F-grotetertstoonschaal

  • F-gro·te·terts·toon·schaal
enkelvoud meervoud
naamwoord F-grotetertstoonschaal F-grotetertstoonschalen
verkleinwoord F-grotetertstoonschaaltje F-grotetertstoonschaaltjes

de F-grotetertstoonschaalv / m

  1. (muziek) een majeurtoonladder met "f" als grondtoon
    • Die etude in de F-grotetertstoonschaal, is technisch niet erg moeilijk. 
  • De naam van de grondtoon wordt bij samenstelling met “grotetertstoonladder” en de synonieme begrippen, met een hoofdletter geschreven. Dus F-grotetertstoonladder, F-toonladder, F-majeurtoonladder, F-groot, of kortweg: F. De samenstellingen worden aaneengeschreven, de losse letter met een streepje. Merk op dat “F grote terts” geen samenstelling is, maar een los te schrijven woordgroep, met “grote terts” als nabepaling bij “F”.