As-grotetertstoonschaal

  • As-gro·te·terts·toon·schaal
enkelvoud meervoud
naamwoord As-grotetertstoonschaal As-grotetertstoonschalen
verkleinwoord As-grotetertstoonschaaltje As-grotetertstoonschaaltjes

de As-grotetertstoonschaalv / m

  1. (muziek) een grotetertstoonladder met "as" als grondtoon
    • Die etude in de As-grotetertstoonschaal, is me technisch nog te moeilijk. 
  • De naam van de grondtoon wordt bij samenstelling met “grotetertstoonladder” en de synonieme begrippen, met een hoofdletter geschreven. Dus As-grotetertstoonladder, As-toonladder, As-majeurtoonladder, As-groot, of kortweg: As. De samenstellingen worden aaneengeschreven, de losse letter met een streepje. Merk op dat “As grote terts” geen samenstelling is, maar een los te schrijven woordgroep, met “grote terts” als nabepaling bij “As”.