Nederlandse toonsoort
groot C Cis
Des
D Dis
Es
E F Fis
Ges
G Gis
As
A Aïs
Bes
B
klein c cis
des
d dis
es
e f fis
ges
g gis
as
a aïs
bes
b
  • A gro·te terts
enkelvoud meervoud
naamwoord A grote terts -
verkleinwoord - -

de A grote tertsv / m

  1. (muziek) het akkoord a - cis - e, de grote drieklank op de eerste trap van de A-grotetertstoonladder
    • Het akkoord heet A grote terts naar de grote terts: a - cis. 
  2. (muziek) de toonsoort waarvan #1 het grondakkoord is
    • Een wals in A grote terts.