Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: kS
  • Samenstelling van “s” (seconde) met het voorvoegsel “k” (kilo-)

ks

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor kiloseconde, een tijdseenheid van 103 seconde (16 minuten en 40 seconden, ruim een kwartier)


  • Afkorting van kus

ks

  1. stuks