kubieke terameter

  • ku·bie·ke te·ra·me·ter
enkelvoud meervoud
naamwoord kubieke terameter kubieke terameters
verkleinwoord

de kubieke terameterm

  1. (wiskunde), (eenheid) een inhoudsmaat ter grootte van 1 Tm × 1 Tm × 1 terameter, gelijk aan 1.000.000.000.000 m × 1.000.000.000.000 m × 1.000.000.000.000 meter, gelijk aan 1036 , weergegeven met symbool Tm³