Aïs-grotetertstoonschaal

  • Aïs-gro·te·terts·toon·schaal
enkelvoud meervoud
naamwoord Aïs-grotetertstoonschaal Aïs-grotetertstoonschalen
verkleinwoord Aïs-grotetertstoonschaaltje Aïs-grotetertstoonschaaltjes

de Aïs-grotetertstoonschaalv / m

  1. (muziek) een majeurtoonladder met “aïs” als grondtoon
    • De Aïs-grotetertstoonschaal heeft tien kruisen, en wordt gewoonlijk vervangen door de Bes-grotetertstoonaard met slechts twee mollen. 
  • De naam van de grondtoon wordt bij samenstelling met “grotetertstoonladder” en de synonieme begrippen, met een hoofdletter geschreven. Dus Aïs-grotetertstoonladder, Aïs-toonladder, Aïs-majeurtoonladder, Aïs-groot, of kortweg: Aïs. De samenstellingen worden aaneengeschreven, de losse letter met een streepje. Merk op dat “Aïs grote terts” geen samenstelling is, maar een los te schrijven woordgroep, met “grote terts” als nabepaling bij “Aïs”.