne van maken.   Wat denk je? Thanks. Lotje (overleg) 7 aug 2022 18:35 (CEST)

Op "appels" staat al een foto, maar op eetappels nog niet: Wat denk je van Deze eetappels uit Oekraïne zijn van het ras McIntosh.? MarcoSwart (overleg) 7 aug 2022 19:47 (CEST)

sneeuwstormBewerken

Hallo MarcoSwart, vind je €en sneeuwstorm in Rusland (1924) in combinatie met Een sneeuwstorm op de Glungezer   geschikt? Thanks. Lotje (overleg) 8 aug 2022 07:22 (CEST)

Net wat we nu nodig hebben! Ik zou van het onderschrift bij het eerste een plaatje iets maken als "Dit paard trekt een slee door de Russische sneeuwstorm. MarcoSwart (overleg) 8 aug 2022 13:25 (CEST)
  Uitgevoerd Lotje (overleg) 8 aug 2022 14:49 (CEST)

kraterBewerken

Only me again... zou je deze De Krater van Derweze   geschikt vinden? Lotje (overleg) 8 aug 2022 07:47 (CEST)

Ik heb daar wel een warm gevoel bij. Misschien is een mooi onderschrift: Deze krater heeft de bijnaam "Hellepoort"  . MarcoSwart (overleg) 8 aug 2022 13:33 (CEST)
  Uitgevoerd Lotje (overleg) 8 aug 2022 14:49 (CEST)

lotusBewerken

Hallo MarcoSwart, die hemeltergende lotusvoetjes ontbreekt, zou je dit alsnog kunnen toevoegen? Het is wel een rode wikilink, maar toch :-) Lotje (overleg) 9 aug 2022 14:32 (CEST)

De link is nu blauw, maar het trefwoord is lotusvoet. Er is overigens nog een tweede betekenis, afkomstig uit het hindoeïsme, maar die vereist wat meer onderzoek. MarcoSwart (overleg) 9 aug 2022 23:44 (CEST)
Dankjewel MarcoSwart. Wat denk je van een Voorbeeld van een lotusvoet in gips, of mag de harde realiteit zoals bij deze Een lotusvoet? Het kan natuurlijk in combinatie met Een ingebonden lotusvoet en uiteindelijk de Schoeisel voor lotusvoeten. Wat betreft de andere betekenis, bedoel je waarschijnlijk deze. Grts Lotje (overleg) 10 aug 2022 07:34 (CEST)
Hallo MarcoSwart, wil je nog de afbeeldingen m.b.t. lotusvoet even doornemen? Thanks. Lotje (overleg) 14 aug 2022 12:09 (CEST)
Met de laatste afbeelding kwam er nog een derde betekenis op de radar, wat maakte dat de beantwoording wat meer tijd vroeg. Omdat er meer betekenissen zijn, zou ik in ieder geval een gallery gebruiken. Het lijkt me nodeloos verwarrend om een gipsen model te gebruiken als we de tweede afbeelding kunnen gebruiken. De ingebonden voet vormt daar een verhelderende aanvulling op. Het schoeisel zou beter op passen op lotusschoen (wordt aan gewerkt). Het laatste plaatje is niet ideaal, omdat daarop de vierkante basis de eigenlijke lotusvoet daarboven overheerst. Ik zou liever iets als dit beeldje van Tara gebruiken. MarcoSwart (overleg) 15 aug 2022 13:05 (CEST)
Bedankt MarcoSwart, dat was een hele klus voor je. Ik hoop maar dat niemand aanstoot neemt aan de afbeelding van Tara op de lotustroon. Desnoods kunnen we dit dan invoegen  

borderlinepersoonlijkheidsstoornisBewerken

Hallo MarcoSwart, heb jij een verklaring voor de spelling van borderline-persoonlijkheidsstoornis   met in dezelfde zin "borderline-patiënten". Ik dacht dat beide zonder koppelteken werden geschreven. Thanks. Lotje (overleg) 9 aug 2022 18:12 (CEST)

Je gedachte is in beginsel correct. Maar in de toelichting op spellingregel 6.C staat ook: "Als een samenstelling moeilijk te lezen of te begrijpen is, kunnen we de structuur verduidelijken met een koppelteken. Zo schrijven we tweedekansonderwijs volgens de regel aaneen, maar we kunnen ook schrijven tweedekans-onderwijs als we verwachten dat de lezer de samenstelling niet meteen doorziet." In Wikipediatermen zou ik dit onder "bij twijfel niet inhalen" plaatsen: ik zou het zelf zonder koppelteken schrijven, maar als een eerdere auteur dat wenselijk heeft geoordeeld is dat een respectabele keus. MarcoSwart (overleg) 9 aug 2022 22:31 (CEST)
Bedankt voor de toelichting. Lastig vind ik het wanneer de spelling verschilt van project tot project zoals hier emotie-regulatiepersoonlijkheidsstoornis en emotieregulatiepersoonlijkheidsstoornis  . Maar wie ligt er uiteindelijk wakker van nietwaar?   Lotje (overleg) 10 aug 2022 07:41 (CEST)

aardbeienteeltBewerken

Hallo MarcoSwart, wat dacht je van deze Aardbeienteelt in Bretforton  ? Thanks. Lotje (overleg) 10 aug 2022 15:33 (CEST)

Lijkt me een geschikt beeld bij een verder toch wat abstract begrip. MarcoSwart (overleg) 10 aug 2022 17:01 (CEST)

gedistilleerdBewerken

Hallo MarcoSwart, zou te achterhalen zijn of gedistilleerd ooit met enkele l geschreven werd? Ik vraag het maar vanwege deze afbeelding: handelaar in gedistileerd. thanks. Lotje (overleg) 11 aug 2022 10:23 (CEST)

Het woord gaat uiteindelijk terug op het Latijnse woord stilla voor "druppel" en dat was dus al met dubbel-l. Mijn indruk is dat het hier om een verschrijving gaat. Visueel is het verschil tussen il en ill niet zo groot en door de ontlening via het Frans wordt de tweede i vaak als ie uitgesproken wat bij inheemse woorden zou leiden tot een spelling met één l. MarcoSwart (overleg) 11 aug 2022 22:20 (CEST)
Aha, bedankt MarcoSwart, weer wat bijgeleerd vandaag.   Lotje (overleg) 12 aug 2022 05:35 (CEST)

knipoogBewerken

Hallo MarcoSwart wat denk je van Een jongetje maakt een knipoog naar de fotograaf tijdens de Sinterklaasviering op 5 december 1959, of zou een crop van de jongen beter geschikt zijn? Thanks. Lotje (overleg) 24 aug 2022 05:30 (CEST)

In dit geval lijkt croppen de betere oplossing. De context op de foto is wel informatief, maar vermoedelijk toch vooral voor mensen die al weten wat knipoog betekent. Als een plaatje echt nodig is, is focus op het gezicht van de jongen het beste. MarcoSwart (overleg) 24 aug 2022 08:26 (CEST)
Dan zouden we misschien deze André van Duin   maakt een knipoog gaan? Lotje (overleg) 24 aug 2022 12:06 (CEST)
Lijkt me geknipt voor ons doel. MarcoSwart (overleg) 24 aug 2022 14:48 (CEST)

steekBewerken

Hallo MarcoSwart, wat denk je van deze [1] Uitgestoken angel van de gewone wesp in combinatie met [1] Het resultaat van een bijensteek (een kleine gallery met 2 afbeeldingen. Thanks. Lotje (overleg) 24 aug 2022 06:33 (CEST)

Een angel, een steek en een zwelling zijn allemaal woorden met een net iets verschillende betekenis. Ik zou de plaatjes van angels en zwellingen aan die lemma's toevoegen. Van steken van bijen en wespen worden waarschijnlijk niet zoveel foto's gemaakt, maar heb wel foto's van muggensteken gezien. MarcoSwart (overleg) 24 aug 2022 08:46 (CEST)

wespensteekBewerken

Er kan natuurlijk ook geopteerd worden om de afbeelding van de Angel van een wesp naast Een opgezwollen hand na een wespensteek. Ik laat het graag aan jou over. Grts. Lotje (overleg) 24 aug 2022 06:40 (CEST)

Zie mijn voorgaande reactie. Misschien hebben we een plaatje van een wesp die een ander beest steekt? MarcoSwart (overleg) 24 aug 2022 08:51 (CEST)
Een wesp verdooft haar prooi met een wespensteek misschien? Lotje (overleg) 24 aug 2022 13:05 (CEST)
Lijkt me een uitstekende insteek. MarcoSwart (overleg) 24 aug 2022 14:46 (CEST)

sirenesBewerken

hallo MarcoSwart, wat denk je van deze De sirenes (Les sirènes) door François-Marie Firmin-Girard   of kan een link naar de fr.Wikipedia niet? Thanks. Lotje (overleg) 25 aug 2022 11:51 (CEST)

Voor wat betreft het alarm, kom ik dan met Demonstratie van de sirene bij de Amsterdams brandweer (1937) uit de oude doos aandraven. :-) Lotje (overleg) 25 aug 2022 12:00 (CEST)
Het eerste plaatje lijkt me prima en zolang een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia ontbreekt is een link naar de Franstalige de beste oplossing. Het tweede filmpje is ook een mooie tijdreis die een goed beeld geeft. Misschien is er ook nog iets te vinden over een sirene op het voertuig van een hulpdienst? --MarcoSwart (overleg) 25 aug 2022 13:50 (CEST)
zoiets? Lotje (overleg) 26 aug 2022 07:21 (CEST)

droesemBewerken

Hallo MarcoSwart, ik vroeg me af of iets uit de oude doos Aftappen van droesem in de Carmel Winery   (Risjon Letsion  ) in 1960 een meerwaarde zou betekenen. Thanks. Lotje (overleg) 26 aug 2022 08:34 (CEST)

Zeker, en misschien nog wel meer voor aftappen [1]. --MarcoSwart (overleg) 26 aug 2022 12:57 (CEST)
Thanks en   Uitgevoerd Lotje (overleg) 27 aug 2022 16:02 (CEST)

ketelBewerken

Hallo MarcoSwart, zonet stootte ik op deze ketel van een stenen pijpje. Vind je dit interessant? Thanks. Lotje (overleg) 28 aug 2022 06:04 (CEST)

Ik heb die betekenis toegevoegd, maar zag toen dat voor de hoofdbetekenissen nog plaatjes ontbreken. --MarcoSwart (overleg) 28 aug 2022 11:47 (CEST)
Deze afbeelding voegde ik reeds toe, maar voor keteldal hadden wij er hier reeds eentje, volstaat deze? Deze [2] Een ketel gevuld met goulash vind ik best geschikt   Lotje (overleg) 28 aug 2022 13:43 (CEST)
Beide ketels lijken me uitstekende toevoegingen. --MarcoSwart (overleg) 28 aug 2022 14:37 (CEST)
  Uitgevoerd.
Denk je dat Een ketel van het type Timothy Hackworth   in het Oyfo Techniekmuseum   geschikt kan zijn? Lotje (overleg) 28 aug 2022 17:07 (CEST)
Daarmee komen we helemaal op stoom! MarcoSwart (overleg) 28 aug 2022 18:32 (CEST)

broekspijkBewerken

Only me again... wat denk je van deze broekspijp van een spijkerbroek? :-à Lotje (overleg) 28 aug 2022 06:12 (CEST)

Lijkt me een prima illustratie van broekspijp. MarcoSwart (overleg) 28 aug 2022 11:52 (CEST)

buizenBewerken

Om deze Nodulaire gietijzeren Buizen kunnen we ook niet heen   Lotje (overleg) 28 aug 2022 06:21 (CEST)

Zouden inderdaad bij het zelfstandig naamwoord passen. Ik zou liever spreken van nodulair gietijzeren buizen, omdat het gietijzer nodulair is, niet de buizen. MarcoSwart (overleg) 28 aug 2022 12:03 (CEST)

kortsteBewerken

Het kietelt weer, deze De kortste weg naar de frontlinie: een smalspoor recht door het huis van de buren.     Lotje (overleg) 28 aug 2022 13:52 (CEST)

Voor kortste zou ik het zeker niet gebruiken, want dat wordt alleen beweerd door het onderschrift. Dat onderschrift is hoe dan ook niet helemaal betrouwbaar, omdat je zo al kunt zien dat het spoor gewoon door een poort(gebouw) gaat: kijk maar naar het metselwerk. Het kan best zijn dat er tegenover het poortgebouw een woonhuis lag waar het spoor ook doorheen was getrokken, maar dat is zo niet te zien. Het is natuurlijk wel een voorbeeld van smalspoor: In de Eerste Wereldoorlog werd smalspoor aangelegd om troepen naar het front te brengen. MarcoSwart (overleg) 28 aug 2022 14:55 (CEST)

wrongelBewerken

Hallo MarcoSwart, Uit wrongel wordt kaas gemaakt, zou dit geschikt zijn? Thanks. Lotje (overleg) 29 aug 2022 07:00 (CEST)

Dat zie er uitstekend uit. --MarcoSwart (overleg) 29 aug 2022 07:56 (CEST)

gelatineBewerken

Wron gel, leuk idee... De heldere gelei van deze aspic   bestaat uit gelatine Lotje (overleg) 29 aug 2022 13:07 (CEST)

Dat lijkt me een heldere aanvulling op de omschrijving. MarcoSwart (overleg) 29 aug 2022 18:44 (CEST)

beenderenBewerken

Hallo MarcoSwart, uit beenderen van listige mensen haalden ze vroeger vooral beenzwart vernam ik,... voor de suikerraffinage (recentelijk voorpaginanieuws over de skeletten in Waterloo).  . Omdat we hier nog geen afbeelding hebben dacht ik onder meer aan Beenderen van een dromedaris in Mauretanië en aan Beenderen van overledenen in het Ossuarium van Sedlec  . Wat denk je? Lotje (overleg) 30 aug 2022 13:10 (CEST)

Voor een gezamenlijk project geeft botje bij botje leggen vaak goede resultaten. MarcoSwart (overleg) 30 aug 2022 16:16 (CEST)
Dat snap ik nou niet :-) Lotje (overleg) 30 aug 2022 17:42 (CEST)

mozaïekBewerken

Hallo MarcoSwart, ik vroeg me af of het gebruik van mozaïek verduidelijkt kan worden met een mooie zin. Ik had op de Nederlandstalige Wikipedia de mozaïek in "het mozaïek" aangepast en werd [https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Basiliek_van_Santa_Cecilia_in_Trastevere&oldid=prev&diff=62697535 achteraf teruggedraaid door een anonieme gebruiker, waarna LouisCartier dit dan weer reverte. Vandaar mijn vraag   Thanks. Lotje (overleg) 31 aug 2022 06:28 (CEST)

(Ik was inderdaad aan het patrouilleren toen. Ik had het opgezocht in de gratis online Van Dale die alleen 'het' als lidwoord vermeldde. Omdat de anonieme gebruiker ergens naar Van Dale verwees, heb ik er ook nog eens een papieren Van Dale bijgenomen. Ook daarin stond alleen 'het'. - LouisCartier (overleg) 31 aug 2022 06:40 (CEST))
Het Middelnederlandse "musaica" was misschien (de citaten geven geen uitsluitsel) vrouwelijk, maar "mozaïek" is echt onzijdig; voor Wikipedia is de Taalunie een algemeen aanvaard richtsnoer. Het lemma is aangevuld met de figuurlijke betekenis en een tweetal vindplaatsen. MarcoSwart (overleg) 31 aug 2022 08:52 (CEST)
Hartstikke bedankt MarcoSwart, altijd goed je zegen te mogen lezen   Lotje (overleg) 31 aug 2022 10:14 (CEST)
MarcoSwart, denk je dat k "mozaïek-bank" of "mozaïek bank" zou kunnen wijzigen in "mozaïekbank" zonder te worden gerevert? Ik bedoel natuurlijk zolang het geen "quotes betreft Thanks. Lotje (overleg) 31 aug 2022 10:28 (CEST)
LouisCartier, de Van Dale waarover ik beschik (vijftiende, herziene editie) vermeldt op pagina 2479: mozaïek het & de (vm) -en 1 werk van steen, glas enz., bestaande uit een groot aantal kleine, verschillend gekleurde,... Grts. Lotje (overleg) 31 aug 2022 10:14 (CEST)
Mijn bronnen waren de negende druk (1970) en de dertiende, herziene uitgave (1999) van het Groot woordenboek der Nederlandse taal, het Groot woordenboek hedendaags Nederlands van 1984, alsook het Groene boekje van 1995. - LouisCartier (overleg) 31 aug 2022 12:57 (CEST)
LouisCartier mochten de taalkundigen toch voor eens en altijd (tot in der eeuwigheid) hun violen gelijk stemmen... zucht. Lotje (overleg) 31 aug 2022 13:28 (CEST)
@LouisCartier De dikke Van Dale is vanaf 2005 begonnen met het vermelden van "de mozaïek", maar als ik op zoek ga naar vindplaatsen zijn die toch vrij zeldzaam. Voor Wikipedia lijkt het me daarom inderdaad verstandig om het algemene taalgebruik aan te houden zoals woordenlijst.org (en ook de meer algemene publicaties van Van Dale) dat weergeeft.
@Lotje De opeenvolging "mozaïek bank" lijkt me een gevalletje Engelse ziekte, waar je gerust "mozaïekbank" van kan maken, omdat mozaïek een zelfstandig naamwoord is. Bij "mozaïek-bank" kan sprake zijn van spellingregel 16.D, dat hangt dus van de context af. MarcoSwart (overleg) 31 aug 2022 13:29 (CEST)
Dank voor de toelichting MarcoSwart, dan is er natuurlijk ook nog de mozaïek moskee die ik ook in één woord zou schrijven   Lotje (overleg) 31 aug 2022 13:36 (CEST)
Omdat het als naam bedoeld is, zou ik de hoofdletter handhaven: "Mozaïekmoskee". MarcoSwart (overleg) 31 aug 2022 15:01 (CEST)

amforenBewerken

Wat dacht je van deze Opgegraven amforen gefotografeerd door Willem van de Poll   en meteen een Wijnamfoor in een staander? Thanks Lotje (overleg) 31 aug 2022 07:42 (CEST)

Lijken me beide goede aanvullingen voor amforen respectievelijk amfoor. MarcoSwart (overleg) 31 aug 2022 08:56 (CEST)

kruikBewerken

En zie, het kietelt weer wanner ik kijk naar Oudegyptische mozaïek met de afbeelding van een hond naast een omgevallen kruik Lotje (overleg) 31 aug 2022 07:46 (CEST)

Je hebt een voorouder van Nipper   ontdekt! Door het tegenwoordig minder gangbare model en de hoek waaronder je ertegenaan kijkt, is het geen typisch voorbeeld van een kruik. Het zou kunnen passen als onderdeel van een gallery met meer typen kruiken. MarcoSwart (overleg) 31 aug 2022 09:20 (CEST)
Past deze Kruik voor de bereiding van ovengerechten (eind negentiende, eerste helft twintigste eeuw) ook in de gallery naast deze Warmwaterkruik? Lotje (overleg) 31 aug 2022 11:06 (CEST)
Deze kruiken vormen samen een betekenisvol mozaïek. Als vaderlander mis ik nog een jeneverkruik. MarcoSwart (overleg) 31 aug 2022 11:59 (CEST)
Aha, dan meen ik, is deze Kruik voor bessenjenever van het merk Hellebrekers best geschikt. :-) Lotje (overleg) 31 aug 2022 13:32 (CEST)
Lijkt me helemaal goed. Let's break hell! MarcoSwart (overleg) 31 aug 2022 14:50 (CEST)

Off the record...Bewerken

MarcoSwart: als vaderlander kan je me zekerlijk op goede pad zetten: betekent "hout moet" hoe het moet of houd moed? (Daniël Lohues) Thanks. Lotje (overleg) 31 aug 2022 13:43 (CEST)

Als inburgerend Sakser kan ik je wel vertellen dat het zowel om "holt moet" als "hold moed" goat. De sleutel is het derde nummer. MarcoSwart (overleg) 31 aug 2022 14:47 (CEST)

TweelingBewerken

Hallo MarcoSwart, zou een Constellatie van de Tweeling samen met   geshsikt zijn? Lotje (overleg) 2 sep 2022 10:00 (CEST)

Deze afbeeldingen horen echt bij Tweelingen en daar kun je ze in wezen ook al vinden. Een Tweeling is zelf geen sterrenbeeld, maar een persoon met dat sterrenbeeld. De ideale afbeelding zou een bekend persoon zijn die op grond van de geboortedatum een Tweeling is en dat (bijvoorbeeld door een sieraad) ook zichtbaar maakt. --MarcoSwart (overleg) 2 sep 2022 10:24 (CEST)

Bestand:Nl-filharmonieen.oggBewerken

Hallo MarcoSwart, heb je er enig idee van waarom Gebruiker:Marcel coenders dit aanmaakte? Thanks. Lotje (overleg) 4 sep 2022 05:55 (CEST)

Omdat ik de volgende dag nl-filharmonieën.ogg maakte Marcel coenders (overleg) 4 sep 2022 07:29 (CEST)
Nieuwe spelling voor filharmoniëen.ogg?   Lotje (overleg) 4 sep 2022 08:05 (CEST)
Het lijkt op butadieen, maar dan met "fil-" van Oudgrieks φῐ́λος (fílos) "geliefde, vriend", "-harm-" van ἁρμόζω (harmózoo) "verbinden" en "-monieen" (met Oudgrieks μόνος (mónos) "een, enkel" in plaats van δι "twee, dubbel") dus het is vast een organische verbinding die als katalysator bestanddelen graag tot een eenheid verbindt. MarcoSwart (overleg) 4 sep 2022 08:46 (CEST)
gekkerd Sjabloon:smilley Lotje (overleg) 5 sep 2022 16:58 (CEST)

krijtlijnBewerken

Hallo MarcoSwart, vind je Voorbereiding van het softbalveld met een krijtlijn voor de wachtcirkel een correcte omschrijving en meen je dat het plaatje geschikt is? Thanks. Lotje (overleg) 8 sep 2022 10:42 (CEST)

De foto is prima, maar als tekst zou ik "Een man trekt de krijtlijn voor een slagcirkel op een softbalveld." gebruiken: dat is een lopende zin, en 'slagcirkel' is de Nederlandse benaming. Ik heb je foto meteen 'geleend' voor dat laatste lemma. MarcoSwart (overleg) 8 sep 2022 13:53 (CEST)

tsjirpenBewerken

Hallo MarcoSwart, hoor jij iets?   Lotje (overleg) 10 sep 2022 15:09 (CEST)

Tja, wat ik hoor zou ik eerder fluiten dan tsjirpen noemen. MarcoSwart (overleg) 10 sep 2022 23:38 (CEST)
Dat dacht ik ook, dus... op zoek naar iets beters :-) Lotje (overleg) 11 sep 2022 12:26 (CEST)
Wat dacht je van deze (weinig originele vondst) thumb|Het tsjirpen van een veldkrekel Lotje (overleg) 11 sep 2022 12:32 (CEST)
Klinkt als muziek in de oren - als je een krekel of wikiwoordenaar bent. MarcoSwart (overleg) 11 sep 2022 16:46 (CEST)

zonnebloemBewerken

Hallo MarcoSwart, wat dacht je van een gallery met Een zonnebloemenveld en Een zonnebloem onder een helderblauwe hemel en het hart van de zonnebloem :-) Lotje (overleg) 12 sep 2022 10:32 (CEST)

Ziet er erg fraai uit! MarcoSwart (overleg) 12 sep 2022 16:30 (CEST)

nevelBewerken

Hallo MarcoSwart, deze mini|Laaghangede nevel over de Rosenmühle in Adensen   zou ik graag toevoegen. Onder meer ook als eerbetoon aan Michael Gäbler die recent onze groep verliet en heel wat prachtige afbeeldingen maakte. Lotje (overleg) 13 sep 2022 12:22 (CEST)

Is inderdaad een hele mooie toevoeging MarcoSwart (overleg) 13 sep 2022 14:01 (CEST)

aanlegsteigerBewerken

Hallo MarcoSwart, het kietelt weer, wanneer ik naar deze Ogenschijnlijk oeverloos zicht vanop deze aanlegsteiger in het Meer van Ohrid  . Als extra afbeelding ter aanvulling? Lotje (overleg) 14 sep 2022 13:31 (CEST)

Deze afbeelding is door haar eenvoud heel pregnant. Je zou haar zeker kunnen toevoegen, maar dan zou ik er wel een gallery van maken, anders schuift de tabel met verbuigingen te ver omlaag. --MarcoSwart (overleg) 14 sep 2022 13:36 (CEST)

muiltjes muiltjeBewerken

Hallo MarcoZwart, zijn deze Glazen muiltjes in Dartington Crystal nu écht muiltjes? of in het enkelvoud: Een glazen muiltje in Dartington Crystal? Ik zou eerder opteren voor deze Muiltjes in faïence of Fluwelen muiltjes. Wat denk je? Thanks. Lotje (overleg) 15 sep 2022 16:29 (CEST)

Het past misschien ook bij slippers. Voor een éecht slippertje zal het misschien wel moeilijk worden iets passends te vinden   Lotje (overleg) 15 sep 2022 16:30 (CEST)
De fluwelen muiltjes lijken me de beste keus, simpelweg omdat het gewoon muiltjes zijn. De glazen muiltjes zijn een aardig voorbeeld van de verwarring waarin Disney de jeugd heeft gestort. In de tijd van Moeder de Gans droegen prinsessen nog geen pumps...
Wijzelf waren trouwens ook een beetje het spoor bijster, want "muiltje" is niet meer dan een (veelgebruikt) verkleinwoord van muil. Je zou de foto zowel aan "muilen" als "muiltjes" kunnen toevoegen, maar als er geen foto van een enkele muil is, zou toevoeging aan muil misschien nog wel de beste oplossing zijn. Aan de opmaak van dat artikel valt nog wel wat te sleutelen, maar dat kan ook als de foto al is toegevoegd. MarcoSwart (overleg) 15 sep 2022 22:30 (CEST)
Bedankt MarcoSwart, en inderdaad, dan hebben we het pas ontdekte'   Muiltje (slakkensoort)   nog. Greets. Lotje (overleg) 16 sep 2022 15:31 (CEST)
Voor een Muiltje van faience hadden we misschien nog plaats :)) Lotje (overleg) 16 sep 2022 15:33 (CEST)
Het muiltje van aardewerk is wel een mooie foto, maar echte muilen worden (meende ik) niet van aardewerk gemaakt. Om die reden vind ik het als illustratie van muil niet zo geschikt. Maar misschien past het wel op muiltje: "Een muiltje van faience als versiering." Het plaatje van de slak past daar dan bij.

aardewerkBewerken

Bedankt voor de hint  , een combinate van Vervaardigen van aardewerk door Lea Halpern   met Aardewerken kruik voor het koel houden van drinkwater met bijbehorende stop in een kleine gallery, zou dat iets zijn? Thanks. Lotje (overleg) 17 sep 2022 07:41 (CEST)

Bij video denk ik "werkwoord!", in dit geval: pottenbakken. En de gallery lijkt me ook mooi. --MarcoSwart (overleg) 17 sep 2022 09:01 (CEST)
Bedoel je, een gallery zowel bij aardewerk als bij pottenbakken? Thanks Lotje (overleg) 17 sep 2022 15:56 (CEST)
Ik dacht zelf aan een gallery bij aardewerk en alleen de video voor pottenbakken, omdat het bij een werkwoord juist om een handeling gaat en dat is precies wat de video laat zien. MarcoSwart (overleg) 17 sep 2022 22:14 (CEST)

diamantBewerken

Een Verlovingsring met diamant lijkt dit wat om toe te voegen? Thanks Lotje (overleg) 17 sep 2022 18:51 (CEST)

Dat kan, maar dan zou ik er een gallery van maken omdat anders de verbuigingentabel te ver omlaag wordt geduwd. MarcoSwart (overleg) 17 sep 2022 22:18 (CEST)

ringvingerBewerken

Hallo MarcoSwart, wat dacht je van Ringvinger zonder en Een bruidspaar met huwelijksring aan de ringvinger Lotje (overleg) 18 sep 2022 07:55 (CEST)

Lijkt me een fraai stelletje. MarcoSwart (overleg) 18 sep 2022 14:29 (CEST)
  Uitgevoerd Lotje (overleg) 20 sep 2022 07:41 (CEST)

Inactivity policyBewerken

Hi, according to this community's inactivity policy there are some admins that would be considered inactive. Has there been any thought to enforcing that recently? Rschen7754 26 sep 2022 20:55 (CEST)

I'll look into it. --MarcoSwart (overleg) 26 sep 2022 22:28 (CEST)

Terms of UseBewerken

Hallo MarcoSwart, in de zin ...U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw eigen wachtwoord en hoort dit nooit af te geven aan een derde partij zou ik geheim houden aan elkaar schrijven: geheimhouden. Idealiter natuurlijk, proofreading of overlopen van de vertaling door een taalkundige   Thanks Lotje (overleg) 27 sep 2022 06:16 (CEST)

Volgens de Taalunie heb je dan gelijk. MarcoSwart (overleg) 27 sep 2022 16:47 (CEST)
Er zijn er nogal wat [1]   Lotje (overleg) 28 sep 2022 09:01 (CEST)
Mijn gok zou zijn dat dit de invloed van het Engels is. MarcoSwart (overleg) 28 sep 2022 10:49 (CEST)