Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: cS

cs

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor centiseconde, een tijdseenheid van 10−2 seconde