Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: fS

fs

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor femtoseconde, een tijdseenheid van 10−15 seconde