Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: genesis


  • Ge·ne·sis

Genesis m

  1. (religie) eerste boek van de Bijbel, met de verhalen over de schepping en de aartsvaders
boeken in de christelijke Bijbel
 Oude Testament  


 Apocriefen  
aanvullingen op boeken
hiervoor gemarkeerd met
*
 Nieuwe Testament