Dis-majeurtoonaard

  • Dis-ma·jeur·toon·aard
enkelvoud meervoud
naamwoord Dis-majeurtoonaard Dis-majeurtoonaarden
verkleinwoord Dis-majeurtoonaardje Dis-majeurtoonaardjes

de Dis-majeurtoonaardm

  1. (muziek) een grotetertstoonladder met “dis” als grondtoon
  • De naam van de grondtoon wordt bij samenstelling met “grotetertstoonladder” en de synonieme begrippen, met een hoofdletter geschreven. Dus Dis-grotetertstoonladder, Dis-toonladder, Dis-majeurtoonladder, Dis-groot, of kortweg: Dis. De samenstellingen worden aaneengeschreven, de losse letter met een streepje. Merk op dat “Dis grote terts” geen samenstelling is, maar een los te schrijven woordgroep, met “grote terts” als nabepaling bij “Dis”.