WikiWoordenboek:Wikipedia

Een woordenboek beschrijft woorden stuk voor stuk: hoe schrijf je het, hoe klinkt het, wat zijn mogelijke betekenissen, hoe kun je het gebruiken, hoe wordt de vorm in het gebruik aangepast enzovoort. Als je naar een betekenissen kijkt, is er soms weer een heel verhaal over dat onderwerp te vertellen. Maar de beschrijving van onderwerpen hoort niet in een woordenboek, maar in een encyclopedie. Daarom kent Wikimedia daarvoor verschillende sites:

  • Wikipedia, voor het beschrijven van onderwerpen, de encyclopedische kant;
  • WikiWoordenboek, voor het beschrijven van woorden, de lexicale kant.

Dit is wel een onderscheid, maar geen absolute scheidslijn. Er bestaat soms wat overlap. Wikipedia begint bijvoorbeeld vrijwel ieder lemma met een korte omschrijving die vrij lexicaal te noemen is. Maar dat gebeurt alleen bij woorden die een onderwerp aanduiden dat in een encyclopedie beschreven moet worden. Niet alle woorden die met het onderwerp te maken hebben, krijgen een afzonderlijk artikel en er zijn heel veel woorden die niet echt een bepaald onderwerp aanduiden. WikiWoordenboek tracht juist ieder gangbaar woord en zelfs iedere vorm daarvan een plaatsje te geven.

Omgekeerd komt is het voor de beschrijving van de herkomst en betekenis van een woord nodig iets over een onderwerp te zeggen. De kunst is dat zo beknopt mogelijk te doen. We streven er daarbij naar zo veel mogelijk ook een verbinding te leggen naar overeenkomstige lemma's van de Nederlandstalige Wikipedia, als die er zijn. Dat kan op twee manieren:

  1. in het algemeen onder het kopje Meer informatie aan het eind van een Nederlandstalig lemma;
  2. voor specifieke begrippen met een linkje op Wikipedia binnen de tekst, gemarkeerd met het W-symbool.

Onder het kopje Meer informatie kan ook naar andere Wikimediaprojecten worden verwezen. Onder namen van planten en dieren kom je vaak ook groene links naar Wikispecies tegen. Links naar Wikimediaprojecten in vreemde talen zijn ook mogelijk, wat vooral van pas komt bij het beschrijven van woorden in die talen.

Binnen een Wikimediaproject is het goed gebruik om te linken naar pagina's die nog gemaakt moeten worden: die worden dan rood, wat de lezer aan de ene kant waarschuwt dat aanklikken nog geen extra informatie oplevert en aan de andere kant oproept die pagina te gaan schrijven als hij er meer van weet. Een link tussen projecten werkt niet op die manier en is altijd blauw. Daarom wordt zo'n link alleen geplaatst als hij ook echt naar een pagina met extra informatie wijst.

Verder is hier op WikiWoordenboek de nodige min of meer encyclopedische achtergrondinformatie over taalfamilies en grammaticale zaken aanwezig. De reden daarvoor is dat die informatie de lexicale taak ondersteunt, doordat ze specifiek op de behoefte van WikiWoordenboek wordt afgestemd. Ook deze overlap met Wikipedia is dus niet alleen nuttig maar zelfs nodig.