• ars
enkelvoud meervoud
naamwoord ars artes
verkleinwoord - -

de arsv / m

 1. vaardigheid die door aanleg en oefening ontwikkeld is
  Meestal gebruikt als verwijzing naar een specifieke vaardigheid die eerder met een aanvullende bepaling in het Latijn is aangegeven.
   De natuur schenkt ons de deugd niet: het is een ars goed te worden[1]
   In de ‘Commemoratio brevis de tonis et psalmis modulandis’ (10e eeuw) wordt de wetenschap van de muziek, de ‘ars musica’, niet alleen genoemd als nuttige richtlijn voor de analyse van het gregoriaans, maar ook als uiting van een opdracht aan de gelovi­gen: “Wij dan, die waardig bevonden zijn om woorden van goddelijke majesteit in de mond te nemen: is het niet zo dat wij zonder ars en onverschillig de ge­zangen van heiligheid voordragen, terwijl wij veeleer de schoonheid van de ars in heilige zaken zouden moeten toepassen, welke zij (de wereldlijke muzikanten) misbruiken voor hun beuzelarijen? (…).[2]
 2. (geschiedenis) (klassieke oudheid) systematisch leerboek voor een bepaalde vaardigheid
   K. Barwick, "Das Problem der isokrateischen Techne", (Philologus 107 (…) bewijst (1) dat Isokrates nooit een ars geschreven heeft (2) dat hellenistische vermeldingen van een ars onder zijn naam op een misverstand berusten (3) dat de later in omloop zijnde ars uit de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. stamt en door Quintilianus 111,1,14 voor het eerst wordt genoemd.[3]
begrippen die met "ars" zijn gevormd
 • ars aequi
 • ars amandi
 • ars antiqua
 • ars combinatoria
 • ars divina
 • ars erotica
 • ars inveniendi
 • ars memoria
 • ars moriendi
 • ars musica
 • ars notariatus
 • ars nova
 • ars perfecta
 • ars poetica
 • ars rhetorica
 • ars subtilior
 • ars vivendi
 • artes incertae
 • artes liberales
 • artes magicae
 • artes mechanicae
 1.   Weblink bron Gearchiveerde versie
  K.J. Popma
  “Het leven een (toneel)spel? (2) : Eerst de Jood maar ook de Griek” (26 januari 2016) op jc33nl.nl
 2.   Weblink bron
  Jolanda Kwast
  Het gregoriaans tijdens de karolingische renaissance: Karel de Grote's impuls aan mu­ziek, taal en wetenschap ten dienste van de liturgie in: Tijdschrift voor Gregoriaans, jrg. 23 nr. 2 (mei 1998), Stichting Amici Cantus Gregoriani, p. 60
 3.   Weblink bron
  Koen Goudriaan
  “Over classicisme : Dionysius van Halicarnassus en zijn program van welsprekendheid, cultuur en politiek. Deel II”, proefschrift (1989), Vrije Universiteit, Amsterdam, p. 478 n. 2


ars v

 1. kunst
 2. vaardigheid