ú

  1. diakritische uitbreiding van de eenentwintigste letter van het Latijnse alfabet (u) met een accent aigu.