kleinetertstoonschaal

  • klei·ne·terts·toon·schaal
enkelvoud meervoud
naamwoord kleinetertstoonschaal kleinetertstoonschalen
verkleinwoord kleinetertstoonschaaltje kleinetertstoonschaaltjes

de kleinetertstoonschaalv / m

  1. (muziek) een van de wat droevig klinkende toonladders die in verscheidene toonreeksen voorkomen, steeds ligt de derde trap een kleine terts boven de grondtoon
    • De kleinetertstoonschaal kent verschillende varianten, waaronder de harmonische en de melodische. 
  • De naam van de grondtoon wordt bij samenstelling met “mineurtoonaard” en de synonieme begrippen, met een kleine letter geschreven. Dus a-kleinetertstoonladder, a-toonladder, a-mineurtoonladder, a-klein, of kortweg: a. De samenstellingen worden aaneengeschreven, de losse letter met een streepje. Merk op dat “a kleine terts” geen samenstelling is, maar een los te schrijven woordgroep met “kleine terts” als nabepaling bij “a”.