WikiWoordenboek:De Kroeg/archief28

Overleg gewenst: definitie op snoskommer met allerlei details?Bewerken

Even over dit; vinden anderen hier ook dat al dit soort details (eigenlijk gewoon maar wat leukigheden van de bedenker) per se in de definitie horen? Volgens mij volstaat het om te melden dat het om een fictieve groente uit een boek van Roald Dahl gaat.

Ik maak hier maar even een topic over aan aangezien er op dit project geloof ik geen eigen pagina "Overleg gewenst" bestaat. De Wikischim (overleg) 5 jan 2020 16:00 (CET)

Je doet het af als "leukigheden", maar dat zijn het niet. Een zeer belangrijk kenmerk van de snoskommer is dat deze zeer vies smaakt. Dat is niet slechts een detail, maar een hoofdkenmerk. Een definitie dient te verklaren wat een woord betekent, met duidelijke aangeving waarin een onderwerp verschilt ten aanzien van andere onderwerpen. Romaine (overleg) 5 jan 2020 19:55 (CET)
Je snapt geloof ik nog niet helemaal goed wat ik bedoel. De Wikischim (overleg) 5 jan 2020 20:23 (CET)
Je framed belangrijke kenmerken van het woord als niet ter zake doende, dat vind ik zorgwekkend omdat daarmee de essentie verloren gaat. Ik heb de indruk dat je dat niet doorhebt. Wanneer overdrijvingen in argumentatie worden toegepast wordt die argumentatie ondermijnt. Ik heb persoonlijk heb de indruk dat ik wel snap wat je bedoelt, maar ik maak ten allen tijde bezwaar tegen overdrijvingen omdat die een overleg verstoren. Als je nog steeds denkt dat ik het niet snap, lijkt het mij praktisch om dan betere uitleg te geven. Romaine (overleg) 5 jan 2020 20:39 (CET)

Voldoet snoskommer überhaupt aan de opnamecriteria?Bewerken

Er zijn eindeloos veel fantasiewoorden mogelijk en als ik de gedichtenbundels en fantasyboeken in mijn boekenkast mag gebruiken, kan ik WikiWoordenboek gemakkelijk aan duizenden nieuwe woorden helpen. De vraag is of dat bij onze doelstelling past. Woorden die alleen in een specifieke context voorkomen, horen pas bij de woordenschat van het Nederlands als ze ruimer ingang vinden. Voor de praktische maatstaf bij dat laatste zijn er twee mogelijkheden:
 1. vermelding een een woordenboek, eventueel een gespecialiseerd woordenboek, mits dat lexicografisch degelijk in elkaar zit en aansluit bij de andere bronnen die we gebruiken
 2. in een tijdsbestek van minstens drie jaar minstens drie keer onafhankelijk van elkaar worden gebruikt door publicaties in verzorgd Nederlands.
In mijn woordenboeken kom ik "snoskommer" nog niet tegen en als het gaat om publicaties verwijzen ze allemaal uitdrukkelijk weer terug naar het (vertaalde) werk van Roald Dahl. Van onafhankelijk gebruik is dus nog geen sprake. Ook onze Engelstalige collega's hebben het oorspronkelijke snozzcumber nog niet vermeld. Het lijkt me daarom te vroeg om dit woord al in de hoofdnaamruimte op te nemen. Vergelijk het maar met de door mij gekoesterde blauwbilgorgel. --MarcoSwart (overleg) 5 jan 2020 16:43 (CET)
Het woord snoskommer op zich vind ik wel opnamewaardig. Het is inmiddels in het Nederlandse taalgebied best wijdverbreid, wordt bij gelegenheid aangehaald in landelijke kranten ([1], waarmee het feitelijk nu dus al voldoet aan criterium 2) en het boek is natuurlijk sowieso enorm bekend. (Ook maar even de aanmaker hiervan pingen, gebruiker:Romaine). De Wikischim (overleg) 5 jan 2020 17:11 (CET)
Het aanhalen van een woord is nu net geen onafhankelijk gebruik. Een groot deel van het oeuvre van Maarten Toonder is in tal van kranten afgedrukt en daar zitten heel veel mooie woordvondsten in. Het nut van een woordenboek als het onze lijkt me dat je kunt nagaan welke van van die vondsten breder gangbaar zijn geworden (en dat zijn er nog heel wat). Er bestaan voor liefhebbers ook uitgebreide lijsten met Toonderwoorden, maar als we die allemaal in WikiWoordenboek zouden opnemen, weet je als lezer niet meer welke woorden je ook los van de strips kan gebruiken. De hamvraag is wat mij betreft: wordt "snoskommer" ook los van het werk van Dahl gebruikt? --MarcoSwart (overleg) 5 jan 2020 18:54 (CET)
Dat laatste lijkt me nogal sterk. Niettemin hebben er volgens meer van dit soort "erg perifere" woorden een eigen Wikiwoordenboek-pagina. Ikzelf heb er zoals gezegd eigenlijk geen problemen mee, als het woord maar enigszins verbreid is en genoeg wordt aangehaald. En hoe zit het dan trouwens met bijv. kaasschaamte (ook door Romaine aangemaakt)? Dat woord is pas echt iets van het afgelopen jaar (itt snoskommer dat al sinds het uitkomen van De GVR begin jaren 80 heel bekend is). Bij die laatste pagina heb ik zelf ook wat twijfels. Zie ook WikiWoordenboek:Veelgestelde vragen#Welke woorden mogen, welke niet?). Misschien is dit iets om een wat bredere discussie over te starten. De Wikischim (overleg) 5 jan 2020 19:24 (CET)
Alle woorden in de Nederlandse taal zijn ooit uit de fantasie van mensen ontsproten, dat iets een fantasiewoord zou zijn is geen argument. Wat mij betreft is er een duidelijk verschil tussen of een woord slechts enkel in een bepaald werk wordt gebruikt of juist ook daarbuiten wordt gebruikt. De "praktische maatstaf" van MarcoSwart is niet gemeenschappelijk vastgesteld en is bovendien te strikt. Dat als een woord in een ander woordenboek voorkomt, kan die in WikiWoordenboek. Maar ook andere woorden die in andere publicaties dan het oorspronkelijke werk worden gebruikt, kortom, woorden die buiten die directe context van het oorspronkelijke werk in reguliere publicaties worden gebruikt, kunnen zeker ook worden opgenomen. Het viel mij bij het woord snoskommer op dat ik dat juist in een eigen context in andere publicaties dan het boek van Roald Dahl tegen kwam.
Er is verder een duidelijk gebruik tussen het aanhalen van een woord en het gebruiken van een woord. Voorbeeldzin met aanhaling: "Roald Dahl bedacht in zijn boek nieuwe woorden zoals "snoskommer"." -> Als dat enkel het gebruik is, is opname niet zinvol. Voorbeeldzin met gebruik van een woord: "Die groente die ik in de koelkast heb staan ziet er echt uit als een snoskommer." -> Hier wordt niet over het boek geschreven, maar over iets in de eigen koelkast.
Dat er liefhebbers zijn van bepaalde werken/auteurs en woordenlijsten hebben samengesteld van woorden die in werken van een auteur voorkomen doet er in z'n geheel niet toe. Wat er wel toe doet is of een woord buiten het oorspronkelijke werk gebruikt wordt. Romaine (overleg) 5 jan 2020 20:30 (CET)
Als je met "argument" bedoelt: "op zichzelf voldoende reden om een woord niet op te nemen", zijn we het daarover eens en dat kun je in mijn bijdrage hierboven ook lezen.
Laten we beginnen met twee punten waar we het over eens zijn:
I. woorden die in andere degelijke woordenboeken staan, wel opnemen;
II. andere woorden alleen onder voorwaarden.
Onze discussie gaat denk ik over die voorwaarden.
Wie een taal spreekt of schrijft kan daarin vrijelijk nieuwe woorden aanmaken, maar daarmee horen die woorden nog niet tot de woordenschat van die taal. Om te beginnen moeten ook anderen het woord in hun vocabulaire opnemen. Of dat het geval is, kun je zien aan twee dingen:
a. gaan ze het woord zelf ook gebruiken;
b. gebruiken ze het zonder uit te leggen wat het betekent.
Punt b. is het belangrijkst omdat het laat zien dat je ervan uitgaat dat anderen het woord kennen. Dit is allemaal nog vrij elementaire taalkunde.
Als een woord alleen in een kleine kring wordt gebruikt, hoort het niet in een algemeen woordenboek thuis. Uiteraard levert dit criterium een glijdende schaal op, waarop we ergens een grens moeten trekken. De maatstaf die ik hierboven aanhaal is niet door mij bedacht. Hij is in de praktijk ontstaan, zoals wel meer op WikiWoordenboek zich geleidelijk ontwikkelt. Er is niets heiligs aan, het is altijd zinnig om naar verbetering te kijken.
Het is geen verbetering om een onduidelijke formulering te gebruiken. In "andere publicaties dan het oorspronkelijke" is veel ruimer dan "buiten die directe context van het oorspronkelijke werk in reguliere publicaties" worden gebruikt. Impliciet begrijp ik dat een publicatie over woorden in het werk van een bepaalde auteur in jouw ogen geen "reguliere" publicatie is, maar wat je daar dan wel onder verstaat is dan niet helder. Het weglaten van een telwoord lijkt me in de praktijk ook niet erg handig.
Laat ik omgekeerd aangeven wat "onafhankelijk gebruik" in maatstaf 2 hierboven wil zeggen:
2a. gebruik waarbij de betekenis eerst wordt uitgelegd met een verwijzing naar de oorspronkelijke publicatie;
2b. geen andere publicatie van dezelfde auteur;
2c. gebruik waarbij de context nog steeds het gedachtegoed van die auteur is.
Van de Toonderwoorden is denkraam algemeen bruikbaar Nederlands geworden en "zwelbast" niet. Maar het is echt niet moeilijk om voorbeelden van dit laatste woord te vinden "buiten die directe context van het oorspronkelijke werk in reguliere publicaties", alleen verwijzen die altijd weer even terug naar het werk van Toonder of ze zijn juist aan (een deel van) zijn werk gewijd. Mijn indruk is dat de "snoskommer" meer op "zwelbast" lijkt dan op "denkraam".
Deze maatstaf is ook van belang voor andere terreinen. In wetenschappelijke en maatschappelijke discussies lanceert een auteur soms een specifiek begrip, omdat dat voor zijn betoog handig is. Soms worden deze omschrijvingen na een tijdje algemeen aanvaard en dan horen ze ook in een woordenboek. Maatstaf 2 werkt ook in die gevallen heel behoorlijk, dankzij de vereiste onafhankelijkheid. Als we terugvallen naar "reguliere publicaties buiten die directe context van het oorspronkelijke werk" hebben recensies die uitleggen dat het aldus gedefinieerde begrip niet deugt, het paradoxale effect dat wij de term juist in WikiWoordenboek gaan opnemen.
De door Romaine geopperde formulering lijkt me al met al geen verbetering van de bestaande praktijk. Het levert verder geen argument voor het opnemen van "snoskommer" op. Zolang publicaties die dit woord gebruiken het nodig vinden zelf aan te geven wat de betekenis is, is het duidelijk dat het woord nog niet rijp is voor opneming in een woordenboek. Het aardige van maatstaf 2 is overigens dat tegenbewijs nu of in de toekomst mogelijk is.
Onze Engelstalige collega's hebben een elegante oplossing bedacht voor woorden die louter behoren bij een verzonnen wereld: die kunnen worden beschreven op een projectpagina buiten de hoofdnaamruimte. Dat biedt ook wat soelaas voor het probleem dat we voor dit soort woorden meestal minder op betrouwbare bronnen kunnen terugvallen. En het zorgt ervoor dat we onze lezers niet op het verkeerde been zetten als het gaat om wat algemeen bruikbaar Nederlands is.--MarcoSwart (overleg) 6 jan 2020 14:24 (CET)
Ik heb op zich geen principieel bezwaar tegen het opzetten van zo'n aparte projectpagina, maar het lijkt me wel iets waarover de andere vaste bijdragers aan dit project ook nog even geconsulteerd mogen worden. Het lijkt me overigens dat het per geval lastig kan zijn om te bepalen of een woord "gewoon" in de hoofdnaamruimte hoort of alleen geschikt is voor het deelproject. Het is immers min of meer toeval dat een woord als denkraam wel tot het algemene taalgebruik is gaan behoren, terwijl dit niet is gebeurd met bijv. zwelbast (Is treurbuis overigens een twijfelgeval? Meteen al een voorbeeld van waar het moeilijk kan zijn.)
Zolang dit alles nog niet van de grond is, zie ik echter ook de betreffende "fictiewoorden" liever ook gewoon in de hoofdnaamruimte blijven. (m.a.w. graag niet massaal gaan verwijderen, of zo.) De Wikischim (overleg) 12 jan 2020 16:11 (CET)
Integendeel, treurbuis is een voorbeeld van hoe eenvoudig het is: kennelijk duikt het als pejoratief voor tv vaak genoeg op in tekstcorpora om in het Groene Boekje te belanden. Op basis van het gebruik in eigen werk zal dat zeker niet gebeuren. Het was dan ook nog geen 5 minuten werk om 3 bronnen te vinden die het woord gebruiken zonder naar het werk van Komrij te verwijzen: [2] [3] [4]. Pas als een woord ook buiten een fictief universum betekenis krijgt, hoort het in de hoofdnaamruimte thuis. Wat mij een ongelukkig idee lijkt is gaan werken met subjectieve criteria, waarmee we onoplosbare conflicten in de hand werken. Als mensen nu met hun favoriete woord aan komen zetten, kan ik op dit moment vriendelijk uitleggen wat de afspraak is en hoe ze daaraan kunnen voldoen. Als er drie bronnen zijn met daarin voorbeeldzinnen zoals Romaine die formuleert, zou het probleem van de snoskommer opgelost zijn, en kunnen we een van die zinnen in het lemma opnemen. Maar op dit moment is mijn op enig onderzoek gebaseerde indruk dat teksten over snoskommer altijd uitdrukkelijk naar het werk van Roald Dahl verwijzen. --MarcoSwart (overleg) 12 jan 2020 19:30 (CET)

Financiële labels en categorieënBewerken

Kvdrgeus is bezig valutanamen toe te voegen en liep daarbij aan tegen een drietal contextlabels met bijbehorende categorie die elkaar deels overlappen en daardoor ook niet altijd op een consistente manier worden gebruikt. Na het bestuderen van de bestaande structuur en enig denkwerk zijn we tot de volgende aanpak gekomen, die vooral bedoeld is om de lezer beter bruikbare overzichten te bieden.

 1. Voor de officiële namen (en afkortingen) van valuta een specifiek contextlabel met categorie {{valutanaam}} in het leven roepen. Deze categorie is alleen bedoeld voor de officiële namen zoals die volgens ISO-4217   zijn vastgelegd en voor namen van oudere historische valuta die in officiële wisselkoersen met die valuta voorkomen.
 2. De benamingen die voor munststukken of biljetten worden gebruikt krijgen het label {{numismatiek}}. Dat geld ook voor de vaktermen die op dat gebied gebruikt worden.
 3. Het komt soms voor dat een valutanaam ook de naam van een specifiek geldstuk is. In feite zijn dit twee verschillende betekenissen die het beste elk met een eigen omschrijving en contextlabel vorm kunnen krijgen. Aan de andere kant zijn er ook "valutasoortnamen" als dollar of frank die onderdeel zijn van meerdere officiële valutanamen. In die algemene betekenis kunnen ze het beste het label {{financieel}} krijgen.
 4. De categorie Valutanaam als subcategorie binnen Financieel plaatsen (naast de al bestaande subcategorie Boekhouding). Hetzelfde geldt voor de taalgebonden categorieën met deze namen.
 5. Op de lemma's het sjabloon {{geld}} vervangen door een van de hiervoor genoemde sjablonen dat van toepassing is en dit sjabloon met de bijbehorende categorie daarna verwijderen.
 6. Ook de categorie Numismatiek als subcategorie binnen Financieel plaatsen en hetzelfde doen bij de overeenkomstige taalgebonden categorieën.
 7. De categorie Financieel weer als subcategorie binnen Economie plaatsen en hetzelfde doen bij de overeenkomstige taalgebonden categorieën.
 8. Op de pagina's van de categorieën de relatie met andere (sub-)categorieën uitleggen. Als uitgangspunt aanhouden dat een betekenis niet ook nog eens het label van een categorie krijgt als het al aan een subcategorie daarvan is toegevoegd.
 9. Na deze veranderingen zou het wenselijk zijn om ook per taal na te gaan of woorden in de correcte categorie staan. Dit kan beter in de toekomst worden gedaan door mensen die iets meer van de taal in kwestie weten.

Het is de bedoeling het voorgaande stap voor stap uit te voeren. Als dit vragen of opmerkingen oproept, zijn die hier uiteraard welkom.--MarcoSwart (overleg) 7 jan 2020 21:52 (CET)

Over apocriefBewerken

Ter info, op Wikipedia is iemand een discussie begonnen die onder meer over de pagina apocrief hier gaat, zie w:Overleg:Apocrief. O.a. de info dat het woord in het Nederlands pas in 1599 werd opgetekend, lijkt niet te kloppen. Zou dit moeten worden aangepast? Voor de rest is deze gebruiker duidelijk onbekend met de basisregels van Wikiwoordenboek. De Wikischim (overleg) 14 jan 2020 00:12 (CET)

De Wikischim Ik heb nog eens naar onze pagina gekeken en haar op een aantal punten wat aangevuld en verbeterd. Onze dateringen zijn in de eerste instantie gebaseerd op het Chronologisch Woordenboek, maar dat is uit 2001 en er zijn regelmatig gevallen waarin inmiddels een oudere vindplaats kan worden aangewezen. Voor die gevallen hebben we de parameter 0 aan {{sijs}} toegevoegd, zodat na actualisering de achterhaalde informatie niet botmatig weer aan het lemma wordt toegevoegd. Een iets uitvoeriger etymologie kon op basis van de bronnen ook eenvoudig worden toegevoegd. Het voorbeeld waarin de Bijbel een apocrief boek werd genoemd, is zeker spitsvondig maar daarmee ook niet zo'n goede voorbeeldzin voor iemand die probeert de betekenis te begrijpen. Ik heb daarom alle "bedachte" voorbeelden nu vervangen door in mijn ogen meer illustratieve vindplaatsen. Verdere uitbreiding is zeker nog mogelijk, maar deze versie zal vermoedelijk voor de meeste lezers voldoen. Komt dit tegemoet aan je vraagstelling? Als het nodig is, wil ik op Wikipedia ook een duit in het zakje doen, maar ik ben het met je eens dat het goed is eerst de eigen stoep te vegen. --MarcoSwart (overleg) 19 jan 2020 01:01 (CET)
Het was eigenlijk niet zozeer een vraag van mij maar van Renevs, een gebruiker die alleen op Wikipedia actief is. Ik fungeerde hierboven een beetje als boodschapper, zeg maar. Ik denk dat het handiger is als je ditzelfde ook even neerzet op w:Overleg:Apocrief. Hopelijk komt er dan genoeg overeenstemming dat de pagina nu in orde is om de links weer te herstellen. (Ik zou dit laatste het liefste zelf doen, maar op Wikipedia heb ik een arbcomuitspraak waardoor dit niet kan.) De Wikischim (overleg) 19 jan 2020 10:35 (CET)
Update: de discussie op w:Overleg:Apocrief loopt nog steeds en zou gezien de inhoud (het oudst bekende gebruik van apocrief in het Nederlands) natuurlijk eigenlijk beter hier gevoerd kunnen worden, maar ja, dat willen de betreffende WP-gebruikers weer niet. Overigens zeker geen oninteressante materie. De Wikischim (overleg) 25 jan 2020 22:12 (CET)

Wiki Loves FolkloreBewerken

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (overleg) 18 jan 2020 07:15 (CET)

OpschepperBewerken

…en dan kijk je opeens aan tegen een scherm met de tekst: "Bezig met het aanmaken van Schriftwoorden". --MarcoSwart (overleg) 21 jan 2020 10:05 (CET)

Movement Learning and Leadership Development ProjectBewerken

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 22 jan 2020 20:01 (CET)

De strategie van de beweging: wat willen wij de komende 10 jaar bereiken? En waar moeten onze donaties naartoe?Bewerken

Beste Wikipedianen,

Afgelopen dinsdag zijn de aanbevelingen van de WMF-werkgroepen voor de internationale strategie 2030 vrijgegeven: tot 17 februari wordt aan alle taalgemeenschappen op alle projecten gevraagd om input te leveren, om zo samen te beslissen hoe we invulling gaan geven aan de strategic direction, zodat we met z'n allen zeggen: daar staan we voor en daar zetten wij ons voor in.

De aanbevelingen staan op meta: de introductiepagina en de de 13 aanbevolen doelstellingen ook een Nederlandse vertaling te vinden is. Op de diverse subpagina's van de aanbevelingen, vind je een pdf met de samenvatting, mocht je het liever uitprinten om op je gemak te lezen. Op Commons staat zelf een samenvatting van één pagina (Engels).

De Foundation vraagt aan jullie om naar deze aanbevelingen kijken en er op 3 verschillende niveaus over nadenken:

 1. Individuele context met gemeenschappen
 1. Hoe zouden de aanbevelingen jouw individuele werk verbeteren?
 2. Hoe zouden de aanbevelingen een uitdaging vormen voor jouw individuele werk?
 1. Lokale/Organisatorische/Afdelingscontext
 1. Hoe goed zouden de aanbevelingen beantwoorden aan de behoeften van jouw lokale of regionale context? (omvat zowel online- als offline-werk)?
 2. Welke uitdagingen voorzie jij in de aanbevelingen voor jouw lokale of regionale context (omvat zowel online als offline werk)?
 1. Wereldwijde context
 1. Wat zijn de voordelen die deze aanbevelingen voor ons als wereldwijde Wikimediabeweging zouden opleveren?
 2. Wat zijn de uitdagingen die deze aanbevelingen voor ons als wereldwijde Wikimediabeweging zouden creëren?

Natuurlijk worden jullie van harte uitgenodigd om hier van gedachten te wisselen, maar deel ook je gedachten en overwegingen met de werkgroepen op de diverse overlegpagina's bij de voorstellen: stuur je liever een mail aan het kernteam, dan zijn zij bereikbaar via strategie2030 wikimedia.org.

Na 17 februari sluit de consultatie, en wordt de feedback verwerkt door de werkgroepen. In april zijn alle chapters, user groups en thematic organisations uitgenodigd in Berlijn op de jaarlijkse Wikimedia Summit 2020, waar ook zij nog eens over de aanbevelingen zullen spreken en hun steun voor de plannen kunnen uitspreken. Zie ook de tijdslijn van de strategie op meta.

Vriendelijke groet, Ciell (overleg) 25 jan 2020 12:22 (CET)


Hallo allemaal!
Een aanvulling op mijn bericht hierboven: op zaterdag 8 februari 2020 nodigt Wikimedia Nederland je van harte uit op hun kantoor aan de Mariaplaats in Utrecht voor meer informatie en toelichting over de voorgenomen strategie. Wikimedia Nederland zal een samenvatting van de discussie delen met de organisatoren van het strategieproces.
Aanmelden kan op de verenigingswiki van WMNL. Ciell (overleg) 28 jan 2020 20:50 (CET)

Additional interface for edit conflicts on talk pagesBewerken

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 26 feb 2020 15:15 (CET)

The Witcher vind ik cool maar niet 150 euro coolBewerken

Hoe/waar omschrijf ik dit? Is het een spreekwoord? Mogelijk, maar wat zou de titel van de pagina hier dan zijn? Extra betekenis van euro? Ik neig te denken van niet want het verwijst gewoon naar de munteenheid, maar dan wel op een manier die kwalitatieve waarde van iets uitdrukt. Dus misschien toch weer wel? - Alexis Jazz (overleg) 4 mrt 2020 10:11 (CET)

Het lijkt me eerder een grammaticaal verschijnsel, dan het kenmerk van een bepaald woord. Zowel het telwoord, de munteenheid als de bijvoeglijke bepaling zijn probleemloos te wisselen. Het is niet eens strikt aan geld gebonden: "We kunnen ook twee weken naar Eindhoven gaan." "Nou, Eindhoven is heel leuk, maar niet twee weken leuk." Het karakteristieke patroon is: <bijvoeglijke bepaling>, maar niet <hoofdtelwoord> <eenheid> <bijvoeglijke bepaling>. In de basis is dit een gewone uitspraak over de grootte van iets: "hij is lang, maar niet 2 meter lang". Het leuke van de constructie is dat het gaat om bijvoeglijke naamwoorden die eigenlijk geen eigen maatstaf hebben zodat de luisteraar zelf moet bedenken dat het gaat om wat de spreker ervoor over heeft. Een persoonlijk oordeel krijgt zo een wat objectiever jasje. --MarcoSwart (overleg) 4 mrt 2020 23:49 (CET)
Aaaaah, interessant. Kunnen we dat soort dingen ook ergens opschrijven? Wikiversity ofzo? (lijkt geen Nederlandse variant te hebben alas) - Alexis Jazz (overleg) 8 mrt 2020 20:34 (CET)
Wikibooks? --MarcoSwart (overleg) 9 mrt 2020 16:04 (CET)
Goed plan. Ik heb w:nl:Bijvoeglijke bepaling gejat en (met toevoeging) op b:nl:Nederlands/Grammatica/Bijvoeglijke naamwoorden/Bijvoeglijke bepalingen gezet. - Alexis Jazz (overleg) 11 mrt 2020 19:40 (CET)
Nu heb ik per ongeluk een voorbeeld zonder telwoord geschreven: "Een Hema-taart voor mijn bruiloft? Taarten van de Hema zijn wel lekker, maar niet trouwdag-lekker."
Oeps. Misschien zijn het bijwoorden ofzo? Ik weet het niet meer..? - Alexis Jazz (overleg) 12 mrt 2020 01:32 (CET)
Het door elkaar willen gebruiken van "bijvoeglijk naamwoord" en "bijvoeglijke bepaling" leidt hier tot nodeloze verwarring. Het gaat om een bijvoeglijke bepaling, met als kernwoord een bijvoeglijk naamwoord. Binnen de bijvoeglijke bepaling wordt dat bijvoeglijk naamwoord nader bepaald door een naamwoordelijke constituent op basis van een zelfstandig naamwoord. --MarcoSwart (overleg) 12 mrt 2020 21:58 (CET)

The professor and the Madman nu op NetflixBewerken

The professor and the madman. Een film over het ontstaan van de Oxford English Dictionary is nu te zien op Netflix. Mooie film m.n. nu je hem in goede kwaliteit kunt zien. Marcel coenders (overleg) 14 mrt 2020 23:05 (CET)

Uitspraak 'compote'Bewerken

Wat is de correcte uitspraak van het woord 'compote', bij het lemma zelf is de uitspraak /kompoot/, terwijl ik het zelf eerder ken als /kompot/. Alvast bedankt. Servien (overleg) 18 mrt 2020 15:34 (CET)

De uitspraak is ook volgens Van Dale en het Uitspraakwoordenboek inderdaad "kompot". Ik heb een gevraagd het geluidsbestand aan te passen. --MarcoSwart (overleg) 18 mrt 2020 18:04 (CET)
Top, kwam al wel appelcompote/perencompote tegen met een korte o. Bedankt voor het uitzoeken. Servien (overleg) 18 mrt 2020 19:09 (CET)

Marcel CoendersBewerken

Heel graag wil ik mijn grote dankbaarheid uitspreken voor de heer Marcel Coenders. Geen idee hoe of waar ik deze man kan vinden, maar voor mijn werk als audioboek-inlezer is zijn hulp bij het correct uitspreken van voor mij tot nog toe onbekende woorden onmisbaar gebleken! Elke keer verbaas ik me als ik een nieuw woord ontdek, en verbaas me dan dubbel als ik zie dat de heer Coenders het woord heeft toegevoegd én ingesproken op wikipedia. Geweldig!

Dank, Marcel, je maakt mijn werk een stuk makkelijker en leuker.

Mvg Erik van der Horst

rrrotzooipost@gmail.com

Voor het eerst meer dan 70.000 unieke apparaten per dagBewerken

Hallo mensen,

Iedereen sterkte gewenst met de coronacrisis. Gelukkig leveren wij wel een bijdrage in de strijd want sinds het begin van de beperkende maatregelen wordt het wikiwoordenboek steeds meer bezocht. Voor het eerst hebben meer dan 70.000 apparaten per dag contact gezocht met het wikiwoordenboek.

Marcel coenders (overleg) 1 apr 2020 09:26 (CEST)

Categorie:Achtervoegsel -orium bevat alleen nog Nederlandse woordenBewerken

ik zie dat er nog geen enkel woord in een andere taal dan het Nederlands in de Categorie:Achtervoegsel -orium staat. Dit lijkt me nogal een lacune; Categorie:Achtervoegsel -orium in het Latijn zou er toch op z'n minst moeten zijn? (Als er nou een achtervoegsel is dat typisch Latijn genoemd kan worden....)

Zijn er misschien een of enkele latinisten die dit komende tijd zouden willen invullen? Ik wil hier eventueel ook wel aan meewerken, maar moet dan eerst een soort van stramien hebben. In de meeste gevallen zal er een sectie "Latijn" moeten worden toegevoegd aan de reeds bestaande pagina's (behalve in die gevallen waarin het gaat om nieuwvormingen die in feite "pseudo-Latijn" zijn) De Wikischim (overleg) 7 apr 2020 00:44 (CEST)

Noors, Nynorsk, Duits e.a. kennen ook het achtervoegsel Categorie:Achtervoegsel -orium. Woorden komen met de tijd. Ik heb nog materiaal voor tenminste 200 jaar. -- Cadfaell (overleg) 11 apr 2020 21:09 (CEST)

Nog een record...Bewerken

In maart zijn de pagina's van WikiWoordenboek in totaal voor het eerst meer dan 3,5 miljoen keer bekeken. De samenhang met de noodzaak thuis te blijven vanwege covid-19 is een deel van de verklaring: van voorheen 80 tot 90 duizend raadplegingen op een doorsnee werkdag zitten we sinds half maart op 110 tot 130 duizend. Nu is het natuurlijk spannend of dit ook trouwe bezoekers gaat opleveren. --MarcoSwart (overleg) 11 apr 2020 17:32 (CEST)

Onbeantwoord overlegBewerken

Dag allemaal,

Zeker tijdens mijn eerste schreden op Wikiwoordenboek ben ik vooral verkennend te werk gegaan, met name door her en der op overlegpagina's vragen te stellen. Toen ik zonet de lijst met mijn bijdragen eens naliep, viel me op dat ik op een aantal lemma-OP's vragen had gesteld of zaken aan de orde had gesteld – waarbij niet uitgesloten is dat met [ook mijn] wijsheid achteraf het eigenlijk non-issues waren – waarop tot op heden nog geen reacties/antwoorden zijn gekomen (mijn vraag of aan de orde gestelde kwestie was nog de [enige en] laatste bewerking op een tiental OP's (of een aantal in ongeveer in die orde van die grootte).

Het kan goed zijn dat er wel iets mee gedaan is, maar dat de feedback is uitgebleven (ik zal ze dit weekend nog eens stuk voor stuk doorlopen), maar ik kan me niet voorstellen dat alle nieuwe kopjes (veelal op nieuwe OP's) geen van allen non-issues zijn of kwesties die met mijn nu vergaarde kennis niet meer courant zijn. Heeft wellicht iemand tijd en is die genegen om die "[enige en] laatste wijzigingen" op de betreffende OP's uit mijn lijst met bijdragen eens vluchtig door te bladeren?

Alvast bedankt en nog een fijne zondag. Groeten -- Martix (overleg) 19 apr 2020 03:36 (CEST)

Onzinvolle voorbeeldenBewerken

Hallo :) Ik zag laatste dat alle werkwoordsvervoegingen zijn voorzien van automatische voorbeeldzinnen. In veel gevallen kloppen deze zinnen niet. Een voorbeeld is "leg droog". Het werkwoord "droogleggen" is overgankelik; kort door de bocht is er dus altijd een voorwerp aanwezig. De voorbeelden die bij "leg droog" zijn gegeven (met name Ik leg droog. en Leg je droog?) zijn feitelijk agrammaticale (of minstens onzinvolle/betekenisloze) voorbeelden; correcter zou zijn Ik leg iets droog. etc.

Ik begrijp dat vanwege de omvang van het huidig bestand aan werkwoordsvormen dit niet echt meer op te lossen is - behalve misschien hoofdletters en leestekens weghalen zodat het geen zinnen meer zijn - maar het leek me toch iets om aan te kaarten, mocht hier ooit nog een grote schoonmaakbeurt voor komen. --Ooswesthoesbes (overleg) 26 apr 2020 19:49 (CEST)

Ik zou het in het algemeen een verbetering vinden als deze sjablonen een optie hadden waarmee het automatische voorbeeld kan worden vervangen door een apart opgegeven voorbeeldzin, liefst met {{citeer}}. Omdat deze sjablonen vaak meerdere betekenissen laten zien, die soms weer facultatief zijn en we ook een reeks van dit soort sjablonen hebben, is dit een karwei dat wat meer voorbereiding vereist.
Een tweede stap zou zijn om nog iets stelselmatiger de valentie van werkwoordbetekenissen bij te houden en aan de hand daarvan de automatische voorbeeldzinnen aan te vullen. We gaan daar nu niet erg systematisch mee om, wat ook zichtbaar wordt bij frasen die als werkwoord fungeren: het is tamelijk willekeurig of we "iets", "iemand", "iets/iemand" of geen van drieën toevoegen, waarbij het in mijn ogen niet erg logisch is om uitsluitend bij overdrachtelijk werkwoorden die uit meer woorden bestaan, het lijdend voorwerk als deel van het werkwoord te bschrijven. Ik ben wel benieuwd hoe anderen hier tegenaan kijken. --MarcoSwart (overleg) 27 apr 2020 10:38 (CEST)
De voorbeelden op leg droog lijken me nou net gevallen waar in principe niets aan mankeert; je kunt het lijdend voorwerp er immers bij denken. Maar er zijn wel andere gevallen die inderdaad heel vreemd zijn, zoals waaien/vervoeging. Het werkwoord waaien is een zogenoemd onpersoonlijk werkwoord (net als regenen e.d.), waarbij een andere vervoeging dan in de derde persoon enkelvoud praktisch niet voorkomt.
Ik heb dit onderwerp in het verleden ook al eens aangekaart. Problematisch vind ik vooral dat dit soort zeer ongebruikelijke vormen (ik waai e.d.) door de vorm van de tabellen nu worden gepresenteerd alsof ze tot de alledaagse taal behoren. De Wikischim (overleg) 28 apr 2020 00:40 (CEST)
Doordat er "Ik leg droog." met hoofdletter en punt staat gaat het hier echter om een volledig zin; in dit geval een agrammaticale. Het erbij denken gaat in mijn denken alleen op als de leestekens weg worden gelaten: "ik leg droog". --Ooswesthoesbes (overleg) 28 apr 2020 09:40 (CEST)

Oude botaccountsBewerken

Wat doen we met oude botaccounts? Halen we niet beter het botbitje weg als er de laatste - ik noem maar een periode - twee jaar geen bewerkingen meer mee gedaan zijn? Kwestie van websitebeveiliging is het mijns inziens een goede maatregel. Als een account gehakt wordt, beperkt het de invloed en vergroot het de zichtbaarheid van het probleem als er massaal veel ongewenste wijzigingen zouden zijn.

Ter info: aanvragen botbitje kan op: WikiWoordenboek:Verzoeken/Bots

Annabel(overleg) 29 apr 2020 13:39 (CEST)

Lijkt mij prima. --Ooswesthoesbes (overleg) 29 apr 2020 16:12 (CEST)
Informaliteit is zowel de charme als de kwetsbaarheid van WikiWoordenboek. Omdat en zolang we dit soort bevoegdheden vrij gemakkelijk verlenen, lijkt het me redelijk ze ook vrij vlot weer in te trekken: ze kunnen zonodig ook weer vrij gemakkelijk opnieuw worden verstrekt. Omdat we niet erg ruim in de bots zitten, kan ik me ook voorstellen dat we bots die hier meermaals zinvol werk hebben gedaan na 2 jaar inactiviteit automatisch de status "bot emeritus" geven, ter onderscheiding van bots die alleen een eenmalige klus deden of die hun status hebben verloren door minder geslaagde acties. Feitelijk verdwijnen de botbits dan natuurlijk even goed, maar een lijstje met bots emeriti laat toch iets meer waardering blijken en is nauwelijks extra werk. En wie weet helpt die waardering om in de toekomst weer actief te worden. --MarcoSwart (overleg) 30 apr 2020 10:14 (CEST)
De noodzaak voor bots is aanzienlijk minder geworden sinds het verval van de interwikiwerkzaamheden. Een groot deel van de bots zal dan ook nooit meer worden gebruikt hier. Het handigste lijkt mij om dit met redelijkheid te doen. De bots van gebruikers die hier niet actief zijn en al bv. twee jaar geen bewerkingen hebben gedaan de vlag ontnemen; bots van gebruikers die hier wel actief zijn, maar die hun bot lange tijd niet hebben gebruikt, kunnen gewoon de vlag houden, zolang die gebruikers ook actief (desnoods op een andere wiki) blijven. --Ooswesthoesbes (overleg) 3 mei 2020 08:47 (CEST)
Inderdaad. De noodzaak is minder groot geworden. Ik stopte met botten op een bepaald moment door een samenloop van omstandigheden, ... wijzigingen aan het botframework, nieuwe computer, ... Annabel(overleg) 4 mei 2020 09:50 (CEST)
  Uitgevoerd Op basis van bovenstaande discussie is het botbitje weggenomen van 20 bots, nl. AnnabelsBot, AvocatoBot, BotMultichill, CarsracBot, ForkboysBot, DifoolBot, HydrizBot, GanimalBot, GaAsBot, LarzBot, KlaudiuBot, RoggBot, RobotGMwikt, MonoBot, SpaceBirdyBot, Tsca.bot, TvdmsBot, UT-interwiki-Bot, YS-Bot en VolkovBot. Het zijn vooral voormalige interwikibots, alsook een paar bots van voorheen zeer actieve nl.wikti gebruikers. Annabel(overleg) 13 mei 2020 19:52 (CEST)

🎓 Gangbaarheid: fase 1 voltooid, maar het vervolg loktBewerken

De eerste fase van het Project Gangbaarheid Nederlandse woorden is per 1 mei voltooid. Bij 52.028 Nederlandse woorden staat nu vermeld hoe bekend ze bij Vlamingen en Nederlands waren in een groot publieksonderzoek in 2013. Ongeveer 18.000 nieuwe Nederlandse lemma's zijn hierbij de afgelopen drie jaar aangemaakt.

Onze inspanningen oogsten hebben bij het Centrum voor Leesonderzoek zoveel waardering opgeroepen dat het een stap verder wil gaan: in plaats van het iets oudere bestand dat eerder ook door woorden.org is gebruikt, hebben we nu toestemming om de cijfers uit het wat latere en grotere bestand dat bij hun laatste publicatie hoorde te bewerken. Naast het bijwerken van de cijfers levert dat ook de mogelijkheid op om rechtstreeks naar een externe publicatie te verwijzen. En er komen zo ook een kleine 2.300 woorden met prevalentie-informatie bij, waarvan we een kleine 900 nog moeten aanmaken. Meer informatie over de aanpak van de tweede fase staat op de bovengenoemde projectpagina.

We hebben ook toestemming om hun cijfers over Engelse woorden op dezelfde manier te gaan gebruiken. Helaas hebben we naar verhouding niet zoveel Engelse lemma's. Zijn er WikiWoordenaars die zin hebben om daar de schouders onder te zetten? --MarcoSwart (overleg) 1 mei 2020 21:00 (CEST)

Ik voeg hier af en toe ontbrekende Engelse woorden toe, m.m. woorden die behoorlijk gangbaar zijn maar die desondanks volgens het Wikiwoordenboek niet bestaan.
Wat ik hier trouwens ook geregeld zie, is dat een Engels woord wel een eigen pagina heeft maar daar alleen als een Nederlands woord wordt beschreven (en daardoor dus ook niet in Categorie:Woorden in het Engels staat). (Enkele willekeurige voorbeelden van pagina's die ik op die manier heb aangepakt: shanty, lounge, spreadsheet). Hier valt dus ook nog een en ander te doen. De Wikischim (overleg) 1 mei 2020 23:49 (CEST)
De Wikischim: 11,340 Engelse woorden zijn al opgenomen in het Nederlandse woordenboek. De rest ontbreekt nog. Dat is bekend. -- Cadfaell (overleg) 5 mei 2020 16:19 (CEST)
Dan is er dus ook wat dit betreft nog veel work on the shop. De Wikischim (overleg) 5 mei 2020 16:22 (CEST)
MarcoSwart zie ik nu goed dat je met een bot tienduizenden nieuwe pagina's hebt aangemaakt voor ieder woord? Dat is, eeeeeeeh, niet handig en wat betreft onderhoud lijkt dit me een totale hel. Zonder bot is het simpelweg niet te onderhouden, dat gaat toch wel een beetje tegen het idee van een wiki in. Is het niet handiger om een beperkt aantal pagina's te gebruiken (al zal dat ook zekere complicaties met zich meebrengen) of de Data: naamruimte gebruiken? - Alexis Jazz (overleg) 7 mei 2020 01:10 (CEST)
Zonder geautomatiseerde ondersteuning was dit project hoe dan ook niet zo ver gekomen als het nu is. Dat was drie jaar terug al duidelijk. De onderzoeksresultaten zijn naar hun aard een statisch gegeven, dus ze hebben op zichzelf geen onderhoud nodig. Het onderhoudsprobleem ontstaat in de praktijk doordat de data deel uitmaakten van de bewerkbare pagina's en er daardoor per abuis en soms mogelijk opzettelijk wijzigingen in werden aangebracht. In de nieuwe situatie is er alleen een sjabloon dat al of niet op de pagina staat. De kans dat mensen per abuis een van de nieuwe subppagina's van het sjabloon bewerken lijkt me een stuk kleiner, bovendien is dit eenvoudig te signaleren, doordat ze niet als een speld in de hooiberg van een gewone pagina zitten verborgen. Mijn oorspronkelijke idee was om WikiData te gebruiken, maar het gegevensmodel voor lexicografische gegevens bleek voor dit doel niet geschikt te maken. WikiWoordenboek heeft zelf geen Data: naamruimte. Om de Data: naamruimte op Commons te gebruiken, moet er vervolgens weer een Lua script komen om de gegevens te raadplegen. Die oplossing zou ook qua beheer in dit geval zaken nodeloos compliceren. Ik heb bijna maandelijks te maken met verdwenen plaatjes op lemma's doordat ze op Commons - zonder signaaltje vooraf - pardoes zijn gewist. --MarcoSwart (overleg) 7 mei 2020 12:21 (CEST)
MarcoSwart: De hele bups in 3 pagina's ipv. 100.000+. Volledige beveiliging erop en vandalen kunnen er niet meer mee rotzooien. - Alexis Jazz (overleg) 7 mei 2020 22:39 (CEST)
Hmm, moet het toch wat sneller maken. - Alexis Jazz (overleg) 8 mei 2020 00:58 (CEST)
MarcoSwart compromis: {{Leesonderzoek 2013}} heeft 49 pagina's en presteert ook nog vlot. Ik zie nu ongeveer 0,20-0,25 seconde, dat gaat mogelijk nog wat verder omlaag wanneer dit sjabloon overal is gecached. 49 pagina's zijn nog te overzien. - Alexis Jazz (overleg) 8 mei 2020 05:10 (CEST)
Richting de toekomst zou de Data: naamruimte op Commons overigens wel beter zijn. Andere projecten zoals andere Wiktionaries en Wikidata zouden er dan ook gebruik van kunnen maken. Maar ik deel je zorgen. Op Commons moeten een aantal dingen veranderen en op dit moment kan ik me daar niet effectief voor inzetten omdat ik een indefblock aan mijn broek heb. Commons wist afbeeldingen die in gebruik zijn overigens meestal niet zonder aankondinging, alleen is die aankondiging beperkt tot Commons. Voor andere projecten is er de m:Community Tech/Commons deletion notification bot. - Alexis Jazz (overleg) 8 mei 2020 05:32 (CEST)
Alexis Jazz Er bestaan soms meerdere oplossingen voor een probleem. Vanuit de gewone lezer bekeken lijken beide oplossingen netjes te werken. Als je goed bent in het maken en bewerken van complexe sjablonen heeft {{Leesonderzoek 2013}} het voordeel dat alles op een ingenieuze manier is opgelost in minder dan 50 pagina's en je voor de data daarin geen bot meer nodig hebt. Wanneer je toch al gewend was met een bot te werken, heeft {{Leesonderzoek-2013}} het voordeel dat je eventuele onderhoudsklussen simpel aan een bot kan toevertrouwen, omdat de datastructuur vrij eenvoudig is. Mijn algemene beeld op moment is dat we een veel nijpender tekort hebben aan mensen die sjablonen willen onderhouden dan aan mensen die een bot willen laten lopen. Daarom houd ik op dit moment een voorkeur voor de tweede oplossing. --MarcoSwart (overleg) 8 mei 2020 09:32 (CEST)
MarcoSwart: De drempel om een sjabloon te onderhouden is naar mijn mening lager dan de drempel om een bot op te tuigen. Daarbij: hoe ga 100.000+ pagina's beveiligen? Dat moet dan ook met de bot. Of ga je die allemaal op je volglijst zetten? (slecht plan, je volglijst zou moddertraag worden.. ik spreek uit ervaring) En niet te vergeten: de Wikimedia ontwikkelaars die bleek wegtrekken ("bleek wegtrekken".. zou dat een lemma moeten zijn?) wanneer ze ontdekken dat we de MediaWiki software als database gebruiken. Denk om de ontwikkelaars! - Alexis Jazz (overleg) 8 mei 2020 12:15 (CEST)
Alexis Jazz Vanuit een persoonlijk perspectief kan dat zeker waar zijn. Vanuit het project als geheel gezien is de situatie toch echt zoals ik beschrijf. We hebben letterlijk duizenden sjablonen die op allerlei manieren niet bij de tijd zijn en vrijwel niemand die daar iets aan doet. Dat heeft misschien ook juist te maken met die lage drempel: het maken van een sjabloon is relatief snel gedaan met een bevredigend resultaat, maar het bijwerken van een sjabloon dat in het verleden door iemand anders is gemaakt kent wel degelijk een hoge drempel. Simpele data bijwerken is voor een bot(-eigenaar) daarentegen geen grote inspanning. In mijn ervaring ontstonden de beheersproblemen vooral doordat de cijfers gewoon op de pagina zelf stonden. Eerlijk gezegd verwacht ik dat verplaatsing naar de sjabloonruimte op zichzelf gecombineerd met beveiliging van het paginasjabloon zelf voldoende soelaas biedt. Als er al een vandaal opduikt die met de cijfers gaat rotzooien is dat door de aparte naamruimte nogal opvallend en snel weer op te ruimen. De ontwikkelaars weten als geen ander dat de MediaWiki een database van html-pagina's is. Principieel vind ik een oplossing op WikiData beter, maar daarvoor is de tijd kennelijk nog niet rijp. --MarcoSwart (overleg) 8 mei 2020 12:55 (CEST)
MarcoSwart: maar op deze manier een database bouwen is toch echt nooit de intentie van MediaWiki geweest. (de manier waarop ik het doe overigens ook niet helemaal, maar die maakt de ontwikkelaars waarschijnlijk net iets minder depressief) Dat de data nu niet beveiligd kan worden (als het wel kan zou ik de bot maar aan het werk zetten) zie ik toch als een probleem. En ik weet ook niet of de aparte naamruimte voldoende is om vandalisme te voorkomen. Als de activiteit op WikiWoordenboek (flink) toeneemt (en dit sjabloon moet nog jaren mee) kan een slechte bijdrage zomaar ondergesneeuwd raken in de "recente wijzingen" pagina. En als je zo'n vandalistische actie eenmaal hebt gemist dan ga je die ook niet meer terugvinden. Misschien als je er periodiek naar gaat zoeken. 50 pagina's kan je op je volglijst zetten en beveiligen. Daarnaast is het sjabloon exporteren praktisch gezien ook onmogelijk. Ik weet overigens niet of Wikidata een optie is (als het technisch zou kunnen), daar moet alles CC0 zijn toch? - Alexis Jazz (overleg) 8 mei 2020 17:13 (CEST)
Alexis Jazz Wat we op dit moment doen is gebruik maken van een formele toestemming (OTRS) van de auteursrechthebbende om de cijfers te bewerken (wat foutjes eruit halen en alles omrekenen naar ronde percentages) en de bewerkte gegevens onder CC-BY-SA vrij te geven. Ik vermoed dat ik ook toestemming had kunnen krijgen om dat onder CC0 te doen, het probleem is echt technisch: de ontwerpers op WikiData hebben voor het datamodel heel nadrukkelijk gekozen voor het lexeem als de kern en bewust afgezien van de mogelijkhed om (ook) de letterreeksen als items te beschrijven. Alleen is die laatste vorm echt cruciaal om correct met deze data om te kunnen gaan. Maar ik verwacht dat er op den duur ook meer ruimte voor die invalshoek zal komen. --MarcoSwart (overleg) 8 mei 2020 19:12 (CEST)
MarcoSwart wat is het OTRS-ticketnummer en wat is de BY-SA versie? - Alexis Jazz (overleg) 11 mei 2020 01:02 (CEST)
MarcoSwart Ik heb wat tests gedaan. Het werkt: https://en.wiktionary.beta.wmflabs.org/wiki/thuis. De performance is ruwweg vergelijkbaar met mijn switch oplossing van 50 pagina's maar hier op productie is het mogelijk sneller/langzamer. Er is nog wel ruimte voor optimalisatie. Vanwege phab:T234788 moet de Data: pagina wel via een omweg aangemaakt worden als we dit hier willen testen. De tabular data versie van de data is beschikbaar op w:en:User:Alexis Jazz/Leesonderzoek2013.tab. (correcte CC versie en OTRS ticketnummer zouden toegevoegd moeten worden) Om de data op Commons te krijgen moet er een pagina buiten de Data: naamruimte aangemaakt worden, bijvoorbeeld in de gebruikersnaamruimte. Vervolgens moet de pagina verplaatst worden naar Data:Leesonderzoek2013.tab (oid) en dan kan het gebruikt worden. - Alexis Jazz (overleg) 11 mei 2020 01:33 (CEST)
Alexis Jazz De verleende toestemming heeft betrekking op het mogen bewerken van de door het Centrum voor Leesonderzoek gepubliceerde gegevens en het publiceren van het resultaat van die bewerking onder CC-BY-SA. Die bewerking bestaat uit een tamelijk basale afronding op ronde percentages, maar ook uit het controleren op spelling en in een enkel geval zelfs bestaan van de onderzochte woorden. De toestemming is gemaild en ontvangen, we zitten in de wachtrij voor het OTRS-ticket, maar omdat alles zich binnen een bestaand project afspeelt heeft het afgeven van het ticket voor ons OTRS-team begrijpelijkerwijs geen hoge prioriteit. Ik betwijfel of dit binnen de vereisten van Commons voldoende basis is voor uploaden.
Dat is meteen een "bruggetje" naar een van mijn twijfels bij deze oplossing: we creëren weer een afhankelijkheid van het beleid op een ander project, terwijl dat niet echt nodig is. De andere twijfel is dat we nog meer Lua gaan importeren: in mijn ogen dezelfde problemen als met sjablonen, maar dan nog iets heftiger. De drempel om met Lua te werken is echt hoog, mensen kopiëren vaak maar gewoon hele stukken van andere projecten zonder goed na te gaan of de afhankelijkheden goed zijn opgelost en zonder de documentatie bij te werken. Als we Lua nodig hebben, moeten we het natuurlijk gebruiken, maar we moeten wel opletten dat we op termijn geen heftig onderhoudsprobleem laten ontstaan. --MarcoSwart (overleg) 11 mei 2020 10:16 (CEST)
MarcoSwart Ik begrijp dat jij de toestemming hebt ontvangen en doorgestuurd naaar OTRS? Die toestemming had direct naar OTRS gezonden moeten worden. Dan hadden ze ook direct een ticketnummer teruggekregen IIRC. Wat betreft Commons vraag ik me hardop af: kunnen we de Data: naamruimte lokaal activeren? Nu de module er is wil ik de bagger van {{Wikipedia artikel}} eigenlijk ook omzetten.
Alexis Jazz Nee, de toestemming is rechtstreeks naar OTRS gestuurd met mij in de cc en ik heb contact gehad met het Nederlandse OTRS-team. Komen er buiten Commons meer Data:-naamruimtes voor? --MarcoSwart (overleg) 11 mei 2020 14:16 (CEST)
MarcoSwart Ik dacht dat OTRS automatisch een ticketnummer terugstuurde in de onderwerpregel. ("Re: [Ticket#2020050100000000]") Je tweede vraag: goede vraag. Ten minste eentje: mediawiki.org. - Alexis Jazz (overleg) 11 mei 2020 16:22 (CEST)
De Lua module komt direct van Wikipedia. Die is niet op maat gemaakt voor ons. Indien nodig af en toe updaten van de Wikipedia versie, maar dat is het wel. De MediaWiki software onderhouden we ook niet, toch? Ik vind het wèl een sterk argument om op maat gemaakte modules te vermijden. - Alexis Jazz (overleg) 11 mei 2020 13:55 (CEST)

SjabloononderhoudBewerken

Deze discussie is afgesplitst van #🎓 Gangbaarheid: fase 1 voltooid, maar het vervolg lokt:

Alexis Jazz (..) We hebben letterlijk duizenden sjablonen die op allerlei manieren niet bij de tijd zijn en vrijwel niemand die daar iets aan doet. Dat heeft misschien ook juist te maken met die lage drempel: het maken van een sjabloon is relatief snel gedaan met een bevredigend resultaat, maar het bijwerken van een sjabloon dat in het verleden door iemand anders is gemaakt kent wel degelijk een hoge drempel. (..) --MarcoSwart (overleg) 8 mei 2020 12:55 (CEST)

Overigens, welke sjablonen hebben er onderhoud nodig? - Alexis Jazz (overleg) 8 mei 2020 17:23 (CEST)
Om maar een paar dingen te noemen:
 1. De meeste van onze lemmasjablonen hebben geen TemplateData. Dit is een van de redenen waarom de VisualEditor hier praktisch onbruikbaar is. Ik ben er ooit voor de hoofdtaalsjablonen aan begonnen, maar dat is echt een heel karwei.
 2. De vormgeving die in onze sjablonen zit is erg afgestemd op computerschermen en met veel gebruik van html-tabellen, puur voor de opmaak. De mobiele site van Wikimedia lost dat op door een groot deel van onze vormgeving er weer uit te halen, maar het resultaat is meer geoptimaliseerd voor Wikipedia dan voor WikiWoordenboek. Op zichzelf kunnen we daar met een doordacht ontwerp best wat aan doen, maar dan moeten er vervolgens honderden sjablonen worden aangepast.
 3. In heel wat categorieën staan pagina's die daar niet horen, doordat het betreffende sjabloon "vergeet" om te testen of het wel in de hoofdnaamruimte staat
Eigenlijk zouden we een keer wat basisafspraken over sjablonen en vormgeving moeten afspreken en dan de bestaande sjablonen stelselmatig oppoetsen.
Ik heb trouwens ook nog wel een paar puntjes voor {{citeer}} en {{citeer b}}, die ik inmiddels standaard gebruik.
 1. Mijn gok is dat nummer 3 en 5 in deze lijst berusten op een verschrijving ergens in het sjabloon of zijn subpagina's. Ik hoop dat jij die gemakkelijk kan terugvinden. Ik heb niet scherp of je deze techniek blijvend wil gebruiken: in dat geval zou het logisch zijn om alle rode links ook in echte sjablonen te veranderen. Of is hier toch een oplossing via WikiData mogelijk?
 2. Heel praktisch had ik laatst op basketball een citaat uit de vroegere Nederlandse krant "De Standaard". Die levert nu "automagisch" een onjuiste link naar de hedendaagse Vlaamse krant op. Hoe krijg ik de correcte wikilink?
 3. De handleiding blijkt voor sommige gebruikers toch wat overweldigend. Misschien moeten we de beschrijving iets meer opbouwen vanuit een simpele kern voor iets wat veel voorkomt en dan later pas op de andere opties ingaan. Ook hier zou TemplateData niet mogen ontbreken. Ik kan zelf niet goed beoordelen in hoeverre de meer gespecialiseerde varianten bedoeld waren om naast de twee basisversies gebruikt te worden.
--MarcoSwart (overleg) 8 mei 2020 19:12 (CEST)
Okay, ga ik naar kijken. Euhm, behalve TemplateData misschien, daar zou ik eerst in moeten duiken. - Alexis Jazz (overleg) 9 mei 2020 00:16 (CEST)
MarcoSwart
 1. Nummer 3 en 5 lijken verholpen. Die overige "gevraagde pagina's" zijn voornamelijk het resultaat van het sjabloon dat test of Sjabloon:Wikipedia artikel/project-categorie-taal-eerstelettertweedeletter bestaat. Op dit moment staat alle informatie op subpagina's met 1 letter. Henk staat gewoon onder de "h" van Henk, niet onder "he". Maar als de "h" pagina te groot zou worden kan die afgesplitst worden naar ha, he, hi, etc. Gezien daar op dit moment geen sprake van is heb ik de check op een aantal pagina's verwijderd. Naar de toekomst toe zou een ander systeem beter zijn, mogelijk iets gebaseerd op de Data: naamruimte. Maar daar zitten ook diverse haken en ogen aan waarvan mijn indefblock er slechts één is. Dus op de korte termijn is dat geen optie.
 2. Ik geloof dat intitel relatief laat was toegevoegd, nadat auteurwiki/titelwiki/etc al bestonden. Ofwel intitelwiki bestaat niet. Oeps. Toegevoegd.
 3. Ja, goed idee.. hmm.. ik heb de voorbeeldensectie verkast, beter? - Alexis Jazz (overleg) 9 mei 2020 21:47 (CEST)
MarcoSwart: De zorgen over sjabloononderhoud zijn deels onterecht denk ik. Sjablonen hebben geen TemplateData niet omdat er een tekort aan gebruikers is die sjablonen onderhouden maar omdat het bijna niemand wat boeit. Ik probeerde wat TemplateData toe te voegen en ontdekte al direct dat de beschrijving geen wikicode mag bevatten. Geen wonder dat niemand er wat mee doet. Het invullen van de data in een VE-achtige omgeving werkt ook niet lekker. Geen wonder dat ik zelden tegen TemplateData aanloop op andere projecten.
Kan je wat concrete voorbeelden geven van HTML-tabellen? Ik gebruik de mobiele site normaliter niet.
Zelfde voor categorieën met pagina's die daar niet thuishoren. Voorbeelden? - Alexis Jazz (overleg) 11 mei 2020 14:03 (CEST)

WikiWoordenboek literairBewerken

Blijkbaar kijkt men in literaire hoek ook naar WikiWooredenboek. Jcwf (overleg) 5 mei 2020 11:39 (CEST)

Ook de bekendheid van dit project neemt dus gestaag toe (al vermoed ik dat het voor een deel ook wel "meeliften" is met de grotere zusterprojecten zoals met name Pedia). De Wikischim (overleg) 5 mei 2020 16:24 (CEST)P.S. Welkom terug trouwens?
Mij viel ook de vermelding op in de Atlas van de Nederlandse taal (2018; ISBN 9789401456395: "Kortom, een woordenboek komt er pas met tijd en boterhammen. In de praktijk zoeken mensen nu vaak online: op WikiWoordenboek, waaraan de hele surfgemeenschap bijdraagt, op Wikipedia of simpelweg op Google - misschien de wel meest gebruikte 'woordenboeken' en de uitgebreidste 'encyclopedieën'."
Recent was er ook een constructief-kritische vermelding op het blog Neerlandistiek. Ik deel overigens het hoofdpunt van de kritiek niet: in mijn ogen kan een algemeen woordenboek beter een kernachtige omschrijving geven voor de lezer die niet weet wat het woord betekent. Wie genoeg van voetbal weet om termen als aanvaller, verdediger en doellijn te begrijpen, gaat voor de spelregels echt niet een woordenboek raadplegen. Het is zo wel een aardige illustratie van mijn opvatting dat we op onze lemma's meestal beter van "omschrijving" dan van "definitie" kunnen spreken. --MarcoSwart (overleg) 6 mei 2020 10:24 (CEST)

Community Tech Commons deletion notification botBewerken

MarcoSwart deed hierboven ergens zijn beklag over verdwenen plaatjes op lemma's die zonder signaaltje pardoes van Commons waren gewist. Lijkt me een goed idee om de m:Community Tech/Commons deletion notification bot hier te activeren. Die schrijft dan een berichtje op de overpagina van een lemma wanneer een afbeelding die in dat lemma gebruikt is op Commons is genomineerd voor verwijdering. De botbeheerders zien graag iets van consensus voor ze de bot ergens activeren dus kan iedereen even een gil geven?   - Alexis Jazz (overleg) 8 mei 2020 05:38 (CEST)

  Voor. In de meeste gevallen gaat het om een auteursrechtenschending en zit er niets anders op dat een nieuw plaatje te zoeken, maar dan is het prettig om dat vooraf te kunnen doen. In een klein aantal gevallen beslist een kleine groep op een ander project op basis van gebrekkige informatie of narrige opvattingen over de inhoud van ons project. Dan is het zeker nuttig als we ons vooraf kunnen laten horen. Een redelijke benadering voor consensus op dit project is in mijn ervaring om 4 weken reacties af te wachten. Die tijd geeft de meeste actieve gebruikers, die op dit project niet altijd frequente gebruikers zijn een redelijke mogelijkheid zich in de discussie te mengen. Bij een kwestie als deze zie ik geen dringende reden om een kortere termijn aan te houden, hoe zeer ik op zichzelf ook voorstander ben. --MarcoSwart (overleg) 8 mei 2020 08:01 (CEST)
Het verzoek is officieel ingediend. --MarcoSwart (overleg) 15 jun 2020 23:00 (CEST)

stakenasBewerken

Woordenboekenmakers voegen wel eens stiekem een spookwoord toe, zodat het gemakkelijker is om een auteursrechtenschending aan te tonen. Maar van woordenlijst.org verwacht je zoiets eigenlijk niet. Het vermeldt stakenas, met zelfs een meervoud "stakenassen", maar ik kan dit woord verder nergens terugvinden, niet in woordenboeken en niet in publicaties. Er zijn wel kranten die de Litouwse achternaam Stakenas vermelden: zo was er 30 jaar terug een bekende wielrenner met die naam. Het zal toch niet zo zijn dat de computerondersteuning bij het uitziften van nieuwe woorden per ongeluk die achternaam voor een Nederlandse samenstelling heeft aangezien? Het gegeven dat dit woord pas in 1996 in het Groene Boekje opdook, helpt niet echt om die veronderstelling te weerleggen. Maar goed, bij deze de vraag: is er hier iemand die "stakenas" als Nederlands woord kent en er een vindplaats voor heeft? --MarcoSwart (overleg) 9 mei 2020 16:34 (CEST)

33 % van de Nederlanders;
33 % van de Vlamingen.[1]
MarcoSwart: Hmmm. Ik ken het niet, jij kent het niet, dus de volgende gebruiker die reageert zal het wel herkennen. (ik weet dat statistiek niet zo werkt  ) - Alexis Jazz (overleg) 9 mei 2020 18:26 (CEST)
 1.   Weblink bron Gearchiveerde versie “Word Prevalence Values” op ugent.be
Ik heb deze vraag ondertussen ook maar aan de Taalunie zelf voorgelegd. --MarcoSwart (overleg) 13 mei 2020 10:46 (CEST)
Het antwoord van de Taalunie is "dat het inderdaad een fout lijkt te zijn, en dat het woord uit de lijst zal worden geschrapt." --MarcoSwart (overleg) 5 jun 2020 13:29 (CEST)

Tech News: 2020-20Bewerken

11 mei 2020 22:40 (CEST)

Aanbevelingen Movement Strategy 2030Bewerken

De afgelopen jaren is er gewerkt aan het ontwikkelen van een strategie die de koers van de Wikimediabeweging en de Wikimediaprojecten zal uitzetten. Op 12 mei 2020 is de definitieve tekst van de strategische aanbevelingen gepubliceerd. (Tekst van de aankondiging door Katherine Maher, CEO van de Wikimedia Foundation) De aanbevelingen zijn geclusterd rond 10 thema's: 1. Verhogen van de duurzaamheid van onze beweging 2. Verbeteren gebruikerservaring 3. Zorgen voor veiligheid en inclusie 4. Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming 5. Coördineren tussen verschillende belanghebbenden 6. Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap 7. Het beheren van interne kennis 8. Onderwerpen voor impact identificeren 9. Innoveren op het gebied van vrije kennis 10. Evalueren, herhalen en aanpassen. De komende maanden begint de discussie over hoe deze aanbevelingen binnen de beweging zullen worden geïmplementeerd. De volledige tekst van de aanbevelingen is hier te vinden. Er is een zeer beperkte Nederlandse samenvatting. SRientjes (overleg) 12 mei 2020 14:13 (CEST)

Papiamentu, papiaments, papiamentoBewerken

Ik weet niet zeker of ik hiermee de goede plek heb gevonden. Als ik een pagina (een lemma?) toevoeg met Sjabloon:=pap= dan staat er Papiamento. Het woord dat ik toevoeg is naar ik vermoed (ik kan dat niet nagaan) in pap_AW anders geschreven dan in pap_CW. Voor een woord als awa dat hetzelfde wordt geschreven in beide taalvarianten maakt het niet uit, maar vaak ook wel. Ik ben alleen geïnteresseerd in het toevoegen van woorden in Papiamentu, niet in Papiamento.

Verder wil ik een bronvermelding toevoegen voor de woorden die ik toevoeg. Ze komen uit een of meer woordenboeken en uit eigen taalkennis. Hoe vermeld ik dat? Portabos (overleg) 14 mei 2020 17:55 (CEST)

In WikiWoordenboek gaan we zoveel mogelijk uit van de taalcodes volgens ISO 639-3. Hiermee bevorderen we de uitwisselbaarheid van onze gegevens. Ik kan mij voorstellen dat Papiaments daarom een betere vertaling is dan -o of -u.
Omdat zowel Papiamentu als Papiamento officieel vastgestelde spellingen kennen, kan ik me voorstellen dat we voor de gevallen waar die verschilt een label in het leven roepen, met bijpassende sjablonen en categorieën. Mijn suggestie zou eruit zien als (spelling Aruba) of (spelling Bonaire). Het lijkt me wijs om alvast in te bouwen dat ook een jaartal kan worden ingevoerd om schrijfwijzen van vóór een spellingswijziging te markeren.
Bij de bronvermelding hangt het antwoord een beetje af van wat je precies voor ogen stond. Omdat WikiWoordenboek onder een vrije licentie wordt gepubliceerd is het ongewenst informatie zomaar over te nemen uit woordenboeken: in beginsel hoort de betekenisomschrijving eigen werk te zijn. Uiteraard zijn er heel veel woorden die praktisch maar op één manier vertaald kunnen worden: dat is dan een feit, waarop geen auteursrecht mogelijk is. Maar het vermelden van een bron voor de betekenisomschrijving schept verwarring over de vraag of dit een citaat is of eigen werk en maakt daardoor hergebruik lastiger. Dat is nu juist niet de bedoeling van ons project. Wat wel kan is met sjablonen aan het eind van de taalsectie verwijzen naar een of meer geraadpleegde werken. Voor online beschikbare werken proberen we die meestal uit te voeren als een directe link naar het woord.
Zijn hier andere gedachten over? Bij het maken van eventueel gewenste bronsjablonen en een test met spellingsjablonen ben ik je graag behulpzaam. En als verdere reacties niet tot een andere slotsom leiden, wil ik medio juni wel een integrale hernoeming uitvoeren. --MarcoSwart (overleg) 15 mei 2020 12:06 (CEST)
Hartelijk dank voor zover, mijn vraag over bronnen is beantwoord. Ik bedoel met bron geloof ik meer iets als 'verificatie van juistheid' en ik begrijp nu de mogelijke verwarring. Een ter controle geraadpleegd eenvoudig vertaalwoordenboek hoeft dus niet te worden genoemd. Het is denk ik inderdaad goed om 'Papiaments' te laten zien als =pap= wordt gebruikt, dat is inderdaad de Nederlandse vertaling van de taal. Zo gebeurt dat ook met andere talen. Verder verdwijnt dan automatisch de verwarring als er een Papiamentu-gespeld woord staat onder een kop die Papiamento heet. Ik zal bij het toevoegen van vertalingen gewoon =pap= gebruiken. Ik gebruik daarbij de spelling van het gouden boek, van de spellingshervorming van 2007. Ik weet ook van een eerdere hervorming uit 1976 maar wat die behelst weet ik niet. Ik weet ook niet wanneer ik een woord opneem dat in het Arubaans Papiaments anders wordt geschreven, ik zal dan gewoon =pap= schrijven. Doe ik dat goed? Portabos (overleg) 15 mei 2020 15:36 (CEST)
Portabos Het gebruik van {{=pap=}} als kopje voor de taalnaam is inderdaad correct. Bij nader inzien lijkt het mij slimmer ook voor spellingswijzigingen in het Papiaments gewoon {{oudeschrijfwijze}} te gebruiken. Om te kunnen aangeven dat een woord niet op elk eiland officieel zo wordt gespeld, heb ik het sjabloon {{pap-}} gemaakt. Dit kan onder het kopje {{-etym-}}, na de asterisk aan het begin van de regel kan worden ingevoegd. Er staat een toelichting op de sjabloonpagina. Mijn kennis van het Papiaments is niet voldoende om te weten welke lemma's ik als voorbeeld zou kunnen gebruiken. Ik hoor dus graag als je suggesties voor goede voorbeelden, vragen of opmerkingen hebt. --MarcoSwart (overleg) 15 mei 2020 21:05 (CEST)
De hernoeming is uitgevoerd. --MarcoSwart (overleg) 18 jun 2020 15:08 (CEST)

Tech News: 2020-21Bewerken

18 mei 2020 19:18 (CEST)

Tech News: 2020-22Bewerken

25 mei 2020 16:17 (CEST)

reisagentBewerken

Dag,
Blijkbaar wordt het woord reisagent ook voor mensensmokkelaars gebruikt, bvb. door amnesty, Leidsch Dagblad, Trouw en de Nederlandse Politie. Kunnen julle dat bevestigen cq in het articel aanvullen?
Groet, Ciciban (overleg) 31 mei 2020 19:47 (CEST)

Ciciban   Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 3 jun 2020 16:30 (CEST)
MarcoSwart: Bedankt. – Ciciban (overleg) 3 jun 2020 17:26 (CEST)

Tech News: 2020-23Bewerken

2 jun 2020 00:30 (CEST)

Tech News: 2020-24Bewerken

8 jun 2020 23:11 (CEST)

Ai, wie wil dat issue uit de laatste paragraaf onderzoeken? Annabel(overleg) 11 jun 2020 09:57 (CEST)
By the way, ben ik de enige bij wie Speciaal:RecenteWijzigingen een interne fout geeft? Annabel(overleg) 11 jun 2020 10:02 (CEST)
Nee, ik kampte er ook mee. Het had iets te maken met een update van de programmatuur, maar ze hebben inmiddels het lek boven water. Wat betreft de mobiele weergave van onze hoofdpagina was ik al voorzichtig aan het kijken naar het probleem en mogelijke oplossingen. --MarcoSwart (overleg) 12 jun 2020 10:09 (CEST)

Overleg:homoBewerken

Er is blijkbaar een klacht over de scheldwoorddefinitie op de pagina "homo". Dit lijkt me belangrijk op te pikken, want zoiets kan tot problemen leiden. Daarom vraag ik jullie allemaal even hierna te kijken en eventueel te reageren op Overleg:homo met jullie mening en inzicht hierover. --Ooswesthoesbes (overleg) 12 jun 2020 22:02 (CEST) @Gebruiker:Annabel/Gebruiker:Marcel coenders/Gebruiker:MarcoSwart/Gebruiker:Cadfaell