Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: a, à, á, ä, å, â, ā, æ, ǽ, ǣ, А, а, Α, α, ɑ, @

A

 1. de hoofdletter van de eerste letter van het Latijnse alfabetA

 1. (natuurkunde), (eenheid) het symbool van ampère, de SI-eenheid voor stroomsterkte/elektrische stroom
 2. (medisch) het symbool voor een bepaalde bloedgroep
 • [1]


 • A
enkelvoud meervoud
naamwoord A A's
verkleinwoord A'tje A'tjes

de Av / m

 1. (taalkunde) hoofdletter van de a, de eerste letter van het alfabet
 2. (muziek), (afkorting) afkorting van “A-majeur
 • Kleine letter A bij: een toon, “kleine terts” en “mineur,” hoofdletter bij “grote terts” en “majeur”

A v / m

 1. (verouderd) (toponiem: rivier) schrijfwijze voor: Aa, naam van verschillende rivieren in Noordwest-Europa

A

 1. (muziek) symbool van het A-majeurakkoord


A

 • (taalkunde) A (de eerste letter van het Anglo-Normandische alfabet)


 • A

A o

 1. (muziek), (afkorting): afkorting van “A-majeur
  «Eine Sonate in A
  Een sonate in A.


enkelvoud meervoud
A As

A

 1. (muziek) de toon “a”

A

 1. (muziek) symbool van het A-majeurakkoord