Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: bijbel


  • Bij·bel
enkelvoud meervoud
naamwoord Bijbel -
verkleinwoord - -

de Bijbelm

  1. (religie) het heilige boek der christenen
    • De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. 
  2. (onderwijs) school met de Bijbel: een school op christelijke grondslag
    • De protestantse kinderen gingen naar de school met de Bijbel 
[1] boeken in de christelijke Bijbel
 Oude Testament  


 Apocriefen  
aanvullingen op boeken
hiervoor gemarkeerd met
*
 Nieuwe Testament