Nederlandse toonsoort
groot C Cis
Des
D Dis
Es
E F Fis
Ges
G Gis
As
A Aïs
Bes
B
klein c cis
des
d dis
es
e f fis
ges
g gis
as
a aïs
bes
b
  • f-mi·neur
enkelvoud meervoud
naamwoord f-mineur -
verkleinwoord - -

het f-mineuro

  1. (muziek) het akkoord f - as - c, de kleine drieklank op de eerste trap van de f-kleinetertstoonladder
    • Het akkoord heet f-mineur naar de kleine terts: f - as. 
  2. (muziek) de toonsoort waarvan #1 het grondakkoord is
    • Een wals in f-mineur.