De kleine terts "c - es".
  • klei·ne terts

kleine terts v/m

  1. (muziek) een interval dat drie halve tonen omvat
    • De eerste en de derde toon van een mineurtoonladder vormen een kleine terts.