WikiWoordenboek:Algemeen voorbehoud

Geen enkele garantie aangaande de tekst

Iedereen die wil kan bijdragen aan WikiWoordenboek. Er zijn dagelijks tal van vrijwilligers die dat met veel zorg en enthousiasme doen. Wie denkt daarvoor voldoende kennis te hebben, kan zelf direct een verandering aanbrengen.

Het valt te verwachten dat hierbij wel eens fouten worden gemaakt. WikiWoordenboek kan daarom geen enkele garantie geven over de toepasbaarheid of juistheid van de gegeven informatie. Wie gebruik maakt van dit woordenboek blijft daarom zelf volledig aansprakelijk voor alle gevolgen van dat gebruik.

Herstel van fouten

Een duidelijke fout zal andere deelnemers vaak vrij snel opvallen. Zij kunnen dat weer even gemakkelijk verbeteren. Zo zien we meestal de informatie over woorden groeien en de fouten verdwijnen. Soms kan er even een terugval zijn.

Wie zeker is over een fout en de beste manier om die te verbeteren, kan dat dus direct zelf doen. Wie kan verwachten dat er andere meningen over die verbetering zijn of enige twijfel heeft, doet er beter aan om een opmerking te plaatsen op de Overlegpagina die bij de pagina met de fout hoort. Als er haast is bij een verbetering, meldt dit dan bij de Helpdesk.

Intellectueel eigendom

Alle bijdragen aan WikiWoordenboek worden gepubliceerd onder de licentie Commons Naamsvermelding-Gelijk delen Daarom kun je alleen eigen werk toevoegen, werk waarop niemand meer auteursrecht kan claimen of werk waarvan de maker al aantoonbaar toestemming heeft verleend voor publicatie onder die licentie. Voeg dus geen werk van anderen toe als die toestemming ontbreekt: je begaat dan een schending van het auteursrecht waarvoor je zelf aansprakelijk bent.

WikiWoordenboek gebruikt citaten als bewijsplaatsen. Een beknopt citaat is geen inbreuk op het auteursrecht, maar moet wel uitdrukkelijk als citaat worden aangegeven.

Wie in WikiWoordenboek inhoud ziet waarvoor toestemming van de auteursrechthebbende ontbreekt, kan de inhoud zelf aanpassen of dit melden bij de Helpdesk. Geef daarbij aan waarom de toestemming ontbreekt. Meestal zal het gaan om knip-en-plakwerk uit een bron waarop auteursrecht is voorbehouden en volstaat verwijzing naar die bron.

WikiWoordenboek kan woorden bevatten die ook in gebruik zijn als handelsnaam of merknaam. Uit opneming van deze woorden kan niets worden afgeleid over de betreffende (eigendoms-)rechten.

Aansprakelijkheid

Wie als vrijwilliger WikiWoordenboek bewerkt is alleen aansprakelijk voor de eigen bijdragen. Van deze vrijwilligers kan geen enkele garantie worden verwacht over de toepasbaarheid of juistheid van de gegeven informatie of de zorgvuldigheid waarmee die is verzameld.

Wie dat wil kan als vrijwilliger deelnemen aan overleg over de kwesties die meerdere gebruikers aangaan. Besluitvorming gebeurt door overeenstemming te zoeken. Soms zijn voor de uitvoering ervan specifieke technische mogelijkheden van de website nodig, zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Met instemming van de andere bewerkers nemen enkele vrijwilligers deze taken op zich, dit zijn dus geen webmasters.

Als er volgens jou een probleem is, is de aangewezen weg om op de betreffende Overlegpagina of via de Helpdesk overleg met andere gebruikers te voeren.

Voor het beheer van de website is de Wikimedia Foundation   verantwoordelijk. Die kan schriftelijk (in het Engels) worden bereikt op:

Wikimedia Foundation, Inc.
1 Montgomery Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94104
Verenigde Staten van Amerika