Dis-grotetertstoonsoort

  • Dis-gro·te·terts·toon·soort
enkelvoud meervoud
naamwoord Dis-grotetertstoonsoort Dis-grotetertstoonsoorten
verkleinwoord Dis-grotetertstoonsoortje Dis-grotetertstoonsoortjes

de Dis-grotetertstoonsoortv / m

  1. (muziek) een majeurtoonladder met “dis” als grondtoon
    • De Dis-grotetertstoonsoort heeft negen kruisen, en wordt gewoonlijk vervangen door de Es-grotetertstoonaard die slechts drie mollen heeft. 
  • De naam van de grondtoon wordt bij samenstelling met “grotetertstoonladder” en de synonieme begrippen, met een hoofdletter geschreven. Dus Dis-grotetertstoonladder, Dis-toonladder, Dis-majeurtoonladder, Dis-groot, of kortweg: Dis. De samenstellingen worden aaneengeschreven, de losse letter met een streepje. Merk op dat “Dis grote terts” geen samenstelling is, maar een los te schrijven woordgroep, met “grote terts” als nabepaling bij “Dis”.