Nederlandse toonsoort
groot C Cis
Des
D Dis
Es
E F Fis
Ges
G Gis
As
A Aïs
Bes
B
klein c cis
des
d dis
es
e f fis
ges
g gis
as
a aïs
bes
b


  • d klei·ne terts
enkelvoud meervoud
naamwoord d kleine terts -
verkleinwoord - -

de d kleine tertsv / m

  1. (muziek) het akkoord d - f - a, de kleine drieklank op de eerste trap van de d-kleinetertstoonladder
    • Het akkoord heet d kleine terts naar de kleine terts: d - f. 
  2. (muziek) de toonsoort waarvan #1 het grondakkoord is
    • Een wals in d kleine terts.