Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: mSMS, Ms

ms

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor milliseconde, een tijdseenheid van 10−3 seconde