kubieke petameter

  • ku·bie·ke pe·ta·me·ter
enkelvoud meervoud
naamwoord kubieke petameter kubieke petameters
verkleinwoord

de kubieke petameterm

  1. (wiskunde), (eenheid) een inhoudsmaat ter grootte van 1 Pm × 1 Pm × 1 petameter, gelijk aan 1015 m × 1015 m × 1015 meter, gelijk aan 1045 , weergegeven met symbool Pm³