Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: dS
  • Samenstelling van “s” (seconde) met het voorvoegsel “d” (deci-)

ds

  1. (tijdrekening), (natuurkunde), (eenheid) het symbool voor deciseconde, een tijdseenheid van 10−1 seconde