kubieke attometer

  • ku·bie·ke at·to·me·ter
enkelvoud meervoud
naamwoord kubieke attometer kubieke attometers
verkleinwoord

de kubieke attometerm

  1. (wiskunde), (eenheid) een inhoudsmaat ter grootte van 1 am × 1 am × 1 attometer, gelijk aan 10−18 m × 10−18 m × 10−18 meter, gelijk aan 10−54 , weergegeven met symbool am³