téma

 1. (spreektaal) kijken
  «Téma la Jaguar qui passe!»
  Kijk eens naar de Jaguar die daar voorbij komt! [1]


 • té·ma
 • Afgeleid van het Latijnse thema

téma v

 1. thema; en onderwerp dat behandeld wordt


 • té·ma
 • Afgeleid van het Latijnse thema

téma o

 1. thema; een onderwerp dat behandeld wordt
  «Kromě lékařských témat se můžete těšit na řadu známých osobností.»
  Behalve op medische thema's kunt u zich verheugen op een reeks bekende personen.
 2. (muziek) thema; een grondgedachte van een muziekstuk
 3. (taalkunde) thema; het deel waar de rest van de zin over gaat
  «Ta část výpovědi, o níž se něco říká je téma
  Dat deel van het gezegde, waarover iets gezegd wordt is het thema.
 1. námět monbezield, předmět monbezield
 2. motiv monbezield
 1. jádro o
 2. réma o
 • téma básně o – het thema van een gedicht
 • téma přednášky o – het thema van een college
 • téma rozhovoru o – het gespreksthema
 • téma stěžejního úkolu o – het thema van de kerntaak
 • téma školení o – het thema van de scholing
 • není to téma pro mě – dat is geen thema voor mij