John Dalton
  Niet te verwarren met: Dalton
  • dal·ton
  • eponiem: genoemd naar de Engelse natuur- en scheikundige J. Dalton  , in de betekenis van ‘eenheid van moleculegewicht’ voor het eerst aangetroffen in 1955 [1]
enkelvoud meervoud
naamwoord dalton daltons
verkleinwoord

de daltonm

  1. (scheikunde) (eenheid) geünificeerde atoommassa-eenheid, weergegeven met symbool Da
    • De dalton of Da gelijk aan de "u" (unified atomic mass unit.). 


dalton

  1. (eenheid)(scheikunde) dalton; geünificeerde atoommassa-eenheid


dalton

  1. (eenheid)(scheikunde) dalton; geünificeerde atoommassa-eenheid


dalton

  1. (eenheid)(scheikunde) dalton; geünificeerde atoommassa-eenheid


dalton monbezield

  1. (eenheid)(scheikunde) dalton; geünificeerde atoommassa-eenheid


dalton monbezield

  1. (eenheid)(scheikunde) dalton; geünificeerde atoommassa-eenheid