ISO 639-3
kaz
bestand
  • Ka·zachs
  • Afgeleid van Kazach met het achtervoegsel -s
enkelvoud meervoud
naamwoord Kazachs -
verkleinwoord - -

het Kazachso

  1. (taal) een taal die van oorsprong door de Kazachen in Kazachstan gesproken werd
    • Het Kazachs wordt in Kazachstan met het cyrillische alfabet geschreven, in Turkije met het Latijnse alfabet en in China, Iran en Afghanistan met een aangepast Arabisch alfabet. 
stellend vergrotend overtreffend
onverbogen Kazachs Kazachser Kazachst
verbogen Kazachse Kazachsere Kazachste
partitief Kazachs Kazachsers -

Kazachs

  1. (demoniem) op Kazachstan betrekking hebbend
    • Onderhandelingen met de Kazachse regering leverden bitter weinig op. 

Kazachs alfabet

Аа Әә Бб Вв Ғғ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Ұұ Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы İі Ьь Ээ Юю Яя