Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: Mama, mA

MA

  1. (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor mega-ampère, een eenheid voor elektrische stroom van 106 ampère, gelijk aan 1.000.000 ampère