Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: ZSzS, zs

Zs

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor zettaseconde, een tijdseenheid van 1021 seconde