Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: , , Ne


Nederlands

Uitspraak
Woordafbreking
 • ne
Woordherkomst en -opbouw
 • dit is een ontwikkeling van de oorspronkelijke verbuigingen van het lidwoord, die in het algemeen Nederlands zijn verdwenen [1]

Lidwoord

ne

 1. (Zuid-Nederlands) mannelijk onbepaald lidwoord wanneer het eropvolgende woord met een andere medeklinker dan b of h begint
   Allee, dat snap ik nu niet, dat doet ne vriend normaal toch niet?[2]
   Mijn vader was ne kameraad, nen broer, ne vriend, ne vader en ne peter voor veel mensen.[3]
Opmerkingen
 • Als het eropvolgende mannelijke woord met een klinker, b of h begint, wordt een -n tussengevoegd en wordt dit lidwoord nen geschreven. Veel sprekers doen dit ook als het eropvolgende woord met d of t begint. [4]
Synoniemen
Verwante begrippen

Gangbaarheid

Verwijzingen

 1.   Weblink bron “Tussentaal - Kenmerken” (8 mei 2014) op nrc.nl  
 2.   Weblink bron
  Shary Verdonck
  “High heels, make-up and ... a gun: onderzoek naar de beeldvorming van vrouwelijke politieagenten in Vlaamse reality televisie op basis van een inhouds – en tekstuele analyse”, masterscriptie (mei 2018), Universiteit Gent, p. 243
 3.   Weblink bron Gearchiveerde versie
  Sven Marievoet
  “Getuigenis van Sven Marievoet in de uitvaartviering voor zijn vader Hendrik.” (september 2008) op kwbmerchtem.be
 4.   Weblink bron
  Ludo Permentier
  “Vlaams in één les” (1 december 2022) op ivdnt.org


Achterhoeks

Lidwoord

ne

 1. een, 'n; onbepaald lidwoord voor vrouwelijke naamwoorden


Aloene

Telwoord (alp)
1 10 100 103
2 20
3
4
5 50
6
7
8
9

Hoofdtelwoord

ne

 1. zes


Bosnisch

Bijwoord

ne

 1. nee


Esperanto

Bijwoord

ne

 1. nee
 2. niet


Frans

Uitspraak
Woordafbreking
 • ne

Partikel

ne

 1. niet (meestal als deel van een combinatie met woorden als pas, plus, guère, jamais, point, personne, rien, aucun, nul die in het Nederlands vaak met één woord wordt vertaald)
Opmerkingen
 • In literair of archaïsch Frans kan ne ook buiten zo'n combinatie als ontkenning voorkomen; in spreektaal wordt het als deel van de combinatie soms weggelaten.
Synoniemen
 • n' (voor een woord dat in de uitspraak met een klinker begint)


Gotisch

Woordherkomst en -opbouw
 • Afgeleid van het Proto-Germaanse *nē

Partikel

ne

 1. nee; duidt ontkenning aan, het tegengestelde van ja
Schrijfwijzen
Antoniemen
Verwante begrippen


Lets

Partikel

ne

 1. niet

Voegwoord

nene

 1. noch … noch …, niet … en niet …


Middelengels

Woordherkomst en -opbouw
 • Afgeleid van het Proto-West-Germaanse *ne, via het Oudnederlandse ne

Bijwoord

ne

 1. niet
Schrijfwijzen
Verwante begrippen
Overerving en ontlening


Middelnederlands

Woordherkomst en -opbouw
 • Afgeleid van het Proto-West-Germaanse *ne, via het Oudnederlandse ne

Bijwoord

ne

 1. niet
Schrijfwijzen
Synoniemen

Verwijzingen


Nedersaksisch

Lidwoord

ne

 1. 'n, een; een onbepaald lidwoord voor vrouwelijke naamwoorden
Synoniemen

Persoonlijk voornaamwoord

ne m

 1. accusatief enk van hei: hem
Verwante begrippen


Oudfries

Woordherkomst en -opbouw
 • Afgeleid van het Proto-Germaanse *ne, via het Proto-West-Germaanse *ne

Bijwoord

ne

 1. niet
Schrijfwijzen
Overerving en ontlening


Oudsaksisch

Woordherkomst en -opbouw
 • Afgeleid van het Proto-Germaanse *ne, via het Proto-West-Germaanse *ne

Bijwoord

ne

 1. niet
Overerving en ontlening


Saterfries

Uitspraak

Lidwoord

ne

 1. 'n, een; onbepaald lidwoord voor vrouwelijke naamwoorden
  «Ne grieze Gous.»
  Een grijze gans.


Schots

Woordherkomst en -opbouw
 • Afgeleid van het Angelsaksische ne, via het Middelengelse ne

Bijwoord

ne

 1. (verouderd) nietTsjechisch

Uitspraak
Woordafbreking
 • ne

Tussenwerpsel

ne

 1. nee; duidt ontkenning aan, het tegengestelde van 'ja'
  «Ne, to neudělám.»
  Nee, dat ga ik niet doen.
Schrijfwijzen
Synoniemen
Antoniemen

Partikel

ne

 1. niet; ontkenning, tegenovergestelde van 'wel'
  «Tak jdeme, ne
  Zullen we niet eens gaan?
Synoniemen
Afgeleide begrippen
Typische woordcombinaties


Twents

Lidwoord

ne

 1. 'n, een; een onbepaald lidwoord voor vrouwelijke naamwoorden


Westfaals

Lidwoord

ne

 1. (Oostwestfaals) 'n, een; een onbepaald lidwoord voor vrouwelijke naamwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

ne m

 1. (Oostwestfaals) accusatief enk van hei: hem