WikiWoordenboek:De Kroeg

Welkom in de kroeg!
Hier kunt u kletsen met andere WikiWoordenboek-gebruikers.
De Kroeg 2.jpg
Proost! Schol!
Santé!, на здоровье, Prost, Cin cin!, şerefe!, Na zdrowie!, Cheers!, Skål!, εις υγείαν, לחיים, Kippis!, Salud, Noroc!, ممنون - شادباش, Na zdraví!, Kanpai!

Per kalenderjaar: 2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022hedenwerklijst


The Vector 2022 skin as the default in two weeks?Bewerken

 
The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skinBewerken

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?Bewerken

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our planBewerken

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

If you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will gladly answer! Also, see our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (talk) 22 sep 2022 06:15 (CEST)

De nieuwe skin vereist ook een andere vormgeving van ons logo, met de tekst niet onder maar rechts van het beeldmerk. In de proefversie van de skin staat nu nog "Wiktionary" en zo heten wij nu eenmaal niet. Ik heb gevraagd om die aanpassing eerst zichtbaar te maken in de proefversie, voordat die als standaard gebruikt gaat worden. Het invoeren van de skin kan daardoor bij ons iets langer gaan duren. MarcoSwart (overleg) 4 okt 2022 10:08 (CEST)
Wat stom dat ze dat niet uit zichzelf doen. bdijkstra (overleg) 5 okt 2022 15:18 (CEST)

Tech News: 2022-39Bewerken

MediaWiki message delivery 27 sep 2022 02:30 (CEST)

Tech News: 2022-40Bewerken

MediaWiki message delivery 4 okt 2022 02:23 (CEST)

Mij viel zojuist op dat in deze categorie de vervoegingen van bijv. het Gronings, Middelengels en Middelnederlands al wel een eigen subcat. hebben, terwijl heel veel moderne talen nog ontbreken (zoals Portugees, Pools, Russisch etc., om er willekeurig een paar te noemen). Dat is wel een wat scheve verdeling. Natuurlijk verdient een (bedreigde?) streektaal als het Gronings ook aandacht, net als alle uitgestorven talen en de talen die "voorlopers" zijn van de huidige. Maar ja, ik zou daar waar het Wikiwoordenboek zo informatief mogelijk beoogt te zijn toch in de allereerste plaats gaan voor de "echte wereldtalen".... Tijd dus om dit eens verder te gaan invullen? De Wikischim (overleg) 5 okt 2022 16:30 (CEST)

Eerst dacht ik dat je bedoelde dat er een heleboel ongecategoriseerde vervoegingspagina's zijn, maar ik kon er maar 2 vinden, dus je bedoelt blijkbaar dat die pagina's moeten nog worden aangemaakt (en ook gecategoriseerd). bdijkstra (overleg) 6 okt 2022 14:41 (CEST)
Ja, ik bedoel uiteraard dat laatste. De Wikischim (overleg) 6 okt 2022 15:50 (CEST)

Tech News: 2022-41Bewerken

10 okt 2022 16:08 (CEST)

Vervoegingen met voltooide aantonende wijsBewerken

Bijvoorbeeld bij de vervoeging van aanbreken staan kopjes voor de voltooide tijd van de aantonende wijs, maar geen vervoegingen daarvan. Als je echter in de wikitekst hebben, zijn vervangt door hebben/zijn dan verschijnen er wel vervoegingen. Ik ben geen vervoegingsexpert, dus wat is correct, wat is wijs, wat is wenselijk? bdijkstra (overleg) 11 okt 2022 12:18 (CEST)

Het denkwerk achter dit sjabloon is van Jcwf die ook een belangrijke bijdrage aan aanbreken heeft geleverd, dus ik hoop dat hij zijn licht over deze kwestie wil laten schijnen. --MarcoSwart (overleg) 11 okt 2022 22:24 (CEST)
Het kan best lang duren eer Jcwf hier weer terugkomt. Ondertussen zou ik graag wat taalkundige input willen hebben over de mogelijke vervoegingen rondom de voltooide aantonende wijs. bdijkstra (overleg) 16 dec 2022 21:33 (CET)
Ik heb na enig studeren het lemma en de pagina met vervoegingen aangepast. Er speelden voor mijn gevoel 3 problemen door elkaar:
 1. "aanbreken" heeft twee betekenissen, de overgankelijke die met hebben en de ergatieve die met zijn wordt verbogen;
 2. de ergatieve betekenis is alleen gangbaar in de 3e persoon;
 3. de parameter voor het hulpwerkwoord in het vervoegingensjabloon is nogal kieskeurig.
-- MarcoSwart (overleg) 19 dec 2022 21:51 (CET)
Dank, er zijn nog 10 van zulke vervoegingen met "hebben, zijn". Een deel van mijn vraag is eigenlijk ook: wat zijn zinnige waarden voor de parameter voor het hulpwerkwoord? bdijkstra (overleg) 20 dec 2022 11:33 (CET)
De waarden waarmee het sjabloon werkt zijn voor zover ik kan nagaan:
 1. hebben
 2. zijn
 3. hebben/zijn.
Ik heb die informatie aan het sjabloon toegevoegd. Maar dat lost alleen probleem 3 hierboven op. Probleem 1 en/of 2 kunnen in de 10 genoemde gevallen ook aan de orde zijn, maar het wijzigen van hebben, zijn in hebben/zijn lijkt me altijd een verbetering. MarcoSwart (overleg) 20 dec 2022 11:59 (CET)

Drie moderatoren buiten dienstBewerken

Na vele jaren waarin ze veel werk hebben verzet zijn @Warddr, @Curious en @Annabel na een wat stillere periode nu moderator buiten dienst geworden. Alledrie hebben ook los van het moderatorschap veel aan WikiWoordenboek bijgedragen en er is veel waarvoor wij hen dankbaar kunnen zijn: tienduizenden lemma's die met de hand of botmatig zijn toegevoegd en tal van tips en tools om het werken hier gemakkelijker te maken. Hopelijk komt er gauw een moment waarop ze weer actief worden. MarcoSwart (overleg) 13 okt 2022 19:40 (CEST)

Tech News: 2022-42Bewerken

MediaWiki message delivery 17 okt 2022 23:46 (CEST)

Is dit niet (weer) dubbel met Categorie:Dierkunde in het Nederlands? Zo nee, wat is het verschil? Ik zie namelijk soortgelijke zaken in beide. bdijkstra (overleg) 20 okt 2022 13:07 (CEST)

Dit begrijp ik niet helemaal. De Categorie:Dieren in het Nederlands schijnt toch al in 2009 te zijn verwijderd? Wellicht juist vanwege het dubbele karakter (Romaine)?. De Wikischim (overleg) 22 okt 2022 16:47 (CEST)
In het kader van het project Taxonomie is het mogelijk en zinvol weer een onderscheid te maken tussen Dierkunde (met allerlei begrippen uit het vakgebied) en Dieren (met louter taxonomische benamingen). Die laatste categorie is dan uiteraard een subcategorie van de eerste. Maar het is handig dat je als lezer een lijst met namen van (groepen van) soorten kan vinden, zonder andere vaktermen. De categorie Dieren heeft geen eigen contextlabel en wordt uitsluitend gevuld via meer specifieke contextlabels. Op dit moment zijn deze categorie en het uitziften van Dierkunde nog werk in uitvoering. De ondercategorie Categorie:Zoogdieren in het Nederlands geeft een indruk van de manier waarop dit soort metacategorieën werkt: terwijl de bewerker bij een taxonomische naam met 1 specifiek contextlabel kan volstaan, worden er voor de lezer meteen een paar nuttige bovenliggende categorieën gevuld. Hetzelfde is ook de bedoeling bij Plantkunde en Planten, net zoals we al langer zowel Mycologie als Schimmels gebruiken. MarcoSwart (overleg) 23 okt 2022 12:11 (CEST)

Tech News: 2022-43Bewerken

MediaWiki message delivery 24 okt 2022 23:22 (CEST)

Tech News: 2022-44Bewerken

MediaWiki message delivery 31 okt 2022 22:15 (CET)

Halve WP-artikelen hierheen gekopieerd als "definitie" op dierenpagina'sBewerken

Ik heb het geloof ik al wel vaker ergens aangekaart, maar nu nog maar weer eens opnieuw. N.a.v. de dierenpagina's die massaal worden aangemaakt door gebruiker:Kvdrgeus wil ik nog maar weer eens de aandacht vestigen op iets als dit.

Het strookt toch niet met de algemene afspraken voor de structuur van een pagina hier om simpelweg halve WP-artikelen te kopiëren en die als definitie te gebruiken? Ten eerste geef je zo veel te veel details in iets wat een summiere, éénzinnige (feitelijk niet eens een hele zin, terzijde) woordenboekdefinitie wordt geacht te zijn. Ten tweede is het letterlijk overnemen van teksten van elders sowieso uit den boze als het niet om citaten, voorbeeldzinnen e.d. gaat. Ten derde is het ook nog eens zo dat informatie op Wikipedia zoals bekend niet altijd als betrouwbaar geldt, waarmee je dus ook nog het risico neemt inhoudelijke onjuistheden op dit project te introduceren.

Ik heb hierover meen ik al wel vaker iets opgemerkt, maar er komt dus tot op heden geen verandering in. Daarom bij deze dus maar een kroegtopic gestart. De Wikischim (overleg) 6 nov 2022 11:37 (CET)

Ik ben het met je eens dat we moeten streven naar goede omschrijvingen en betrouwbare informatie. Bij lemma's die nieuw zijn toegevoegd is daar vaak wel wat aan te verbeteren. Jij en ik doen dat regelmatig. Ik heb de indruk dat de informatie uit Wikipedia wel degelijk wordt bewerkt voordat ze hier wordt geplaatst. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Ik zou het wel jammer vinden als mensen geen nieuwe lemma's meer maken, omdat de omschrijving niet goed genoeg is. Daarom ga ik gestaag door met het verbeteren van omschrijvingen en ik denk niet dat dat werk ooit een einde zal nemen. Ondertussen bevatten toegevoegde lemma's meestal toch al heel wat woordenboekinformatie. Persoonlijk krijg ik vooral energie van praktische voorstellen hoe we iets beter kunnen doen. Is het mogelijk om jouw opvatting in zulke voorstellen te vertalen? MarcoSwart (overleg) 6 nov 2022 12:48 (CET)
Het zou alvast een hele vooruitgang zijn als ten eerste de "definities" (feitelijk dus gekopieerde introteksten van WP) structureel worden omgewerkt zoals ikzelf dit hier vanmorgen heb gedaan. Een volgende stap is het waar mogelijk toevoegen van voorbeeldzinnen, want die ontbreken in de meeste gevallen nog, maar dan bij voorkeur ook hier geen WP-teksten als bron gebruiken. In veel gevallen is het toevoegen van voorbeeldzinnen denk ik heel goed te doen, zie bijv. hier waar ik al vrij snel iets had opgesnord. Dan hebben we straks alvast twee belangrijke verbeterpunten aangepakt. Als er niet meer hele teksten letterlijk vanaf WP wordt gekopieerd, wordt daarmee ook automatisch het risico op het overnemen van onjuiste informatie kleiner.
Een volgende struikelpunt is dan weer – helaas – dat het hier vermoedelijk gaat om vele duizenden pagina's, gezien het tempo waarin ze bijv. ook vandaag weer worden aangemaakt. Misschien zouden we hiervoor ook iets van een "nalooplijst" e.d. moeten hebben?
Ik hoop intussen ook nog op een reactie van de aanmaker (Kvdgreus dus). De Wikischim (overleg) 6 nov 2022 13:31 (CET)
Wat mij betreft is de Wikipedia en het Wikiwoordenboek één systeem waarbij het geen enkel probleem zou moeten zijn informatie van elkaar over te nemen.
Binnen de Wikipedia bestaan volgens mij ook tools om een pagina geschreven in een bepaalde taal om te zetten in een andere waarbij daarna alleen nog het opschonen van de automatische vertaling nodig is.
Ik heb idd nu zo'n 7000 insecten en 3000 zoogdieren met Nederlandse naam overgenomen in het Wikiwoordenboek.
Er staan nog zo'n 10.000 in de wachtrij in de vorm van vogels, vissen etc.
Het is zonder meer evident dat ik niet naar elke omschrijving kan gaan kijken laat staan ook nog voorbeeldzinnen toe kan voegen.
Er wordt een poging gedaan de tekst te analyseren waarbij sommige ongewijzigd meegaan en andere handmatig door mij moeten worden naverwerkt (en dat is al veel werk)
Ik denk dat men elk ingevoerd lemma moet beschouwen als een opzetje en aansporing voor verdere behandeling zoals in feite het geval is met elk lemma wat wordt ingevoerd.
Mocht een pecialist van mening zijn dat er ergens enorme bullshit staat dan wordt hij hierbij uitgenodigd dit meteen aan te passen.
Het kan hem dan ook aanzetten meteen wat wijzigingen in de Wikipedia aan te brengen.
(Alleen al door deze conversieslag heb ik zelf al het eea in de Wikipedia gewijzigd wat niet zo fraai geformuleerd was)

--Kvdrgeus (overleg) 6 nov 2022 19:07 (CET)

@Kvdrgeus: bedankt voor het snelle reageren, maar helaas kan althans ik hier verder eigenlijk maar heel weinig mee. De punten die je hier een voor een aanvoert, zijn grotendeels dooddoeners/ basale zaken die toch allang bekend zijn (of iig dat zouden horen te zijn) voor iedereen die al wat langer bijdraagt aan de WMF-projecten. Verder vind ik het ronduit jammer dat je juist weer niet echt concreet ingaat op de inhoudelijke punten van kritiek die ik hierboven heb aangestipt. Ik constateer ook dat je je huidige werkwijze inzake het aanmaken van de dierenartikelen niet van plan bent bij te stellen. Kortom, al met al is mijn indruk dat je je er hiermee wel wat gemakkelijk vanaf maakt. Met alle respect, maar toch is dit ietwat teleurstellend.
Reacties van nog meer anderen zou ik hier ook nog wel op prijs stellen. De Wikischim (overleg) 8 nov 2022 20:50 (CET)

Zie ook deze discussies op WPBewerken

P.S. In dit verband misschien ook aardig om op te wijzen: op WP is al wekenlang (opnieuw) een uitgebreide discussie bezig over mogelijk vele tienduizenden (misschien zelfs nog meer) botartikelen die mogelijk wegens onbetrouwbaarheid/onjuistheid verwijderd zullen moeten worden. Zie hier (vooral daar gaat het ook over dieren) en hier.

Het gaat op het eerste gezicht niet om precies dezelfde artikelen als die door Kvdrgeus hierheen worden gekopieerd, maar lijkt me hoe dan ook zinvol om ook deze ontwikkelingen op WP te blijven volgen, zeker zolang er massaal vanaf daar wordt overgenomen. De Wikischim (overleg) 6 nov 2022 12:08 (CET)

Discussies op Wikipedia horen vaak niet bij de tijdspasseringen waar ik energie van krijg. Dat kan iets persoonlijks zijn, voor professional wrestling en mixed martial arts ben ik meestal ook niet in de stemming. Ik hoop stilletjes dat jij ze wil blijven volgen en wanneer er een nuttig resultaat uitkomt ons die blijde boodschap wilt verkondigen. MarcoSwart (overleg) 6 nov 2022 13:53 (CET)

Zie ook deze gearchiveerde discussieBewerken

Deze nog niet zo heel oude discussie ging ook al ongeveer over hetzelfde. --De Wikischim (overleg) 15 nov 2022 01:08 (CET)

Invitation to attend “Ask Me Anything about Movement Charter” SessionsBewerken

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

During the 2022 Wikimedia Summit, the Movement Charter Drafting Committee (MCDC) presented the first outline of the Movement Charter, giving a glimpse on the direction of its future work, and the Charter itself. The MCDC then integrated the initial feedback collected during the Summit. Before proceeding with writing the Charter for the whole Movement, the MCDC wants to interact with community members and gather feedback on the drafts of the three sections: Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities (intentions statement). The Movement Charter drafts will be available on the Meta page here on November 14, 2022. Community wide consultation period on MC will take place from November 20 to December 18, 2022. Learn more about it here.

With the goal of ensuring that people are well informed to fully participate in the conversations and are empowered to contribute their perspective on the Movement Charter, three “Ask Me Anything about Movement Charter" sessions have been scheduled in different time zones. Everyone in the Wikimedia Movement is invited to attend these conversations. The aim is to learn about Movement Charter - its goal, purpose, why it matters, and how it impacts your community. MCDC members will attend these sessions to answer your questions and hear community feedback.

The “Ask Me Anything” sessions accommodate communities from different time zones. Only the presentation of the session is recorded and shared afterwards, no recording of conversations. Below is the list of planned events:

 • Asia/Pacific: November 4, 2022 at 09:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Chinese and Japanese.
 • Europe/MENA/Sub Saharan Africa: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Arabic, French and Russian.
 • North and South America/ Western Europe: November 12, 2022 at 15:00 UTC (your local time). Interpretation is available in Spanish and Portuguese.

On the Meta page you will find more details; Zoom links will be shared 48 hours ahead of the call.

Call for Movement Charter Ambassadors

Individuals or groups from all communities who wish to help include and start conversations in their communities on the Movement Charter are encouraged to become Movement Charter Ambassadors (MC Ambassadors). MC Ambassadors will carry out their own activities and get financial support for enabling conversations in their own languages. Regional facilitators from the Movement Strategy and Governance team are available to support applicants with MC Ambassadors grantmaking. If you are interested please sign up here. Should you have specific questions, please reach out to the MSG team via email: strategy2030@wikimedia.org or on the MS forum.

We thank you for your time and participation.

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

MNadzikiewicz (WMF) 7 nov 2022 16:33 (CET)

Tech News: 2022-45Bewerken

MediaWiki message delivery 8 nov 2022 01:32 (CET)

Hallo. Van Dale gebruikt thans de aanduiding m/v/x voor de-woorden die naar personen verwijzen en waarvoor je zowel hij als ook zij kunt gebruiken. Wordt het niet tijd om dit ook hier te verwerken, best wel met g? Bijvoorbeeld het Zweedse lärare g gebruik je namelijk precies op die manier: met de voornaamwoorden hon (zij) of han (hij) naargelang het een vrouw of een man betreft. Die aanduiding moet niet uitsluitend, want veel mensen zullen het nog op de „oude” manier aanpakken, maar naast de bestaande woordgeslachtsaanduiding. Dus leraar m/g of leerkracht v/g (of in dat geval wellicht v/m/g aangezien sommige mensen bij een leerkracht van onbekend geslacht wel hij zullen gebruiken). Vollis (overleg) 12 nov 2022 23:33 (CET)

In mijn ogen probeert Van Dale teveel tegelijk te doen. Het woordgeslacht is vooral een taalkundige erfenis, met een ontwikkeling (op een schaal van eeuwen) waarbij het onderscheid mannelijk-vrouwelijk aan het vervagen is. Dit kan resulteren in een tweedeling tussen g en o. Daarnaast is er een grammaticale ontwikkeling geweest waardoor bij een verwijzing naar personen het gender van de persoon het te gebruiken voornaamwoord bepaalt. Dit kan ook bij onzijdige woorden het geval zijn: "Het meisje lachte naar haar moeder". Van Dale probeert nu van dit tweede grammaticale verschijnsel een woordkenmerk te maken, maar dat is het niet. Omdat WikiWoordenboek ook andere talen beschrijft lijkt het mij niet zo'n goed idee om onze genuscodes voor het Nederlands een wat afwijkende betekenis te geven, terwijl een grammaticale regel duidelijk genoeg en onderhoudsvriendelijker is. MarcoSwart (overleg) 13 nov 2022 00:59 (CET)

Apply for Funding through the Movement Strategy Community Engagement Package to Support Your CommunityBewerken

The Wikimedia Movement Strategy implementation is a collaborative effort for all Wikimedians. Movement Strategy Implementation Grants support projects that take the current state of a Movement Strategy Initiative and push it one step forward. If you are looking for an example or some guide on how to engage your community further on Movement Strategy and the Movement Strategy Implementation Grants specifically, you may find this community engagement package helpful.

The goal of this community engagement package is to support more people to access the funding they might need for the implementation work. By becoming a recipient of this grant, you will be able to support other community members to develop further grant applications that fit with your local contexts to benefit your own communities. With this package, the hope is to break down language barriers and to ensure community members have needed information on Movement Strategy to connect with each other. Movement Strategy is a two-way exchange, we can always learn more from the experiences and knowledge of Wikimedians everywhere. We can train and support our peers by using this package, so more people can make use of this great funding opportunity.

If this information interests you or if you have any further thoughts or questions, please do not hesitate to reach out to us as your regional facilitators to discuss further. We will be more than happy to support you. When you are ready, follow the steps on this page to apply. We look forward to receiving your application.

Best regards,
Movement Strategy and Governance Team
Wikimedia Foundation

MNadzikiewicz (WMF) 14 nov 2022 17:26 (CET)

Tech News: 2022-46Bewerken

MediaWiki message delivery 14 nov 2022 22:55 (CET)

Ter info: nominatie van een van de Woordenboek-sjablonen op WPBewerken

Zie w:Wikipedia:Te beoordelen sjablonen/Toegevoegd 2022 week 46#Toegevoegd zaterdag 19/11, af te handelen vanaf 03/12, wat vermoeiend toch weer allemaal.

Uiteraard ben ik zelf tegen verwijderen van het sjabloon, maar ik heb nu even geen zin om daar uitgebreid commentaar en weerwoord te gaan geven. Misschien weet iemand anders alvast wat goede argumenten tegen verwijderen die aldaar kunnen worden aangedragen? (Bdijkstra heeft inmiddels al gereageerd, mooi, al vind ik het commentaar nog enigszins ondoorzichtig). De Wikischim (overleg) 19 nov 2022 18:35 (CET)

Niemand anders verder die dit erg boeit? Afijn, het is natuurlijk ook "maar" WP, maar het gaat wèl over iets (te weten een sjabloon) wat rechtstreeks betrekking heeft op hier. De Wikischim (overleg) 24 nov 2022 23:59 (CET)

Opportunities open for the Ombuds commission and the Case Review CommitteeBewerken

Hi everyone! The Ombuds commission (OC) and the Case Review Committee (CRC) are looking for members. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to do so. There is more information below about the opportunity and the skills that are needed.

About the Ombuds commission

The Ombuds commission (OC) works on all Wikimedia projects to investigate complaints about violations of the privacy policy, especially in use of CheckUser and Oversight (also known as Suppression) tools. The Commission mediates between the parties of the investigation and, when violations of the policies are identified, advises the Wikimedia Foundation on best handling. They may also assist the General Counsel, the Chief Executive Officer, or the Board of Trustees of the Foundation in these investigations when legally necessary. For more on the OC's duties and roles, see Ombuds commission on Meta-Wiki.

Volunteers serving in this role should be experienced Wikimedians, active on any project, who have previously used the CheckUser/Oversight tools OR who have the technical ability to understand these tools and the willingness to learn them. They must be able to communicate in English, the common language of the commission. They are expected to be able to engage neutrally in investigating these concerns and to know when to recuse when other roles and relationships may cause conflict. Commissioners will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

About the Case Review Committee

The Case Review Committee (CRC) reviews appeals of eligible Trust & Safety office actions. The CRC is a critical layer of oversight to ensure that Wikimedia Foundation office actions are fair and unbiased. They also make sure the Wikimedia Foundation doesn’t overstep established practices or boundaries. For more about the role, see Case Review Committee on Meta-Wiki.

We are looking for current or former functionaries and experienced volunteers with an interest in joining this group. Applicants must be fluent in English (additional languages are a strong plus) and willing to abide by the terms of the Committee charter. If the work resonates and you qualify, please apply. Committee members will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

Applying to join either of these groups

Members are required to sign the Confidentiality agreement for nonpublic information and must be willing to comply with the appropriate Wikimedia Foundation board policies (such as the access to non-public information policy and the Foundation privacy policy). These positions requires a high degree of discretion and trust. Members must also be over 18 years of age.

If you are interested in serving in either capacity listed above, please write in English to the Trust and Safety team at ca wikimedia.org (to apply to the OC) or to the Legal Team at legal wikimedia.org (to apply to the CRC) with information about:

 • Your primary projects
 • Languages you speak/write
 • Any experience you have serving on committees, whether movement or non-movement
 • Your thoughts on what you could bring to the OC or CRC if appointed
 • Any experience you have with the Checkuser or Oversight tools (OC only)
 • Any other information you think is relevant

The deadline for applications is 31 December 2022 in any timezone.

Please feel free to pass this invitation along to any users who you think may be qualified and interested. Thank you!

On behalf of the Committee Support team,

Tech News: 2022-47Bewerken

MediaWiki message delivery 22 nov 2022 00:22 (CET)

Verwijzing naar vertalingen synoniemBewerken

Bij woorden die volkomen synoniem zijn (vooral uitspraakvarianten van hetzelfde woord) plaatsen we onder het kopje vertalingen wel eens een link die naar de sectie vertalingen op het synoniem verwijst. Dit heeft het voordeel dat we maar één sectie hoeven bij te houden en de lezer niet op twee plaatsen naar vertalingen hoeft te zoeken.

Uiteraard gaat dit alleen op als de overeenkomst in betekenis zo groot is dat iedere vertaling inderdaad voor beide woorden opgaat; het is beslist geen goed idee om deze oplossing te gebruiken in alle gevallen waarin we woorden als synoniemen beschrijven: vaak is er wel degelijk een subtiel verschil in betekenis of gebruik dat bij de vertalingen een rol speelt. Het zal ook niet altijd mogelijk zijn vast te stellen welk synoniem het meest in aanmerking komt voor de sectie vertalingen. Maar in de overige gevallen is het een verbetering als één synoniem een volledige vertaalsectie heeft en het andere synoniem daarnaar verwijst.

In een gedachtewisseling over dit onderwerp zijn @Caudex Rax en ik uitgekomen op een kleine aanpassing van het sjabloon {{-trans-}}. Door het synoniem als parameter aan dit sjabloon mee te geven, wordt automatisch een verwijzing naar de vertaalsectie op die pagina geboden. Voorbeelden van deze oplossing zijn nu te zien op behangselpapier en sleedoren. Ons idee zou zijn om ook nog een variant te maken die qua opmaak goed past in de situatie dat deze verwijzing alleen maar voor één betekenis van toepassing is.

Het leek ons goed om op dit moment deze oplossing eens voor te leggen voor commentaar en suggesties. Afhankelijk van de reacties staat mij voor ogen om na Kerstmis een lijstje te maken van lemma's waar deze oplossing nuttig kan zijn en een concept voor het sjabloon dat voor maar één betekenis bedoeld is. --MarcoSwart (overleg) 25 nov 2022 16:17 (CET)

Het sjabloon {{trans-zie}} is een eerste concept voor woorden waarvan de sectie Vertalingen meer betekenissen omvat. Op puck is daarvan een voorbeeld te zien. Reacties zijn uiteraard welkom. Uiteraard komt er bij de uiteindelijke versie ook een behoorlijke beschrijving. MarcoSwart (overleg) 16 dec 2022 14:50 (CET)
Qua uiterlijk mis ik de dunne zwarte omlijning die het vertalingensjabloon wel heeft, maar verder oogt en werkt het zoals ik het voor me zag. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 18 dec 2022 13:09 (CET)
In de vormgeving is de omlijning die netjes versmelt als er meer blokken achter elkaar staan sterk gekoppeld aan het uitklappen: ik heb geen eenvoudige oplossing kunnen vinden om die twee los te koppelen. Qua vormgeving is er ook wel iets voor te zeggen dat het ontbreken van het kader meteen laat zien dat er niets valt uit te klappen. Voor de eenvormigheid wil ik nog wel kijken of we voor het geval dat er maar 1 betekenis is, via {{-trans-}} op dezelfde vormgeving kunnen uitkomen. --MarcoSwart (overleg) 19 dec 2022 01:49 (CET)
Dat is goed. Ik ben zelf wat meer van de eenvormigheid, maar het is uiteraard geen halszaak. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 28 dec 2022 13:26 (CET)

AfrondingBewerken

Het sjabloon {{trans-zie}} is gedocumenteerd en wordt nu op 9 pagina's gebruikt. De inmiddels gedocumenteerde parameter van het sjabloon {{-trans-}} geeft visueel nu een vergelijkbaar resultaat en is op een paar honderd pagina's in gebruik. De informatie op Vertalingen is aangevuld. Wat mij betreft lijkt dit projectje daarmee afgerond. --MarcoSwart (overleg) 26 jan 2023 14:02 (CET)

Mooi werk. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 30 jan 2023 22:21 (CET)

Tech News: 2022-48Bewerken

MediaWiki message delivery 28 nov 2022 21:03 (CET)

Tech News: 2022-49Bewerken

MediaWiki message delivery 6 dec 2022 01:41 (CET)

Tech News: 2022-50Bewerken

MediaWiki message delivery 13 dec 2022 00:34 (CET)

Community Wishlist Survey 2023 opens in JanuaryBewerken

Help met het vertalen naar uw taal

(There is a translatable version of this message on MetaWiki)

Hallo

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

Bedankt! Community Tech, STei (WMF) 15 dec 2022 17:44 (CET)

Tech News: 2022-51Bewerken

MediaWiki message delivery 20 dec 2022 01:00 (CET)

Global sysopsBewerken

Hello everyone and Merry Christmas (if you celebrate it), I'm writing here because nlwiktionary is currently opted-out from the global sysops wikiset (I don't know if you have recently discussed this, but I didn't find any recent discussion, and if so I apologize for my message). This means that in this project global sysops cannot intervene to stop spam or blatant vandalism. I would kindly ask you if you would be interested in giving global sysops the possibility to intervene here as well. I remind you that global sysops have no editorial/community power over the projects, they don't have to act in controversial cases, but they can only handle vandalism and spam quickly and do routine maintenance. Global sysops also have interface administrator rights and can collaborate if you need or have any request at any time. I'm making this request because lately I have noticed a lot of spambots and also given the fact that nlwiktionary has only 4 active admins who performed sysops action in the last 2 months and we could help handling vandal and spam. I look forward to your reply and if you have any questions, please ask me. I would ask if someone could translate so that the message is clear to the whole community and I'm really sorry for posting it in English. Many thanks for your attention and wish you a nice day :) Superpes15 (overleg) 25 dec 2022 18:25 (CET)

Nederlandse vertaling: Dag iedereen, ik wens u (indien u het viert) een gelukkig Kerstfeest. Ik schrijf dit bericht hier om dat het Nederlandstalige Wikiwoordenboek momenteel niet is ingetekend op de global sysops (globale moderatoren) wikiset (Ik weet niet of dit recent besproken is geweest, maar ik kon ook geen discussie vinden (en gelieve mijn verontschuldigingen voor dit bericht te aanvaarden indien die er toch zou zijn geweest)). Hierdoor kunnen de globale moderatoren op dit project niet ingrijpen wanneer er spammers of overduidelijke vandalen bezig zijn. Ik zou u dan ook vriendelijk willen vragen of u eventueel geïnteresseerd zou zijn om de globale moderatoren de mogelijkheid te bieden om op dit project te kunnen werken. Ik wijs er graag op dat globale moderatoren geen enkele macht (vanuit de gemeenschap of editoriaal standpunt) hebben over de gemeenschap en niet ingrijpen in onduidelijke en controversiële situaties, maar enkel vandalisme, spam en routine-onderhoud afhandelen. Globale moderatoren beschikken ook over de rechten van een interfacemoderator en kunnen de gemeenschap helpen wanneer dit nodig zou zijn. Ik richt dit verzoek tot u omdat ik de laatste tijd veel spambots ben tegengekomen op dit project. Daarnaast geef ik graag mee dat nlwiktionary slechts vier moderatoren heeft die de voorbije twee maanden hun knopjes hebben gebruikt. Wij zouden als globale moderatoren deze moderatoren assisteren. Ik kijk alvast uit naar uw antwoord en hoor het graag als u vragen zou hebben (stel ze gerust). Ik zou graag willen vragen of iemand dit bericht in het Nederlands zou kunnen vertalen, zodat de boodschap voor de hele gemeenschap duidelijk is (gelieve mij te verontschuldigen voor de post in het Engels). Hartelijk dank voor uw aandacht en een fijne dag verder :) ! Superpes15 (overleg) 25 dec 2022 18:25 (CET)

Ik heb geprobeerd het bericht van Superpes15 zo goed mogelijk te vertalen (en verontschuldig mij alvast als er fouten of nuanceverschillen in de vertaling zouden zijn geslopen). --Daniuu (overleg) 25 dec 2022 21:36 (CET)
In doorsnee worden vandalisme en spam hier binnen een dag opgeruimd. Daar is de afgelopen jaren niet echt iets in veranderd. Mijn indruk is dat het vandalisme vrij constant is en de spam wisselvallige pieken vertoont. De activiteit van moderatoren ligt tegenwoordig iets hoger dan 5 jaar terug, wat redelijk spoort met de groei van het project zelf.
De scheidslijn tussen vandalisme en oprechte, maar onhandige bijdragen blijkt voor mensen die geen Nederlands spreken of niet zo bekend zijn met de afspraken die we hier aanhouden soms problemen op te leveren. Ik heb er begrip voor dat mensen die wereldwijd een paar honderd projecten in tientallen talen moeten bewaken, geen tijd hebben om zich in de eigenaardigheden van elk project te verdiepen. Maar het zou mooi zijn als we hier een net wat vriendelijker werksfeer kunnen bewaren dan op sommige andere projecten het geval is. Daarbij heeft het in mijn ogen meerwaarde dat alle moderatoren echt tot de gemeenschap behoren. Wat mij betreft is het per saldo daarom beter om de opt-out te handhaven. MarcoSwart (overleg) 26 dec 2022 16:50 (CET)
Heb je een voorbeeld van iets waarvan je verwacht dat een global sysop zich in zou kunnen vergissen? bdijkstra (overleg) 26 dec 2022 18:25 (CET)
bdijkstra: Oeps, ik zie je vraag nu pas. Ik heb de afgelopen jaren een paar keer meegemaakt dat een bewerking onder IP-nummer door een iets te ijverig lid van het SWMT als vandalisme werd gezien, terwijl met een beetje kennis van het Nederlands en van onze werkwijzen wel duidelijk was dat de beoogde wijziging constructief was. Vergissen is menselijk, maar het komt voor een nieuweling toch iets prettiger over als je iemand daarop in het Nederlands kan aanspreken. --MarcoSwart (overleg) 4 jan 2023 22:38 (CET)
Ik snap je punt, maar zonder een duidelijk voorbeeld kan ik geen standpunt innemen. bdijkstra (overleg) 21 jan 2023 00:02 (CET)
Hi MarcoSwart, thanks for your reply, I inform you that global sysops don't (and can't) intervene in case of dubious edits but only if there are evident and blatant vandalism (I repeat evident and blatant). They wouldn't be active in change the project or intervening in community situations, project policies and conviviality remain the same, but they intervene only when a spambot/proxy or LTA appears, to immediately block them and report them to the stewards, and the job ends there. If necessary, in case of your requests, they can give help for abuse filters or for the interface! Superpes15 (overleg) 28 dec 2022 13:58 (CET)
I know that's the intention, but as I stated, I have witnessed cases of "blatant vandalism" that were just new users trying to navigate our templates using the visual editor. I am not blaming anyone: when you speak Dutch and are familiar with our templates, it's easier to recognize these cases. MarcoSwart (overleg) 28 dec 2022 17:04 (CET)
I agree that any global sysop who would become active on this project, should have at least some basic knowledge of the Dutch language, so they can discern true vandalism from beginning users just trying to make their first contributions. For now. I have no opinion on whether a global sysop is really needed here or not; though there is indeed some vandalism on this project, it's by far not to the same extent as on Wikipedia for example. De Wikischim (overleg) 28 dec 2022 19:17 (CET)

Tech News: 2023-02Bewerken

MediaWiki message delivery 10 jan 2023 02:07 (CET)

Cats voor het voltooid deelwoord in andere talen ontbreken nog geheel; werk aan de winkel!Bewerken

Ik zie zojuist dat Categorie:Voltooid deelwoord alleen Categorie:Voltooid deelwoord in het Nederlands nog als ondercat. heeft. Volgens mij is het hoog tijd dat daar verandering in komt, niet?

Ikzelf zou alvast wat pagina's kunnen invullen voor bijv. Frans, Duits en Engels, gebruiker:Kvdrgeus misschien voor het Spaans? Alleen weet ik zo niet wat het beste sjabloon zou zijn, welllicht moet dat ook weer per taal afzonderlijk worden bekeken. Wie wil hier graag meer werk van maken? De Wikischim (overleg) 13 jan 2023 21:08 (CET)

Aanv.: Categorie:Deelwoord heeft een paar ondercats meer voor de afzonderlijke talen, maar ook hier ontbreekt duidelijk nog erg veel. De Wikischim (overleg) 13 jan 2023 21:10 (CET)

Voor het Spaans lijkt het me geen bijzonder grote problemen op te leveren.
Er zijn daar twee soorten deelwoorden het voltooid deelwoord (participio) en het onvoltooid deelwoord (gerundio).
Binnen het voltooid deelwoord kent het Spaanse Wikcionario naast alle werkswoordvormen te weten ES:Formas de participio‎ (33 800 P) alleen nog een aparte categorie voor de onregelmatige: ES:Participios irregulares‎ (120 P)
Binnen het onvoltooid deelwoord kent het Spaanse Wikcionario twee ondercategorieën namelijk weer allemaal: ES:Gerundios con enclíticos‎ (4200 P) ook weer een aparte categorie voor de onregelmatige: ES:Gerundios irregulares‎ (405 P)


Het gaat daarbij om het aanbrengen van een modificatie in Sjabloon:esverb-form waarbij moet worden getest op de parameter 'mood' en bij waard 'part' de categorie voltooid deelwoord en bij waarde 'ger' onvoltooid deelwoord worden aangebracht.
 1. {{#switch: {{{mood}}}|part|participio|participle=voltooid deelwoord (participio)|ger|gerund|gerundio=onvoltooid deelwoord (gerundio)
Dus
Participio: ('mood' = 'part')
Categorie:Voltooid_deelwoord_in_het_Spaans
Categorie:Deelwoord_in_het_Spaans
Gerundio: ('mood' = 'ger')
Categorie:Onvoltooid_deelwoord_in_het_Spaans
Categorie:Deelwoord_in_het_Spaans


In principe is het wijzigen van één sjabloon reeds voldoende om de subcategorisering te bewerkstelligen want alle werkwoordsvormen worden met dat ene sjabloon beschreven.
Toch laat ik het wijzigen hiervan graag over aan een meer ervaren persoon zoals MarcoSwart.
Dat wikitaaltje vond ik er altijd heel onsympathiek uitzien.

--Kvdrgeus (overleg) 14 jan 2023 10:31 (CET)

Ik heb de wijziging al aangebracht, de indexen worden opgebouwd.

--Kvdrgeus (overleg) 14 jan 2023 19:15 (CET)

Prachtig dat het is gedaan voor Spaans. En de overige talen? Ik stel voor om te beginnen met Frans, Engels en Duits. N.B. Ikzelf ga me niet wagen aan het aanmaken van deze nieuwe cats, maar zal ze waar mogelijk wel verder proberen in te vullen. De Wikischim (overleg) 26 jan 2023 11:14 (CET)

Werkwoordsvormsjablonen (waarvan sommige nieuw/nog aan te maken)Bewerken

De overeenkomende vervoegingssjablonen zouden denk ik Sjabloon:enverb-form, Sjabloon:deverb-form etc. moeten worden, analoog aan het inmiddels bestaande Sjabloon:esverb-form. De Wikischim (overleg) 3 feb 2023 13:03 (CET) Bij nader inzien: het blijkt allemaal vooralsnog iets ingewikkelder (en onduidelijker, helaas). Sjabloon:fra-verb-form past in het bovengenoemde rijtje en bestaat toch al langer. En is het nieuwe Sjabloon:esverb-form niet eigenlijk dubbelop met Sjabloon:-esverb-form-, wat ook al veel langer bestaat? Of heeft het nieuwe Sjabloon:esverb-form een speciale functie voor bijv. het voltooid deelwoord, die bij het andere sjabloon ontbreekt? (Ik ben zelf niet wikitechnisch genoeg om dit soort zaken zo te zien, al zal het vast wel ergens in de code staan.) gebruiker:Kvdrgeus, zou je misschien nog iets meer toelichting hierover kunnen geven? De Wikischim (overleg) 3 feb 2023 18:14 (CET)

Twee praktijkvoorbeelden (geheel willekeurig)Bewerken

Op pagina's als verloren en gebracht staat nu alleen de informatie dat het voltooide deelwoorden in het Nederlands zijn, maar in het Duits zien deze er toevallig precies hetzelfde uit. Daarmee zouden die pagina's dus moeten worden uitgebreid. Aangezien de overeenkomende Categorie:Voltooid deelwoord in het Duits nu nog ontbreekt, neem ik aan dat deze parametersjabloon er ook nog niet is. De Wikischim (overleg) 1 feb 2023 18:31 (CET)

Bedoel je met "parameter": sjabloon? MarcoSwart (overleg) 4 feb 2023 00:44 (CET)
Inderdaad. Maar een sjabloon heeft parameters, dus ik bedoelde feitelijk ook dat (alleen had ik dan "parameters" moeten schrijven). De Wikischim (overleg) 4 feb 2023 12:04 (CET)

I changed "{{-noun-|swe}}\n{{noun-form|" from "swe" to "0" in some entries for Swedish noun forms. They should not appear in the category for nouns, since they are already included in the category for noun forms. Perhaps a bot should make these changes in all articles? -- LA2 (overleg) 16 jan 2023 10:42 (CET)

Thanks for pointing this out. I have used my bot to change the 18 remaining cases. MarcoSwart (overleg) 26 jan 2023 15:38 (CET)

Tech News: 2023-03Bewerken

MediaWiki message delivery 17 jan 2023 02:10 (CET)

Tech News: 2023-04Bewerken

MediaWiki message delivery 24 jan 2023 00:46 (CET)

Graag een voorbeeldvertaling in de stramienenBewerken

Wil een admin in de stramienen *{{eng}}: {{trad|en|...}} toevoegen? De pagina's zijn beveiligd. Momenteel heeft de vertaalsectie de trans-top, -mid en -bottom maar zijn er geen voorbeeldvertalingen.

Template:nl-noun-lemma, Template:nl-adjc-lemma, Template:nl-verb-lemma M!dgard (overleg) 24 jan 2023 20:46 (CET)

Deze moderator wil dat best doen, maar het lijkt me goed om even af te wachten hoe andere gebruikers hier over denken. Ik zou zelf geneigd zijn om dan meteen Frans, Duits en Spaans mee te nemen.
Afhankelijk van de reacties zal ik het sjabloon per 1 februari aanpassen. MarcoSwart (overleg) 24 jan 2023 22:24 (CET)
M!dgard, ik zou het handiger vinden als we de vertaalsectie van onze Engelse collega's kunnen koppie-peesten. - Alexis Jazz (overleg) 26 jan 2023 09:26 (CET)
@Alexis Jazz Ik ben het graag met je eens dat onze vertaalsectie een stuk beter kan. Onze Engelstalige collega's hebben hun sjablonen en modules zo sterk met elkaar verweven, dat het haast niet te doen is om daar een deel van over te nemen. Maar onze Franstalige en Zweedse collega's hebben een vergelijkbare oplossing ontwikkeld, die naar mijn inschatting hier wat eenvoudiger zou zijn in te passen. Dat vereist wel dat iemand die handig is met Javascript en Mediawiki er een tijdje aan gaat werken. Ik heb de afgelopen jaren tweemaal gezien dat mensen eraan wilden beginnen, maar dat heeft helaas (nog) niet tot resultaat geleid. Van mijn kant ben ik graag bereid ook daarbij te helpen. Maar het lijkt me een andere, veel ingrijpender vraag dan @M!dgard stelde. MarcoSwart (overleg) 26 jan 2023 10:05 (CET)
MarcoSwart, het overnemen van sjablonen/modules hoeft van mij niet per se, maar het zou handig zijn als de vertaalsectie van een lemma op enwikt eenvoudig zou zijn te importeren. Dat is op verschillende manieren te bereiken natuurlijk. - Alexis Jazz (overleg) 26 jan 2023 10:33 (CET)
In mijn analyse bestaat de kern van de oplossing uit een stukje Javascript dat een lijst sjablonen met vertalingen annex taalcodes automagisch sorteert op de alfabetische volgorde van de bijbehorende taalnamen. Dit is een uitdaging omdat je de wikitext nog wil aanpassen na een bewerking. Daarom kom ik uit bij Javascript en de Fransen en Zweden lijken iets gemaakt te hebben waarmee dat lukt, maar het ontbreekt mij aan tijd om ervoor te gaan zitten en helemaal uit te zoeken hoe dat werkt. MarcoSwart (overleg) 26 jan 2023 10:45 (CET)
MarcoSwart, ik heb even snel iets in elkaar geprutst. Een module voor Factotum was voor mij het eenvoudigste om te bouwen dus dat is het geworden: Gebruiker:Alexis Jazz/importeerTrans.js. Met Factotum+module geladen (zie Gebruiker:Alexis Jazz/common.js en w:en:User:Alexis Jazz/Factotum#How to install) verschijnt onderin het Factotum bewerkvenster een extra knop "Importeer vertaaltabel" en wanneer je daarop drukt krijg je een prompt voor de Engelse titel. Er moet alsnog een boel aangepast worden in de geïmporteerde tabel, dat is nog voor verbetering vatbaar. Maar misschien geeft dit script enige inspiratie. - Alexis Jazz (overleg) 27 jan 2023 13:01 (CET)
Het echte probleem zit hem juist in een specifiek onderdeel van het "aanpassen van de tabel": als je eenmaal een reeks sjablonen hebt die een vertaling bevatten met een taalcode moet die reeks gesorteerd worden op de alfabetische volgorde van de bijbehorende Nederlandse naam. Er zijn nog een paar andere complicaties bij het sorteren die nu onbesproken laat, omdat die minder fundamenteel lijken.
Omdat deze volgorde bewaard moet blijven, ongeacht de manier waarop de vertalingen worden bewerkt, zou dit sorteren automatisch moeten gebeuren bij het weergeven van de wikitext, voordat die wordt opgeslagen. Op dit moment gaat het om een kleine 700 talen, maar een toekomstbestendige oplossing moet tot 10.000 talen blijven werken. Deze oplossing zal echt een onderdeel moeten zijn van het eigen JavaScript van WikiWoordenboek, want de sortering is niet gebruikersafhankelijk. MarcoSwart (overleg) 27 jan 2023 14:33 (CET)
My two cents: ik heb geen fundamenteel bezwaar tegen deze parametervernieuwing, maar is het anderzijds per se nodig? Op de "hoofdpagina" van een woord in een bepaalde taal, waar de tabel nu ook al standaard steeds heen linkt, bestaat nu al standaard de mogelijkheid om een voorbeeldzin toe te voegen (bij andere talen dan Nederlands wijzigt "bijv-1" dan alleen in "bijv-2").
Als we dit erbij doen ben ik er wel sterk voor om het in de vertaaltabel inklapbaar te houden, anders wordt het leesgemak verstoord. De Wikischim (overleg) 26 jan 2023 11:19 (CET)
@De Wikischim: zoals ik het oorspronkelijke voorstel lees, gaat het louter om het toevoegen van voorbeelden in het stramien. Die zitten standaard in het commentaar en zijn dus niet zichtbaar op de uiteindelijke pagina. Het lijkt me gewoon een handigheidje voor de bewerker bij het toevoegen van vertalingen als je een nieuw lemma aanmaakt. Aan de tabel vertalingen verandert daarmee niets. Of heb ik iets verkeerd begrepen? MarcoSwart (overleg) 26 jan 2023 14:12 (CET)
Hmm, ik denk dat ik echt eerst even een voorbeeld van het nieuwe stramien moet zien om te snappen om wat hier voor verandering het nu eigenlijk concreet gaat. Uit M!dgards eerste bijdrage hierboven (Wil een admin in de stramienen *Engels: ... (en) toevoegen?) meende ik duidelijk op te maken dat het hier om een toevoeging aan de vertaalsectie gaat. Deze opmerking van jou (Marco) brengt me eigenlijk alleen maar meer in verwarring, sorry. De Wikischim (overleg) 26 jan 2023 15:19 (CET)
@De Wikischim: het spijt me dat ik verwarring groter maak. In de drie genoemde stramienen zit (verborgen in commentaar) ook een voorbeeldtekst voor de vertaalsectie:
<!--
...
{{-trans-}}
{{trans-top|1.}}
{{trans-mid}}
{{trans-bottom}}
...
-->
Mijn gedachte bij het opvolgen van het verzoek van @M!dgard zou zijn om dit te wijzigen in:
<!--
...
{{-trans-}}
{{trans-top|1.}}
*{{deu}}: {{trad|de|}}
*{{eng}}: {{trad|en|}}
{{trans-mid}}
*{{fra}}: {{trad|fr|}}
*{{spa}}: {{trad|es|}}
{{trans-bottom}}
...
-->
Het is verder aan de bewerker om dit (deel van het) stramien geheel of gedeeltelijk te gebruiken bij het maken van een nieuw lemma. --MarcoSwart (overleg) 27 jan 2023 13:51 (CET)
Dit is inderdaad wat ik bedoelde. Ik zou er niet te veel talen bij zetten, want in de meeste gevallen zal een bijdrager niet meteen naar al deze talen kunnen vertalen. Zo wordt het stramien ook niet te lijvig. M!dgard (overleg) 27 jan 2023 16:02 (CET)
Nu ben ik helaas bang dat ik het nòg steeds niet snap. Dit zijn toch gewoon de taalcodes die je nu al ziet als je een nieuwe vertaling aan de tabel toevoegt? Afijn, ik zie het vanzelf wel in de praktijk als dit eerstdaags op pagina's wordt doorgevoerd (maar dus graag wel zo onopvallend mogelijk dan, zie boven). De Wikischim (overleg) 27 jan 2023 23:54 (CET)
 • Aangezien het ook over de vertaaltabel gaat, leek het me voor de goede orde nuttig om ook in deze discussie even te melding te maken van het projectje om wat eenvormiger te verwijzen naar de vertaaltabel van een synoniem. --MarcoSwart (overleg) 26 jan 2023 14:20 (CET)
 • De aanpassing is inmiddels uitgevoerd bij {{nl-noun-lemma}}. De beide andere genoemde sjablonen kenden in feite al zo'n vertaalsectie. --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2023 01:03 (CET)

Ambtenaar = mannelijk?Bewerken

Ambtenaar zegt "een mannelijk persoon die aangesteld is in een door de overheid beheerde dienst".
Euhm, sinds wanneer? Ben ik de enige die geen man/vrouw/x koppelt aan het woord "ambtenaar"? Wat is een vrouwelijke ambtenaar anders? Een ambtenares? Nouja, blijkbaar aangezien die link ook blauw is, maar dat woord heb ik zover ik me kan herinneren nooit "in het wild" gezien. Een vrouwelijke makelaar is toch ook geen makelares? Een kunstenaar is toch ook niet per se een man? "Ze is een kunstenaar" op Google boeken.
Ik heb tenminste twee voorbeelden gevonden van een vrouwelijke ambtenaar (maar het is lastig zoeken): Deze vrouw, een onschuldige ambtenaar, wist van niets. (2019) en Ze is een ambtenaar. (1985) - Alexis Jazz (overleg) 26 jan 2023 09:39 (CET)

In het Nederlands bestond bij veel algemene vormen traditioneel de verwachting dat het om een man zou gaan, zodat er een speciale vorm bestaat voor de gevallen waarin het om een vrouw gaat. Die vorm versterkt dan weer de gedachte dat het bij de algemene vorm over een man gaat. Hier zit een venijnig stukje sociale geschiedenis achter, want er zijn in de 20e eeuw regels ingevoerd (en later weer afgeschaft) dat een ambtenares die trouwde de overheidsdienst moest verlaten. Maar zoals je al laat zien kan de term genderneutraal worden gebruikt. Deze omschrijving is in 2008 ontstaan, maar sinds 2011 hebben we het sjabloon {{m-form}} waarmee je iets subtieler aan kan geven dat "ambtenaar" soms als de mannelijke tegenhanger van "ambtenares" gebruikt wordt. Ik heb het lemma wat aangepast. Voldoet het nu beter? MarcoSwart (overleg) 26 jan 2023 10:23 (CET)
Terzijde: een vrouwelijke makelaar kan ook makelaarster worden genoemd. --MarcoSwart (overleg) 26 jan 2023 10:47 (CET)
Dus ik ben niet de enige.   Dank voor de aanpassing en informatie! Een makelaarster is naar mijn mening overigens iemand die een ster is in het makelen. ;-) - Alexis Jazz (overleg) 26 jan 2023 10:54 (CET)

20 jaar WikiWoordenboekBewerken

Volgend jaar mei kan WikiWoordenboek haar 20-jarig bestaan vieren. Aan het 15-jarig bestaan hebben we aandacht besteed met een kleine bijeenkomst in Breda. Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Wikimedia Nederland vroegen Geertivp en ik ons af, wat we volgend jaar gaan doen. De eerste stap is natuurlijk om te peilen of er aansprekende ideeën zijn, waarvoor zowel qua deelnemers als voorbereidend werk voldoende draagvlak bestaat. Opties die in ons gesprek langskwamen waren:

1. Een gezellige bijeenkomst die WikiWoordenaars die dat leuk vinden de kans biedt elkaar eens offline te ontmoeten.
2. Het weer oppakken van het Wikidataproject, temeer omdat er voor sommige problemen waar we toen tegenaan liepen, intussen oplossingen lijken te zijn. Dit kan in principe ook (helemaal) online gebeuren.

Dit is uiteraard geen uitputtende lijst, het is vooral bedoeld om de discussie op gang te brengen. Het leek ons wel handig om dat nu al te doen, omdat we vaak tijd tekort komen. Dan kan een lange voorbereidingsperiode helpen, ook voor medewerking van buitenaf. Voorstellen en commentaar zijn welkom! MarcoSwart (overleg) 28 jan 2023 10:39 (CET)

Voor de niet-ingewijden, wat is "het Wikidataproject"?
Een eventuele bijeenkomst zal ik niet bijwonen. Volle agenda. - Alexis Jazz (overleg) 28 jan 2023 11:12 (CET)
Ik heb er hierboven een linkje van gemaakt, het heeft indertijd ook in De kroeg gestaan. --MarcoSwart (overleg) 28 jan 2023 12:18 (CET)

Tech News: 2023-05Bewerken

MediaWiki message delivery 31 jan 2023 01:05 (CET)

Vervoegingstabel in andere taal dan Nederlands; de vormen komen deels overeen met Nederlandse woorden, kan dit gemakkelijker worden opgelost?Bewerken

In vervoegingstabellen voor werkwoorden in vreemde talen doet zich momenteel het probleem voor dat sommige links naar een specifieke vorm weliswaar blauw zijn, maar toch niet meteen leiden naar de juiste informatie. Bijvoorbeeld: op laufen/vervoeging zijn de links lief en liefst weliswaar blauw, maar wie hierop klikt komt als eerste uit bij de vormen van het Nederlandse bijvoeglijke naamwoord, wat met het Duitse werkwoord natuurlijk helemaal niets te maken heeft (nog erger is het natuurlijk als de juiste vorm in de betreffende taal nog helemaal niet wordt beschreven). Dit probleem hangt natuurlijk samen met het feit dat alle woorden uit om het even welke taal die er hetzelfde uitzien, hier onder elkaar op één enkele (soms daardoor ook erg lange) pagina staan.

Vorig jaar heb ik ditzelfde hier ook al eens aangekaart. Het ziet ernaar uit dat toen als oplossing op lachen/vervoeging de hele tabel is vervangen, maar is er geen makkelijkere manier? Dit is met name handig voor het Duits, waar werkwoorden immers nogal veel verschillende vervoegingen (en hier dus tabelparameters) hebben, terwijl het Duits relatief vaak vervoegingen heeft die in geschreven vorm precies overeenkomen met Nederlandse woorden (in het Engels speelt dit ook wel, getuige bijv. de vorm is) . Kan de parameter voor de tabellen misschien zo worden aangepast dat alleen de relevante vormen (dat wil zeggen, de vormen die anders leiden naar een verkeerde hoofdsectie) vervangen hoeven te worden? Dus in het geval van laufen zouden dan idealiter alleen lief en liefst maar aangepast hoeven te worden.

(Een volgend hoofdstuk is dan weer dat bijv. laufen zowel de Duitse infinitief als een deel van de bijbehorende vervoegingen bevat.) De Wikischim (overleg) 1 feb 2023 19:39 (CET)

Je zou een regel kunnen instellen dat er pas een vervoegingstabel gemaakt mag worden wanneer alle vormen op de relevante lemma's vermeld zijn als werkwoordsvorm van de betreffende taal. bdijkstra (overleg) 2 feb 2023 11:36 (CET)
Dat is denk ik allang een gepasseerd station. Werkwoordsvormen in andere talen worden nu al vaak gewoon opgesomd in de overzichtstabellen voor vervoegingen. De verbogen werkwoordsvormen worden nu anderzijds nog niet in alle gevallen beschreven op een eigen pagina of als sectie op een pagina die homoniemen behandelt, waardoor ze ook automatisch in een eigen cat. komen te staan.
Zie ook #Cats voor het voltooid deelwoord in andere talen ontbreken nog geheel; werk aan de winkel!, deze twee threads hangen nauw met elkaar samen. (Hierboven had ik het alleen over het voltooid deelwoord, maar hetzelfde verhaal geldt voor de meeste andere werkwoordsvormen voor zover nog niet afzondelijk beschreven.) De Wikischim (overleg) 3 feb 2023 11:41 (CET)
Het (mogelijk) ontbreken van vormen (en woorden) is inherent aan een wiki. De rode links zijn een uitnodiging om de wiki steeds verder te laten groeien. De combinatie van daarop gebaseerde MediaWikiprogrammatuur en de keus om voor een bepaald woord de betekenissen in alle talen op 1 pagina te zetten leidt tot wat ik in het algemeen lakmoeslinks heb genoemd. Hoewel de informatie ontbreekt, is de link toch blauw en ontbreekt de stimulans om dat manco op te lossen. Zo hebben we ook duizenden pagina's waar alleen het Engelse of Franse woord wordt beschreven, terwijl het woord in beide talen voorkomt.
Het lijkt me praktisch onmogelijk om te voorspellen welke vormen in een tabel wel en niet naar een verkeerde taalsectie zullen leiden. Het sjabloon {{QZ}} is een bescheiden, maar verre van volmaakte oplossing om vanzelf zoveel mogelijk naar de goede sectie door te verwijzen. Waarschijnlijk is het minder werk om dit sjabloon domweg voor alle vormen in de tabel te gebruiken.
Een regel dat alle vormen toegevoegd op lemma's moeten zijn beschreven voordat ze in een tabel mogen worden genoemd lijkt me het paard achter de wagen spannen. Ook als die vormen nog niet afzonderlijk zijn beschreven, is de tabel toch al nuttig voor de lezer.
Het zou mooi zijn als we per taal en woordsoort een zodanig bruikbare verzameling van sjablonen ontwikkelen, dat aan de hand van een vervoegingstabel semi-automatisch de bijbehorende beschrijvingen op de lemma's kunnen worden aangemaakt. Op dit moment gaat het merendeel van onze sjablonen nog uit van handwerk en hebben we ook tabellen die doordat ze geleidelijk ontwikkeld zijn, in nogal ingewikkelde sjablonen zijn vastgelegd. MarcoSwart (overleg) 4 feb 2023 00:43 (CET)

Taalkoppelingen vervoegingenBewerken

Zonet ontdekte ik dat er een Wikidata-item bestaat voor de vervoeging van laufen: d:Q64015708. Hierop voegde ik de Nederlandse versie toe, maar die verscheen hier niet, dus dat werkt blijkbaar niet omdat de pagina in de hoofdnaamruimte staat. De Duitse versie heeft zo te zien een naamruimte voor verbuigingen (Flexion), de Finse en de Italiaanse eentje voor appendices (Liite, Appendice) en de Franse eentje voor vervoegingen (Conjugaison). Zou het een idee zijn om zoiets ook hier te doen? Zo ja, wat heeft dan de voorkeur voor de naam van de naamruimte? (Vervoeging, Appendix, ...?) bdijkstra (overleg) 2 feb 2023 11:50 (CET)

Ik begrijp niet helemaal goed wat je bedoelt met "[...] omdat de pagina in de hoofdnaamruimte staat". Wellicht kun je dit niet koppelen via Data omdat de pagina laufen/vervoeging op Data niet wordt "herkend" als pagina op zich, maar wordt gezien als "slechts" een deelpagina van laufen? Als dat klopt, lijkt het me in de eerste plaats een technische bug op Data zelf, die wel verholpen zou moeten worden. Daar aankaarten maar misschien? De Wikischim (overleg) 3 feb 2023 18:22 (CET)
Aan het gelinkte Wikidata-item te zien, zijn deelpagina's an sich geen probleem. Ik bedoelde dat het systeem er (blijkbaar) vanuit gaat dat de hoofdnaamruimte alleen woordlemma's bevat, die niet via Wikidata-items gekoppeld worden maar puur op morfologie. Dit ook gezien het feit dat de enige vervoegingen die op Wikidata staan, buiten de hoofdnaamruimte staan. bdijkstra (overleg) 3 feb 2023 22:29 (CET)
Pagina's in de hoofdnaamruimte van Wiktionary's kunnen betrekking hebben op verschillende Wikidata-items: een woord kan meerdere betekenissen hebben, wat nog versterkt wordt doordat een woord ook nog tot verschillende talen kan behoren. Zelfs als dat op een gegeven ogenblik niet zo is, is er principieel geen enkele garantie dat dat zo blijft: het is altijd mogelijk nieuwe betekenissen en taalsecties op een pagina toe te voegen.
Daarom is principieel de keus gemaakt dat Wikidata-items nooit linken naar een pagina in de hoofdnaamruimte van een Wiktionary.
Technisch kan dat met een afzonderlijke naamruimte voor vervoegingstabellen worden opgelost. Dat lijkt me wel iets om eerst eens zorgvuldig op voors en tegens te onderzoeken. Sommige van deze pagina's horen tot onze drukst bezochte pagina's en dat zou ik willen koesteren. MarcoSwart (overleg) 3 feb 2023 23:33 (CET)
Duidelijk en ook logisch op zich, maar kan hierop toch geen uitzondering worden gemaakt voor gevallen als het hier besproken laufen/vervoeging? Dit omdat het bij dít soort pagina's nogal zeker is dat de inhoud voor eeuwig stabiel is, terwijl ze anders dan de pagina's met homoniemen duidelijk één enkele scope hebben. Het lijkt me een interessante kwestie voor Wiktionary in het algemeen. De Wikischim (overleg) 3 feb 2023 23:51 (CET)
Het maken van uitzonderingen op dit punt maakt de programmatuur en stuk ingewikkelder en vergroot zo de kans op storingen. Vanuit WikiData bekeken is de logische oplossing dat we de tabellen naar een andere naamruimte verplaatsen, zoals sommige Wiktionary's al van oudsher doen. Het zou interessant zijn om na te gaan of dat uitmaakt voor het bezoek aan de vervoegingspagina's. MarcoSwart (overleg) 4 feb 2023 00:13 (CET)
Hoezo zou dat uit kunnen maken? De pagina's kunnen op dezelfde manier toegankelijk blijven (als redirect). bdijkstra (overleg) 4 feb 2023 12:07 (CET)

Tech News: 2023-06Bewerken

MediaWiki message delivery 6 feb 2023 11:21 (CET)

Global ban for PlanespotterA320/RespectCEBewerken

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)