Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: μS

μs

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor microseconde, een tijdseenheid van 10−6 seconde