Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: ySYS, ys

Ys

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor yottaseconde, een tijdseenheid van 1024 seconde