WikiWoordenboek:Verlan

Het verlan is als het ware 'omgedraaid' Frans: le français à l'envers. Wie de twee lettergrepen van l'envers omdraait, krijgt vers-l'en, oftewel verlan. Dit is allesbehalve een nieuw fenomeen: eeuwen geleden werd al Bonbour gezegd in plaats van Bourbon en Louis XV werd omgezet in Sequinzouil.

Typering bewerken

Tegenwoordig wordt het verlan vooral gebruikt door jongeren en in de cités, de vaak problematische voorsteden van Parijs, Marseille en Toulouse: in plaats van fête wordt teuf gezegd, tabac verandert in bata en Paris in Ripa.

In le Grand dictionnaire Argot & français populaire Larousse wordt het verlan als een van de argots spécifiques beschouwd, naast bijvoorbeeld het argot van de voyous (bandieten), dat van de poilus (soldaten uit WO-I), van de étudiants, van de sportifs, van het théâtre of van de cité.

Groepstaal bewerken

Het verlan verdient meestal niet de schoonheidsprijs, ook al wordt er in raps volop gerijmd en kan je zinnen horen als Qui pourra peura, pourra sackma ('Wie kan rappen kan ook verhullen': Qui pourra rapper, pourra masquer). Het gebruik van het verlan kan inderdaad een verhullend karakter hebben, wat in het verleden ook juist de bedoeling was van het argot van met name het dievengilde.

Toch heeft het verlan zijn functie als geheimtaal voor een groot deel verloren en geeft het nu vooral aan dat men bij een bepaalde sociale groep hoort. Termen als beur (Arabe), meuf (femme) en zarbi (bizarre) zijn inmiddels ingeburgerd. Dat is wellicht de reden dat sommige verlanwoorden nóg een keer worden 'geverlaniseerd', zodat het double verlan ontstaat. Dit levert woorden op als reubeu (verlan van het verlanwoord beur - arabe) en feumeu (verlan van het verlanwoord meuf - femme).

WikiWoordenboek bewerken

Woorden uit het verlan zijn te herkennen aan het label verlan onder het kopje Woordherkomst en -opbouw. Deze woorden staan ook bij elkaar in een categorie.

Bronnen bewerken

Bovenstaande tekst is hoofdzakelijk ontleend aan:

Meer informatie is te vinden in:

  • Het artikel Verlan   op de Nederlandstalige Wikipedia;
  • Het artikel Verlan   op de Fransstalige Wikipedia.
  • Colin, J.P. e.a.
    Grand Dictionnaire - Argot & français populaire (2006) Librairie Larousse, Paris; ISBN 9782035323118