Nederlandse toonsoort
groot C Cis
Des
D Dis
Es
E F Fis
Ges
G Gis
As
A Aïs
Bes
B
klein c cis
des
d dis
es
e f fis
ges
g gis
as
a aïs
bes
b


  • cis klei·ne terts
enkelvoud meervoud
naamwoord cis kleine terts -
verkleinwoord - -

de cis kleine tertsv / m

  1. (muziek) het akkoord cis - e - gis, de kleine drieklank op de eerste trap van de cis-kleinetertstoonladder
    • Het akkoord heet cis kleine terts naar de kleine terts: cis - e. 
  2. (muziek) de toonsoort waarvan #1 het grondakkoord is
    • Een wals in cis kleine terts.