kubieke millimeter

  • ku·bie·ke mil·li·me·ter
enkelvoud meervoud
naamwoord kubieke millimeter kubieke millimeters
verkleinwoord

de kubieke millimeterm

  1. (wiskunde), (eenheid) een inhoudsmaat ter grootte van 1 mm × 1 mm × 1 millimeter, gelijk aan 0,001 m × 0,001 m × 0,001 meter, gelijk aan 0,000.000.001 , weergegeven met symbool mm³