kubieke micrometer

  • ku·bie·ke mi·cro·me·ter
enkelvoud meervoud
naamwoord kubieke micrometer kubieke micrometers
verkleinwoord

de kubieke micrometerm

  1. (wiskunde), (eenheid) een inhoudsmaat ter grootte van 1 μm × 1 μm × 1 micrometer, gelijk aan 0,000.001 m × 0,000.001 m × 0,000.001 meter, gelijk aan 0,000.000.000.000.000.001 , gelijk aan 10−18 , weergegeven met symbool μm³