• 's och·tends
  • Verkorting van 'des ochtends', de genitief van 'de ochtend'.

's ochtends

  1. (tijdrekening) in de ochtend
    • Hij ging 's ochtends altijd een wandelingetje maken.