• IPA: /lɔtɪʃskiː/

lotyšský

  1. (demoniem) Lets, Letlands; met betrekking tot het land Letland
  2. (demoniem) Lets; met betrekking tot het volk de Letten
  3. (taal) Lets; met betrekking tot de taal het Lets


  • IPA: /lɔtɪʃskiː/
  • lo·tyš·ský
  • Afgeleid van het de eigennaam Lotyš met het achtervoegsel -ský

lotyšský

  1. (demoniem) Lets, Letlands; met betrekking tot het land Letland
  2. (demoniem) Lets; met betrekking tot het volk de Letten
  3. (taal) Lets; met betrekking tot de taal het Lets