Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: GS
  • Samenstelling van “s” (seconde) met het voorvoegsel “G” (giga-)

Gs

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor gigaseconde, een tijdseenheid van 109 seconde