Nederlandse toonsoort
groot C Cis
Des
D Dis
Es
E F Fis
Ges
G Gis
As
A Aïs
Bes
B
klein c cis
des
d dis
es
e f fis
ges
g gis
as
a aïs
bes
b
  • D gro·te terts
enkelvoud meervoud
naamwoord D grote terts -
verkleinwoord - -

de D grote tertsv / m

  1. (muziek) het akkoord d - fis - a, de grote drieklank op de eerste trap van de D-grotetertstoonladder
    • Het akkoord heet D grote terts naar de grote terts: d - fis. 
  2. (muziek) de toonsoort waarvan #1 het grondakkoord is
    • Een wals in D grote terts.