Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: pSPS, ps
  • Samenstelling van “s” (seconde) met het voorvoegsel “P” (peta-)

Ps

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor petaseconde, een tijdseenheid van 1015 seconde