• of
 • [1] nevensch. voegw.: In de betekenis van ‘verbinding tussen mogelijkheden’ voor het eerst aangetroffen in het jaar 1201.[1]
  • Middelnederlands (j)of, verkort uit ofte, ochte, misschien samengesteld uit het Oergermaanse voegwoord *edi (waaruit Gotisch ‘maar, als (indien)’) en het bijwoord *þau ‘of, in plaats van’ (in doch).[2] Evenals Oudsaksisch eftha en Oudfries jeft(ha).
 • [2] ondersch. voegw.: In de betekenis van ‘aangeven van onzekerheid’ voor het eerst aangetroffen in het jaar 901.[1]
  • erfwoord: Middel- en Oudnederlands of, ontwikkeld uit Oergermaans *jaba, -ōi ‘als, indien’, samengesteld uit de onbeklemtoonde voornaamwoordelijke stam *i̯o- (verder zie het) en het versterkingspartikel -bʰo (in beide), dit 2e lid verwant aan Oudgrieks (Homerisch) phḗ ‘evenals’, Litouws ‘jawel’, Oudkerkslavisch bo ‘want’ en Avestisch bāa, bat̰, baδa ‘inderdaad’.[2] Evenals Nederduits of ‘of’, Duits ob, Engels if ‘als’ en Ouddeens æf, of.

of

 1. en anders (nevenschikkend): gebruikt om een keuze aan te geven, waarbij alle keuzemogelijkheden expliciet worden genoemd
  • Hij loopt (of) over straat, of hij zit in de kroeg. 
   Waarom had ik geen donder gehoord of bliksem gezien tijdens mijn tocht omhoog? Wat had ik nu spijt van het plan om de zonsondergang en zonsopkomst vanaf de top te willen gaan bekijken.[3]
 2. dat wel of niet (onderschikkend): inleiding van een bijzin om onzekerheid aan te geven
  • Ik weet niet of Jan wel komt. 
 3. anders gezegd (verklarend)
 4. bij benadering (schattend)
  • Een keer of drie. 
99 % van de Nederlanders;
100 % van de Vlamingen.[4]


of

 1. of; gebruikt om keuze aan te geven


of

 1. of; gebruikt om keuze aan te geven


Naar frequentie 3

of

 1. van
  «That's the end of the story»
  Dat is het einde van het verhaal.


of

 1. of; gebruikt om keuze aan te geven


of

 1. of; gebruikt om keuze aan te geven


of

 1. of; gebruikt om keuze aan te geven


of

 1. of; gebruikt om keuze aan te geven


of

 1. of; gebruikt om keuze aan te geven


of

 1. of; gebruikt om keuze aan te geven