Bis-grotetertstoonschaal

  • Bis-gro·te·terts·toon·schaal
enkelvoud meervoud
naamwoord Bis-grotetertstoonschaal Bis-grotetertstoonschalen
verkleinwoord Bis-grotetertstoonschaaltje Bis-grotetertstoonschaaltjes

de Bis-grotetertstoonschaalv / m

  1. (muziek) een majeurtoonladder met “bis” als grondtoon
    • De Bis-grotetertstoonschaal heeft twaalf kruisen, en is gelijk aan de C-grotetertstoonschaal die geen kruisen of mollen heeft. 
  • De naam van de grondtoon wordt bij samenstelling met “grotetertstoonladder” en de synonieme begrippen, met een hoofdletter geschreven. Dus Bis-grotetertstoonladder, Bis-toonladder, Bis-majeurtoonladder, Bis-groot, of kortweg: Bis. De samenstellingen worden aaneengeschreven, de losse letter met een streepje. Merk op dat “Bis grote terts” geen samenstelling is, maar een los te schrijven woordgroep, met “grote terts” als nabepaling bij “Bis”.